Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Před velkou vodou bude obyvatele varovat nový výstražný systém

Naše město vystavěné podél řeky Bečvy je často ohrožováno záplavami, které způsobují značné škody na majetku. Včasným varováním je možné předejít některým ztrátám a výrazně omezit další negativní jevy zapříčiněné rozlivy z koryta Bečvy, Olešnice a Strhance.

158 Řeka a zámek (Přerov), obrázek se otevře v novém okněŘešení povodňových situací je značně složité a členové povodňových orgánů musí pracovat s velkým množstvím informací. Proto se město Přerov rozhodlo realizovat projekt „Protipovodňových opatření“ za finanční podpory v rámci Operačního programu životního prostředí ČR, primární podpory 1.3 Omezování rizika povodní, jehož součástí je také vypracování digitálního povodňového plánu.

V rámci projektu byl zřízen nový varovný systém v místních částech Dluhonice, Lověšice, Penčice, Popovice  a instalován měřící systém na řekách protékajících naším městem. Všechna tato zařízení jsou propojena s republikovými systémy a jsou uvedena v digitálním povodňovém plánu, který členové povodňových komisí, včetně ostatních zájemců mají k dispozici na webových stránkách města v sekci Krizové situace - Povodňová ochrana.

Digitální povodňový plán najdete rovněž na webu zhotovitele a provozovatele Portálu www.edpp.cz/dpp/prerov  a stránkách Povodňového informačního systému Ministerstva životního prostředí  www.povis.cz .

V současnosti je povodňovými orgány ověřována  provázanost  celého plánu  na technická zařízení vybudovaných informačních systémů a dokumenty  zpracované jinými subjekty v rámci celé ČR.
 


logo OPŽP - Fond soudržnosti -ERDF, obrázek se otevře v novém okně 

6.3.2014 12:59:06 | přečteno 2431x | webmaster
 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Městská policie Přerov Sportoviště Přerov s.r.o. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49974027
Za týden: 435183
Za den: 52177
Online návštěvníků: 1088
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load