Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Územní plán Tučín

Dokumentace Územního plánu Tučín jsou zde zveřejněny k nahlížení veřejnosti.

Územní plán Tučín - úplné znění po vydání Změny č.2

Dokumentace úplného znění Územního plánu Tučín po Změně č. 2 byla vydána spolu se Změnou č.2 usnesením  č. 36/2022 ze 36. zasedání Zastupitelstva obce Tučín dne 23.2.2022. Tato dokumentace nabyla účinnosti dne 10.3.2022 . Dokumentace je v listinné podobě uložena a lze do ní nahlížet na Obecním úřadu Tučín, na Magistrátu města Přerova, Odboru koncepce a strategického rozvoje, na Odboru stavebního úřadu a životního prostředí Magistrátu města Přerova a dále na Krajském úřadu Olomouckého kraje, Odboru strategického rozvoje kraje. V elektronické podobě je pak trvale zveřejněna na webových stránkách města Přerova (viz níže).

I. Územní plán

Textová část

ikona souboruTextová část

Grafická část

ikona souboruI-1_VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ

ikona souboruI-2_HLAVNÍ VÝKRES

ikona souboruI-3_VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A OPATŘENÍ

ikona souboruI-4_KONCEPCE DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

II. Odůvodnění územního plánu

Grafická část

ikona souboruII-1_KOORDINAČNÍ VÝKRES


Změna č.2 Územního plánu Tučín

Změna č. 2 Územního plánu Tučín byla vydána usnesením č. 36/2022 ze 36. zasedání Zastupitelstva obce Tučín dne 23.02.2022 formou opatření obecné povahy, které nabylo účinnosti dne 10.03.2022. Předmětem Změny č. 2 bylo vymezení nové zastavitelné plochy smíšené obytné a plochy přestavby v lokalitě Grigový, změna vymezení plochy pro umístění ČOV, změna koncepce kanalizace včetně vymezení koridorů pro její vedení, úprava vybraných zastavitelných ploch, úprava hranice zastavěného území a změna vymezení, úprava koridoru VTL plynovodu a nové vymezení koridoru přestavby el. vedení VVN na dvojité. 
Změna č. 2 Územního plánu Tučín, včetně dokladů o jejím pořizování, je v listinné podobě uložena na Obecním úřadu Tučín, na Magistrátu města Přerova, Odboru koncepce a strategického rozvoje, na Odboru stavebního úřadu a životního prostředí Magistrátu města Přerova a dále na Krajském úřadu Olomouckého kraje, Odboru strategického rozvoje kraje. V elektronické podobě je pak dokumentace trvale zveřejněna na webových stránkách města Přerova (viz níže).


Změna č.1 Územního plánu Tučín

Změna č. 1 Územního plánu Tučín byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Tučín č. 15/2016  ze dne 3.2.2016 formou opatření obecné povahy, které nabylo účinnosti dne 19.2.2016. Změna č. 1 Územního plánu Tučín, včetně dokladů o jejím pořizování, je v listinné podobě uložena na Obecním úřadu Tučín, na Magistrátu města Přerova, Odboru koncepce a strategického rozvoje, na Odboru stavebního úřadu a životního prostředí Magistrátu města Přerova a dále na Krajském úřadu Olomouckého kraje, Odboru strategického rozvoje kraje. V elektronické podobě je pak dokumentace trvale zveřejněna na webových stránkách města Přerova (viz níže).

I. Změna Územního plánu

Textová část

ikona souboruTextová část

Grafická část

ikona souboruI-1_VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ

ikona souboruI-2_HLAVNÍ VÝKRES

ikona souboruI-4_KONCEPCE DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY


II. Odůvodnění změny územního plánu

Textová část

ikona souboruTextová část

Grafická část

ikona souboruII-1_KOORDINAČNÍ VÝKRES

ikona souboruII-3_VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU

ikona souboruII-4_TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

ikona souboruOpatření obecné povahy, kterým byla Změna č.1 Územního plánu Tučín vydána. 


Územní plán Tučín

Územní plán Tučín byl vydán Zastupitelstvem obce Tučín dne 10.9.2014 formou opatření obecné povahy, které nabylo účinnosti dne 25.9.2014. Územní plán Tučín, včetně dokladů o jejím pořizování, je v listinné podobě uložena na Obecním úřadu Tučín, na Magistrátu města Přerova, Odboru koncepce a strategického rozvoje, na Odboru stavebního úřadu a životního prostředí Magistrátu města Přerova a dále na Krajském úřadu Olomouckého kraje, Odboru strategického rozvoje kraje. V elektronické podobě je pak dokumentace trvale zveřejněna na webových stránkách města Přerova (viz níže).

I. Územní plán

Textová část

ikona souboruTextová část


Grafická část

ikona souboruI-1_VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ

ikona souboruI-2_HLAVNÍ VÝKRES

ikona souboruI-3_VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A OPATŘENÍ

ikona souboruI-4_KONCEPCE DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

II. Odůvodnění územního plánu

Textová část

ikona souboruTextová část

Grafická část

ikona souboruII-1_KOORDINAČNÍ VÝKRES

ikona souboruII-2_VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

ikona souboruII-3_VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU

ikona souboruII-4_TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

ikona souboruOpatření obecné povahy, kterým byl Územního plán Tučín vydán. 

29.1.2013 8:39:34 - aktualizováno 25.4.2022 15:23:17 | přečteno 1820x | Mgr. Jiří Janalík

Územní plány ostatních obcí ORP Přerov

Územní plán Výkleky Územní plán Lazníčky Územní plán Horní Moštěnice Územní plán Stříbrnice Územní plán Oplocany Územní plán Žákovice Územní plán Šišma Územní plán Bezuchov Územní plán Tučín Územní plán Čechy Územní plán Želatovice Územní plán Buk Územní plán Čelechovice Územní plán Troubky Územní plán Kojetín Územní plán Radvanice Územní plán Křtomil Územní plán Stará Ves Územní plán Říkovice Územní plán Polkovice Územní plán Radkovy Územní plán Uhřičice Územní plán Beňov Územní plán Sobíšky Územní plán Lipová Územní plán Prosenice Územní plán Přestavlky Územní plán Pavlovice u Přerova Územní plán Dobrčice Územní plán Císařov Územní plán Křenovice Územní plán Brodek u Přerova Územní plán Dřevohostice Územní plán Nahošovice Územní plán Měrovice nad Hanou Územní plán Lazníky Územní plán Radkova Lhota Územní plán Turovice Územní plán Citov Územní plán Hradčany Územní plán Radslavice Územní plán sídelního útvaru Rokytnice Územní plán obce Nelešovice Územní plán Zábeštní Lhota Územní plán obce Podolí Územní plán obce Líšná Územní plán obce Oprostovice Územní plán obce Grymov Územní plán Bochoř Územní plán Vlkoš Územní plán Věžky Územní plán Tovačov Územní plán Sušice Územní plán Oldřichov Územní plán Lobodice Územní plán Domaželice Územní plán Lhotka Územní plán sídelního útvaru Kokory

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 9741
Za týden: 366084
Za den: 54665
Online návštěvníků: 1361
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load