Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Územní plán Lazníčky

Dokumentace Územního plánu Lazníčky je zde zveřejněna k nahlížení veřejnosti.

Úplné znění Územního plánu Lazníčky po vydání Změny č. 1

Dokumentace úplného znění Územního plánu Lazníčky po vydání Změny č. 1 byla vydána spolu se Změnou č.1 Územního plánu Zastupitelstvem obce Lazníčky usnesením č. 30/23 dne 22.2.2023 a nabyla účinnosti dne 10.03.2023. Dokumentace je v listinné podobě uložena a lze do ní nahlížet na Obecním úřadu Lazníčky. Současně je dokumentace k dispozici k nahlédnutí na Magistrátu města Přerova, Odboru koncepce a strategického rozvoje a Odboru stavebního úřadu a životního prostředí, a dále na Krajském úřadu Olomouckého kraje, Odboru strategického rozvoje kraje. Způsobem umožňujícím dálkový přístup je tato dokumentace trvale zveřejněna na webových stránkách města Přerova (viz níže).

I. Územní plán

Textová část

ikona souboruI. Textová část

Grafická část


Změna č. 1 Územního plánu Lazníčky

Změna č. 1 Územního plánu Lazníčky byla vydána Zastupitelstvem obce Lazníčky  dne 22.2.2023 usnesením č. 30/23  a nabyla účinnosti dne 10.03.2023. Dokumentace Změny č.1 Územního plánu Lazníčky, včetně její dokladové části, je v listinné podobě uložena a lze do ní nahlížet na Obecním úřadu Lazníčky. Současně je dokumentace k dispozici k nahlédnutí na Magistrátu města Přerova, Odboru koncepce a strategického rozvoje a Odboru stavebního úřadu a životního prostředí, a dále na Krajském úřadu Olomouckého kraje, Odboru strategického rozvoje kraje.Způsobem umožňujícím dálkový přístup je tato dokumentace trvale zveřejněna na webových stránkách města Přerova (viz níže).

I. Změna územního plánu

Textová část:

ikona souboruTextová část

Grafická část:

ikona souboruI.1 Základní členění území - výřez A

ikona souboruI.1 Základní členění území - výřez B

ikona souboruI.2 Hlavní výkres - výřez A

ikona souboruI.2 Hlavní výkres - výřez B

ikona souboruI.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - výřez A

ikona souboruI.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - výřez B

ikona souboruI.4 Koncepce DI a TI - výřez A

ikona souboruI.4 Koncepce DI a TI - výřez B


II. Odůvodnění změny územního plánu

Textová část:

ikona souboruTextová část Odůvodnění


Grafická část:

ikona souboruII.1 Koordinační výkres - výřez A

ikona souboruII.1 Koordinační výkres - výřez B

ikona souboruII.2 Výkres širších vztahů 

ikona souboruII.3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu- výřez A

ikona souboruII.3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu- výřez B

ikona souboruII.4 Výkres technické infrastruktury - výřez A

ikona souboruII.4 Výkres technické infrastruktury - výřez BÚzemní plán Lazníčky

Územní plán Lazníčky byl vydán dne 02.10.2018 usnesením Zastupitelstva obce Lazníčky (usnesení č. 2018/27/205) a nabyl účinnosti dne 18.10.2018. Dokumentace Územního plánu Lazníčky v listinné podobě včetně její dokladové části je uložena a lze do ní nahlížet na Obecním úřadu Lazníčky. Současně je dokumentace uložena k nahlédnutí na Krajském úřadu Olomouckého kraje, Odboru strategického rozvoje kraje, na Magistrátu města Přerova, Odboru koncepce a strategického rozvoje a Odboru stavebního úřadu a životního prostředí.
Způsobem umožňujícím dálkový přístup je dokumentace Územního plánu Lazníčky trvale zveřejněna na webových stránkách města Přerova (viz níže).

I. Územní plán

Textová část

ikona souboruI. Textová část


Grafická část

ikona souboruI-1_VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ

ikona souboruI-2_HLAVNÍ VÝKRES

ikona souboruI-3_VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ

ikona souboruI-4_KONCEPCE DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY


II. Odůvodnění územního plánu

Textová část

ikona souboruII. Textová část - odůvodnění


Grafická část

ikona souboruII-1_KOORDINAČNÍ VÝKRES

ikona souboruII-2_VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

ikona souboruII-3_VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU

ikona souboruII-4_TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA


ikona souboruOpatření obecné povahy, kterým byl Územní plán Lazníčky vydán.

16.1.2013 16:15:53 - aktualizováno 16.3.2023 13:43:29 | přečteno 1017x | Mgr. Jiří Janalík

Územní plány ostatních obcí ORP Přerov

Územní plán Lazníčky Územní plán Horní Moštěnice Územní plán Stříbrnice Územní plán Oplocany Územní plán Žákovice Územní plán Šišma Územní plán Bezuchov Územní plán Tučín Územní plán Čechy Územní plán Želatovice Územní plán Buk Územní plán Čelechovice Územní plán Troubky Územní plán Kojetín Územní plán Radvanice Územní plán Křtomil Územní plán Stará Ves Územní plán Říkovice Územní plán Polkovice Územní plán Radkovy Územní plán Uhřičice Územní plán Beňov Územní plán Sobíšky Územní plán Lipová Územní plán Prosenice Územní plán Přestavlky Územní plán Pavlovice u Přerova Územní plán Dobrčice Územní plán Císařov Územní plán Křenovice Územní plán Brodek u Přerova Územní plán Dřevohostice Územní plán Nahošovice Územní plán Měrovice nad Hanou Územní plán Lazníky Územní plán Radkova Lhota Územní plán Turovice Územní plán Citov Územní plán Hradčany Územní plán Radslavice Územní plán sídelního útvaru Rokytnice Územní plán obce Nelešovice Územní plán Zábeštní Lhota Územní plán obce Podolí Územní plán obce Výkleky Územní plán obce Líšná Územní plán obce Oprostovice Územní plán obce Grymov Územní plán Bochoř Územní plán Vlkoš Územní plán Věžky Územní plán Tovačov Územní plán Sušice Územní plán Oldřichov Územní plán Lobodice Územní plán Domaželice Územní plán Lhotka Územní plán sídelního útvaru Kokory

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 2650
Za týden: 373353
Za den: 56542
Online návštěvníků: 1285
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load