Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

GIS Magistrátu města Přerova je tvořen následujícími kategoriemi informací

KM - Katastrální mapy - různé druhy podle způsobu pořízení

Katastrální mapa, obrázek se otevře v novém okněKe každé parcele je připojen záznam souboru popisných informací, vedený katastrem nemovitostí. V katastrálních mapách je tedy možné zjistit nejen číslo, tvar a polohu parcely, ale také ikona souboruúdaje o vlastnictví pozemku.

Katastrální mapy tedy umožňují vyhledávání údajů o parcele, vlastníkovi a listu vlastnictví

DTM - Digitální technická mapa

Digitalni Technicka Mapa, obrázek se otevře v novém okněDTM zobrazuje skutečný stav situace v terénu včetně výškových údajů a objektů technického vybavení. Mezi prvky technické mapy patří např. budovy, komunikace, chodníky, ploty, stromy a skupiny zeleně, dopravní značení, veřejné osvětlení, povrchové znaky inženýrských sítí, ikona souborutrasy inženýrských sítí atd. DTM pokrývá zastavěná území ve veřejně přístupných plochách.

DTM umožňuje vyhledání adresy podle názvu ulice a čísla orientačního, nebo podle čísla popisného. Pomocí legendy lze ovládat zobrazení prvků DTM, například přidat sítě vybraného správce, některé podrobnější polohopisné prvky, dokonce i ikona souboruletecký snímek.

(Polohopisné prvky DTM jsou zaměřeny polohově v souřadnicovém systému S-JTSK a výškově v systému Balt po vyrovnání (Bpv). Údaje DTM odpovídají 3. třídě přesnosti dle ČSN 013410 v podrobnostech odpovídajících měřítku mapy 1:500.)

Pasporty zeleně a komunikací

Pasporty představují evidenci a kategorizaci vybraných prvků technické mapy a také vazbu na plánování jejich údržby včetně finančních nákladů.

Pasport Zelene, obrázek se otevře v novém okněPodkladem pro pasport zeleně

byla DTM doplněná o potřebné popisné údaje, pasportní plochy a parcely katastru nemovitostí. Každý prvek obsahuje informaci, ve které pasportní ploše a parcele se nachází, a další informace, například údaje o svažitosti trávníků, stáří stromů, intenzitní třídě údržby atd.

Pasport komunikací

Pasport Komunikaci, obrázek se otevře v novém okněopět vychází z obsahu DTM a KM. Údaje o šířce, délce a povrchu komunikací byly naplněny automatizovaně ze zaměřeného polohopisu. V pasportních plochách lze zobrazit jednotlivé prvky (komunikace, chodníky, parkoviště, mosty, značky, semafory) včetně jejich kvality - materiál, plocha, délka, kusy.

Aplikace umožní sumarizovat počty, délky a plochy prvků, ležících ve vymezených pasportních plochách. Také lze automatizovat výpočet nákladů na údržbu jednotlivých prvků pasportu komunikací.

ikona souboruRozsah spravovaného území tvoří 80 katastrálních území, ve kterých vykonává Magistrát města Přerova státní správu v přenesené působnosti.

10.6.2008 12:51:50 | přečteno 7136x | Ing. Antonín Krejčíř

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49961642
Za týden: 347222
Za den: 63426
Online návštěvníků: 1404
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load