Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Územní plán Čelechovice

Dokumentace Územního plánu Čelechovice je zde zveřejněna pro nahlížení veřejnosti.


Územní plán Čelechovice - úplné znění po vydání Změny č.1

Dokumentace úplného znění Územního plánu Čelechovice po vydání Změny č.1, která byla zpracována v souladu s § 55 odst. 7 stavebního zákona, nabyla účinnosti spolu se Změnou č.1 Územního plánu Čelechovice dne 14.srpna 2021. Tato dokumentace je spolu se Změnou č.1 ÚP Čelechovice uložena a lze do ní nahlížet na Obecním úřadu Čelechovice, na Magistrátu města Přerova, Odboru koncepce a strategického rozvoje, dále na Magistrátu města Přerova, Odboru životního prostředí a stavebního úřadu a na Krajském úřadu Olomouckého kraje, Odboru strategického rozvoje kraje. Současně je zde tato dokumentace zveřejněna v elektronické podobě (viz níže).

I. Územní plán

Textová část:

ikona souboruTextová část

Grafická část:

ikona souboruI.1_Základní členění území

ikona souboruI.2_Hlavní výkres - urbanistická koncepce

ikona souboruI.3_Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace

ikona souboruI.4_Koncepce dopravní a technické infrastruktury

II. Odůvodnění územního plánu

Grafická část:

ikona souboruII.1_Koordinační výkresZměna č. 1 Územního plánu Čelechovice

Zastupitelstvo obce Čelechovice vydalo dne 29.července 2021 svým usnesením č. 7/27/2021 Změnu č. 1 Územního plánu Čelechovice formou opatření obecné povahy, které nabylo účinnosti dne 14.srpna 2021. Dokumentace je v listinné podobě, včetně dokladů o jejím pořizování,  uložena a lze do ní nahlížet na Obecním úřadu Čelechovice.  Současně je Změna č. 1 ÚP Čelechovice uložena k nahlédnutí na Magistrátu města Přerova, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí, na Krajském úřadu Olomouckého kraje, Odboru strategického rozvoje kraje a na Magistrátu města Přerova, Odboru koncepce a strategického rozvoje. V elektronické podobě je dokumentace zveřejněna níže.


I. Územní plán

Textová část:

ikona souboruTextová část

Grafická část:

ikona souboruI.1_Základní členění území

ikona souboruI.2_Hlavní výkres - urbanistická koncepce

ikona souboruI.3_Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace

ikona souboruI.4_Koncepce dopravní a technické infrastruktury

II. Odůvodnění územního plánu

Textová část:

ikona souboruOdůvodnění

Grafická část:

ikona souboruII.1_Koordinační výkres

ikona souboruII.2_Výkres širších vztahů

ikona souboruII.3_Výkres předpokládaných záborů PF

ikona souboruII.4_Výkres_TI


ikona souboruOpatření obecné povahy, kterým byla vydána Změna č.1 Územního plánu Čelechovice


Územní plán Čelechovice

Územní plán Čelechovice byl vydán Zastupitelstvem obce Čelechovice dne 13.11.2009 formou opatření obecné povahy, které nabylo účinnosti dne 22.12.2009. Dokumentace Územního plánu Čelechovice, včetně dokladové části, je v listinné podobě uložena a lze do ní nahlížet na Obecním úřadě Čelechovice. Současně je tato dokumentace uložena k nahlédnutí na Magistrátu města Přerova, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí a Odboru koncepce a strategického rozvoje, a dále také na Krajském úřadu Olomouckého kraje, Odboru strategického rozvoje kraje. 

I. Územní plán

Textová část:

ikona souboruTextová část

Grafická část:

ikona souboruI/1_Základní členění území

ikona souboruI/2ab_Hlavní výkres - urbanistická koncepce, uspořádání krajiny

ikona souboruI/2cd_Hlavní výkres - dopravní a technická infrastruktura

ikona souboruI//3_Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanací

ikona souboruI/4_Stanovení pořadí změn v území

II. Odůvodnění územního plánu

Textová část:

ikona souboruOdůvodnění

Grafická část:

ikona souboruII/1_Koordinační výkres

ikona souboruII/2_Výkres širších vztahů

ikona souboruII/3_Výkres předpokládaných záborů PF

ikona souboruOpatření obecné povahy, kterým byl vydán Územní plán Čelechovice


Zpráva o uplatňování Územního plánu Čelechovice

ikona souboruZpráva o uplatňování Územního plánu Čelechovice v období 2009 - 2013 byla schválena Zastupitelstvem obce Čelechovice dne 6.února 2014. Její součástí jsou pokyny pro zpracování návrhu změny Územního plánu Čelechovice.

17.12.2012 11:30:48 - aktualizováno 22.11.2021 9:50:45 | přečteno 1313x | Mgr. Jiří Janalík

Územní plány ostatních obcí ORP Přerov

Územní plán Lazníčky Územní plán Horní Moštěnice Územní plán Stříbrnice Územní plán Oplocany Územní plán Žákovice Územní plán Šišma Územní plán Bezuchov Územní plán Tučín Územní plán Čechy Územní plán Želatovice Územní plán Buk Územní plán Čelechovice Územní plán Troubky Územní plán Kojetín Územní plán Radvanice Územní plán Křtomil Územní plán Stará Ves Územní plán Říkovice Územní plán Polkovice Územní plán Radkovy Územní plán Uhřičice Územní plán Beňov Územní plán Sobíšky Územní plán Lipová Územní plán Prosenice Územní plán Přestavlky Územní plán Pavlovice u Přerova Územní plán Dobrčice Územní plán Císařov Územní plán Křenovice Územní plán Brodek u Přerova Územní plán Dřevohostice Územní plán Nahošovice Územní plán Měrovice nad Hanou Územní plán Lazníky Územní plán Radkova Lhota Územní plán Turovice Územní plán Citov Územní plán Hradčany Územní plán Radslavice Územní plán sídelního útvaru Rokytnice Územní plán obce Nelešovice Územní plán Zábeštní Lhota Územní plán obce Podolí Územní plán obce Výkleky Územní plán obce Líšná Územní plán obce Oprostovice Územní plán obce Grymov Územní plán Bochoř Územní plán Vlkoš Územní plán Věžky Územní plán Tovačov Územní plán Sušice Územní plán Oldřichov Územní plán Lobodice Územní plán Domaželice Územní plán Lhotka Územní plán sídelního útvaru Kokory

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 0
Za týden: 354032
Za den: 54816
Online návštěvníků: 725
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load