Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Evakuace obyvatelstva

Co je evakuace, na koho se vztahuje, kterých oblastí se týká, co vzít s sebou, na co nezapomenout před a při odchodu. K článku je připojeno krátké instruktážní video.

Evakuace je proces, při kterém dochází k přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní hodnoty, technického zařízení, případně strojů a materiálu k zachování nutné výroby a nebezpečných látek z míst ohrožených mimořádnou událostí, do míst, která zajišťují pro evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věci uskladnění.

Vztahuje se na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí s výjimkou osob, které se budou podílet na záchranných pracích, na řízení evakuace nebo budou vykonávat jinou neodkladnou činnost v souladu s pokyny orgánů zabezpečujících evakuaci.

Přednostně se evakuují následující skupiny obyvatelstva:
děti do 15 let,
pacienti ve zdravotnických zařízeních,
osoby umístěné v sociálních zařízeních,
osoby zdravotně postižené,
doprovod uvedených osob.

Evakuace se plánuje:
ze zón havarijního plánování objektů nebo zařízení s nebezpečnými chemickými látkami (provozy s chemickou, chladírenskou výrobou, např. pivovary, lihovary),

ze zón havarijního plánování jaderných zařízení nebo pracovišť s velmi významnými zdroji ionizujícího záření,

při hrozbě možného ozbrojeného konfliktu z území vyčleněného pro potřeby operační přípravy, předpokládané bojové činosti a z dalších zájmových prostorů ozbrojených sil v souladu s potřebami zajištění obrany státu,

při povodňovém ohrožení z prostorů ohrožených záplavami v závislosti na aktuálním vyhodnocení povodňové situace a s ohledem na průběh a dobu příchodu záplavové vlny.

Lhůty pro evakuaci. Doba pro opuštění míst ohrožených mimořádnou událostí se může lišit podle druhu a rozsahu ohrožení. Evakuace se plánuje do 48 hodin a u velké sídelní a průmyslové aglomerace až do 72 hodin. V některých případech může být nutné provedení okamžité evakuace, např. při povodňovém ohrožení.

O nutnosti evakuace se obyvatelstvo dozví zpravidla po zaznění varovného signálu "Všeobecná výstraha" z následné slovní informace z "mluvící sirény", rozhlasu nebo televize. Více informací o způsobu varovní obyvatelstva a varovném signálu naleznete zde.

Co vše je třeba zabezpečit před započetím evakuace

Před započetím evakuace si připravte evakuační zavazadlo, které opatříte visačkou se svým jménem a dresou. Doporučený obsah zavazadla.

Průběžně do odchodu poslouchejte sdělovací prostředky. Přednostně se řiďte pokyny místních evakuačních orgánů.

Před opuštěním bytu:
uzavřete všechna okna,
uhaste oheň v kamnech, krbech apod.
vypněte všechny elektrospotřebiče, vyjma lednic a mrazáků,
připravte kočky a psy (nejlépe do přenosných boxů), budete je brát s sebou,
ostatní zvířata (např.exotická nebo domácí nelze brát s sebou) předzásobte vodou a potravou,
uzavřete vodu a plyn.

Dětem vložte do kapsy oděvu kartičku se jménem, adresou a s dalšími důležitými údaji (telefonní číslo, zdravotní stav, užívané léky apod.).

Při odchodu:
vezměte evakuační zavazadlo,
řádně uzamkněte byt,
ověřte si, že sousedé vědí, že mají opustit byt,
dostavte se na stanovené místo.

Veškerou činnost provádějte rychle, v klidu a s rozvahou. Odjíždíte-li vlastním vozidlem, dodržujte pokyny všech orgánů zabezpečujících evakuaci. Uvědomte si, že některé silnice již mohou být neprůjezdné.

Krátké instruktážní video naleznete zde

8.12.2008 15:37:50 - aktualizováno 16.12.2010 9:32:08 | přečteno 982x | Irena Přivřelová

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 0
Za týden: 343767
Za den: 42076
Online návštěvníků: 759
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load