Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Územní plán Čelechovice

Dokumentace Územního plánu Čelechovice je zde zveřejněna pro nahlížení veřejnosti.


Územní plán Čelechovice - úplné znění po vy dání Změny č.1

Dokumentace úplného znění Územního plánu Čelechovice po vydání Změny č.1, která byla zpracována v souladu s § 55 odst. 7 stavebního zákona, nabyla účinnosti spolu se Změnou č.1 Územního plánu Čelechovice dne 14.srpna 2021. Tato dokumentace je uložena a lze do ni nahlížet na Obecním úřadu Čelechovice a na Magistrátu města Přerova, Odboru koncepce a strategického rozvoje. Současně je zde tato dokumentace zveřejněna v elektronické podobě (viz níže).

I. Územní plán

Textová část:

ikona souboruTextová část

Grafická část:

ikona souboruI.1_Základní členění území

ikona souboruI.2_Hlavní výkres - urbanistická koncepce

ikona souboruI.3_Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace

ikona souboruI.4_Koncepce dopravní a technické infrastruktury

II. Odůvodnění územního plánu

Grafická část:

ikona souboruII.1_Koordinační výkresZměna č. 1 Územního plánu Čelechovice

Zastupitelstvo obce Čelechovice vydalo dne 29.července 2021 svým usnesením č. 7/27/2021 Změnu č. 1 Územního plánu Čelechovice. 

Změna č. 1 Územního plánu Čelechovice v listinné podobě, včetně dokladů o jejím pořizování, a dále úplné znění Územního plánu Čelechovice po vydání této změny jsou uloženy a lze do nich nahlížet na Obecním úřadu Čelechovice. Současně je Změna č. 1 Územního plánu Čelechovice, včetně dokumentace úplného znění, uložena k nahlédnutí na Magistrátu města Přerova, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí a Odboru koncepce a strategického rozvoje, a dále také na Krajském úřadu Olomouckého kraje, Odboru strategického rozvoje kraje. 

Zveřejnění dokumentace Změny č. 1 v elektronické verzi se připravuje.


Územní plán Čelechovice

Územní plán Čelechovice byl vydán Zastupitelstvem obce Čelechovice dne 13.11.2009 formou opatření obecné povahy, které nabylo účinnosti dne 22.12.2009.  Dokumentace Územního plánu Čelechovice, včetně dokladové části, je v listinné podobě uložena a lze do ní nahlížet na Obecním úřadě Čelechovice. Současně je tato dokumentace uložena k nahlédnutí na Magistrátu města Přerova, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí a Odboru koncepce a strategického rozvoje, a dále také na Krajském úřadu Olomouckého kraje, Odboru strategického rozvoje kraje. 

I. Územní plán

Textová část:

ikona souboruTextová část

Grafická část:

ikona souboruI/1_Základní členění území

ikona souboruI/2ab_Hlavní výkres - urbanistická koncepce, uspořádání krajiny

ikona souboruI/2cd_Hlavní výkres - dopravní a technická infrastruktura

ikona souboruI//3_Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanací

ikona souboruI/4_Stanovení pořadí změn v území

II. Odůvodnění územního plánu

Textová část:

ikona souboruOdůvodnění

Grafická část:

ikona souboruII/1_Koordinační výkres

ikona souboruII/2_Výkres širších vztahů

ikona souboruII/3_Výkres předpokládaných záborů PF

ikona souboruOpatření obecné povahy, kterým byl vydán Územní plán Čelechovice


Zpráva o uplatňování Územního plánu Čelechovice

ikona souboruZpráva o uplatňování Územního plánu Čelechovice v období 2009 - 2013 byla schválena Zastupitelstvem obce Čelechovice dne 6.února 2014. Její součástí jsou pokyny pro zpracování návrhu změny Územního plánu Čelechovice.

17.12.2012 11:30:48 - aktualizováno 22.11.2021 9:50:45 | přečteno 3434x | Mgr. Jiří Janalík

Územní plány ostatních obcí ORP Přerov

Územní plán Troubky Územní plán Kojetín Územní plán Čelechovice Územní plán Radvanice Územní plán Křtomil Územní plán Stará Ves Územní plán Čechy Územní plán Říkovice Územní plán Polkovice Územní plán Radkovy Územní plán Uhřičice Územní plán Horní Moštěnice Územní plán Beňov Územní plán Sobíšky Územní plán Lipová Územní plán Prosenice Územní plán Přestavlky Územní plán Pavlovice u Přerova Územní plán Lazníčky Územní plán Dobrčice Územní plán Císařov Územní plán Křenovice Územní plán Brodek u Přerova Územní plán Dřevohostice Územní plán Nahošovice Územní plán Měrovice nad Hanou Územní plán Lazníky Územní plán Radkova Lhota Územní plán Tučín Územní plán Buk Územní plán Turovice Územní plán Bezuchov Územní plán Citov Územní plán Stříbrnice Územní plán Hradčany Územní plán Radslavice Územní plán sídelního útvaru Rokytnice Územní plán obce Nelešovice Územní plán Oplocany Územní plán Zábeštní Lhota Územní plán obce Podolí Územní plán obce Šišma Územní plán sídelního útvaru Želatovice Územní plán obce Výkleky Územní plán obce Líšná Územní plán obce Oprostovice Územní plán obce Grymov Územní plán Bochoř Územní plán Žákovice Územní plán Vlkoš Územní plán Věžky Územní plán Tovačov Územní plán Sušice Územní plán Oldřichov Územní plán Lobodice Územní plán Domaželice Územní plán Lhotka Územní plán sídelního útvaru Kokory

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
87% (128)
 
13% (19)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Městská policie Přerov Sportoviště Přerov s.r.o. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49957993
Za týden: 209486
Za den: 29773
Online návštěvníků: 822
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2021
load