Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Územní plán Oplocany

Dokumentace Územního plánu Oplocany je zde zveřejněna k nahlížení veřejnosti.

Územní plán - úplné znění

Úplné znění Územního plánu Oplocany po Změně č. 1  bylo vydáno 5.září 2022 Zastupitelstvem obce Oplocany spolu se Změnou č. 1 Územního plánu, která nabyla účinnosti dne 20.září 2022. Dokumentace úplného znění je v listinné podobě uložena a lze do ní nahlížet na Obecním úřadu Oplocany, stavebním úřadu Tovačov, na Magistrátu města Přerova, odboru koncepce a strategického rozvoje a na Krajském úřadě Olomouckého kraje, odboru strategického rozvoje kraje.  V elektronické podobě je pak trvale zveřejněna na webových stránkách města Přerova (viz níže).

I. Územní plán

Textová část

ikona souboruTextová část

Grafická část

ikona souboruI-1_VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ

ikona souboruI-2_HLAVNÍ VÝKRES

ikona souboruI-3_VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ


II. Odůvodnění územního plánu

Grafická část

ikona souboruII-1_KOORDINAČNÍ VÝKRES


Změna č.1 Územního plánu Oplocany

Změna č. 1 Územního plánu Oplocany byla vydána Zastupitelstvem obce Oplocany dne 5.září 2022 formou opatření obecné povahy, které nabylo účinnosti dne 20.září 2022. Předmětem Změny č. 1 bylo především zrušení etapizace pro zastavitelné plochy Z3 a Z4. Změna č. 1 Územního plánu Oplocany, včetně dokladů o jejím pořizování, je v listinné podobě uložena na Obecním úřadu Oplocany, na stavebním úřadu Tovačov, na Magistrátu města Přerova, odboru koncepce a strategického rozvoje a na Krajském úřadě Olomouckého kraje, odboru strategického rozvoje kraje. V elektronické podobě je pak trvale zveřejněna na webových stránkách města Přerova (viz níže).

I. Změna Územního plánu

Textová část

ikona souboruTextová část

Grafická část

Změnou č. 1 nebyla měněna


II. Odůvodnění změny územního plánu

Textová část

ikona souboruTextová část

Grafická část

Změnou č. 1 nebyla měněnaÚzemní plán Oplocany

Územní plán Oplocany byl vydán usnesením č. 3/23 – 14 ze zasedání Zastupitelstva obce Oplocany konaného dne 15.9.2014 a nabyl účinnosti dne 30.9.2014. Dokumentace Územního plánu Oplocany, včetně dokladů o jejím pořizování, je v listinné podobě uložena na Obecním úřadu Oplocany, na stavebním úřadu Tovačov, na Magistrátu města Přerova, odboru koncepce a strategického rozvoje a na Krajském úřadě Olomouckého kraje, odboru strategického rozvoje kraje.V elektronické podobě je pak trvale zveřejněna na webových stránkách města Přerova (viz níže).

ikona souboruOpatření obecné povahy, kterým byl Územní plán Oplocany vydán.

I. Územní plán

Textová část

ikona souboruTextová část

Grafická část

ikona souboruI-1_VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ

ikona souboruI-2_HLAVNÍ VÝKRES

ikona souboruI-3_VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ

II. Odůvodnění územního plánu

Textová část

ikona souboruTextová část

Grafická část

ikona souboruII-1_KOORDINAČNÍ VÝKRES

ikona souboruII-2_TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

ikona souboruII-3_VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

ikona souboruII-4_VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU


30.1.2013 14:59:36 - aktualizováno 5.10.2022 15:18:45 | přečteno 943x | Mgr. Jiří Janalík

Územní plány ostatních obcí ORP Přerov

Územní plán Lazníčky Územní plán Horní Moštěnice Územní plán Stříbrnice Územní plán Oplocany Územní plán Žákovice Územní plán Šišma Územní plán Bezuchov Územní plán Tučín Územní plán Čechy Územní plán Želatovice Územní plán Buk Územní plán Čelechovice Územní plán Troubky Územní plán Kojetín Územní plán Radvanice Územní plán Křtomil Územní plán Stará Ves Územní plán Říkovice Územní plán Polkovice Územní plán Radkovy Územní plán Uhřičice Územní plán Beňov Územní plán Sobíšky Územní plán Lipová Územní plán Prosenice Územní plán Přestavlky Územní plán Pavlovice u Přerova Územní plán Dobrčice Územní plán Císařov Územní plán Křenovice Územní plán Brodek u Přerova Územní plán Dřevohostice Územní plán Nahošovice Územní plán Měrovice nad Hanou Územní plán Lazníky Územní plán Radkova Lhota Územní plán Turovice Územní plán Citov Územní plán Hradčany Územní plán Radslavice Územní plán sídelního útvaru Rokytnice Územní plán obce Nelešovice Územní plán Zábeštní Lhota Územní plán obce Podolí Územní plán obce Výkleky Územní plán obce Líšná Územní plán obce Oprostovice Územní plán obce Grymov Územní plán Bochoř Územní plán Vlkoš Územní plán Věžky Územní plán Tovačov Územní plán Sušice Územní plán Oldřichov Územní plán Lobodice Územní plán Domaželice Územní plán Lhotka Územní plán sídelního útvaru Kokory

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 0
Za týden: 370703
Za den: 53892
Online návštěvníků: 1299
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load