Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Ukrytí obyvatelstva

Úkryty a jejich charakteristika, zásady chování při ukrytí, obsah zavazadla, prostředky individuální ochrany

Druhy úkrytů a jejich základní charakteristiky:

Stálé úkryty jsou trvalé ochranné prostory v podzemních částech nebo samostatně stojící podzemní objekty

 • tlakově odolné,
 • tlakově neodolné,
 • ochranné systémy podzemních dopravních staveb (podchody, dopravní tunely),
 • improvizované úkryty.

Stálé tlakově odolné úkryty se využívají k ochraně obyvatelstva proti účinkům zbraní hromadného ničení v případě ohrožení státu a válečného stavu.  Tyto úkryty nelze využít při mimořádných událostech a krizových situacích nevojenského charakteru z důvodu jejich nerovnoměrného rozmístění a doby potřebné k jejich zpohotovení.

Na území Přerova je asi 90 stálých úkrytů, z toho 10 je přímo v majetku města pro ochranu obyvatel, dětí ve školách a školkách, sociálních a zdravotních zařízeních, další jsou ve státní správě, podnikové sféře, službách apod. Seznam stálých tlakově odolných úkrytů v Přerově

Nástup osob do úkrytu bude vyhlášen sirénami - kolísavým tónem - a hromadnými sdělovacími prostředky a místním rozhlasem a formou SMS zpráv.

Doporučuje se stále sledovat hromadné sdělovací prostředky, jimiž budou sdělovány potřebné informace. Nespoléhejte na pevnou a mobilní telefonní síť, která může mít omezený provoz a musí být především k dispozici bezpečnostním a záchranným složkám.

Zavazadlo pro případ odchodu do úkrytu by měl mít každý připraveno dopředu tak, aby v něm měl potřeby pro 3-5ti denní pobyt. Hmotnost zavazadla by měla být max. 15 kg a zavazadlo by mělo být opatřeno jmenovkou. Trvanlivé potraviny se vloží do zavazadla až před odchodem z bytu.

Doporučený obsah zavazadla:

 • oblečení a obutí v souladu s klimatickými podmínkami, pláštěnka a polyetylenové sáčky,
 • trvanlivé potraviny, pitná voda,
 • předměty denní potřeby - jídelní, hygienické a toaletní,
 • osobní doklady, léky, pojistné smlouvy, menší cennosti,
 • tranzistorové rádio, baterka, kapesní nůž, zápalky nebo zapalovač,
 • spací pytel nebo přikrývka, náhradní oblečení.

Úkony před odchodem do úkrytu:

Průběžně do odchodu poslouchejte sdělovací prostředky.

Před odchodem do úkrytu zavřete všechna okna, uhaste oheň v kamnech, krbech apod., vypněte všechny elektrospotřebiče (kromě lednic), uzavřete vodu a plyn.

Dětem vložte do kapsy oděvu kartičku se jménem, adresou popř. dalšími nutnými údaji.

Při odchodu řádně uzamkněte byt a vezměte úkrytové zavazadlo.

Ověřte si, že sousedé vědí, že mají opustit byt.

Veškerou činnost provádějte rychle, v klidu a s rozvahou.

Jsou-li v domě vhodné podzemní prostory (sklepy alespoň částečně zapuštěné) lze se do nich ukrýt. Pokud jsou připraveny jako improvizovaný úkryt, vytvoří nebo doplní se zásoba vody a po obsazení se provede dotěsnění komunikačních postupů. Nejsou-li tyto prostory připraveny jako improvizovaný úkryt a není-li možnost ukrytí v jiném improvizovaném úkrytu, je nutné započít s úpravou prostor tak, aby splňovaly požadované parametry na ukrytí. Podrobnější informace je možné nalézt např. na stránkách Hasičského záchranného sboru ČR 

Prostředky individuální ochrany

Prostředky individuální ochrany ochrany jsou prostředky k ochraně obyvatelstva před účinky nebezpečných škodlivin. Při mimořádných událostech se využívají prostředky improvizované ochrany dýchacích cest, očí a povrchu těla. Jsou to jednoduché pomůcky, které si občan připraví svépomocí z dostupných prostředků a které omezeným způsobem nahrazují prostředky individuální ochrany (ochranné masky s filtrem).

Prostředky individuální ochrany lze nahradit improvizovanými prostředky ochrany dýchacích cest a povrchu těla. Základním principem improvizované ochrany je využití vhodných oděvních součástí, které jsou k dispozici v každé domácnosti.

Při použití této ochrany je nutno dodržovat zásady:

 • celý povrch těla musí být zakryt,
 • všechny nasazené součásti je nutno co nejdéle utěsnit,
 • k dosažení vyšších ochranných účinků kombinovat více ochranných prostředků nebo vrstev oděvů.

Ochranu hlavy lze zabezpečit čepicí, šátkem, šálou apod. v kombinaci s přilbou nebo kapucí, obličej chránit flanelovou či froté látkou mírně navlhčenou, oči uzavřenými brýlemi, to vše např. v kombinaci s polyetylenovým sáčkem.

Při ochraně trupu, nohou a rukou obecně platí, že každý druh oděvu poskytuje určitou míru ochrany, přičemž větší počet vrstev zvyšuje jeho koeficient.

Ruce je vhodné chránit rukavicemi (vhodné jsou delší a hlavně silnější pryžové), nohy vysokými utěsněnými botami. 

V současné době je na trhu dostatek masek a filtrů domácí i zahraniční výroby. Jejich cena se podle výrobce a druhu pohybuje od 2000,- Kč do 9000,- Kč. Nakoupit tyto prostředky lze ve specializovaných prodejnách a e-shopech. Pro obyvatele Přerovska je nejbližší prodejna certifikovaných ochranných masek v podnikové prodejně Gumárny Zubří, a.s. Nejbližší výrobce ochranných filtrů k maskám je Sigma Group, a.s., Lutín.

Všechny pomůcky musejí mít řádný certifikát a splňovat příslušné normy použití (obchodník jej musí na vyzvání doložit).

15.6.2022 14:37:24 | přečteno 173x | Irena Přivřelová

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49957993
Za týden: 520426
Za den: 72722
Online návštěvníků: 1670
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load