Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Podrobný popis činností Kanceláře tajemníka

Asistentka tajemníka

Oddělení právní

Provádí zejména následující činnosti: 

 • zpracovává a koordinuje návrhy vnitřních předpisů, včetně poradenství jednotlivým odborům a městské policii v uvedené oblasti
 • koordinuje zpracování návrhů obecně závazných vyhlášek a nařízení města, včetně poradenství jednotlivým odborům a městské policii
 • zpracovává a koordinuje návrhy smluv, ve kterých jednou ze smluvních stran je statutární město Přerov, pokud jejich zpracování nespadá do působnosti jiného odboru
 • zastupuje statutární město Přerov v soudních sporech s výjimkou soudních sporů v majetkoprávních záležitostech
 • poskytuje právní konzultace v oblasti samosprávy a státní správy vedení města, jednotlivým odborům, do nichž není zařazen zaměstnanec s právnickým vzděláním, a městské policii
 • ve spolupráci s Odborem ekonomiky provádí vymáhání pohledávek statutárního města Přerova

Oddělení personální

Provádí zejména následující činnosti:

 • vede registr podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

v oblasti personální

 • komplexně zabezpečuje pracovně právní záležitosti, platové a sociálně právní věci, další záležitosti odměňování zaměstnanců města, členů zastupitelstva města, členů výborů a komisí, občanů činných pro město na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, členů okrskových volebních komisí a členů hlasovacích komisí při referendech a poskytuje data z těchto oblastí za město jako zaměstnavatele do informačních systémů; do systému ISP i jako předkladatel za příspěvkové organizace zřízené městem, s výjimkou škol a školských zařízení

v oblasti vzdělávání a lidských zdrojů

 • zajišťuje vzdělávání zaměstnanců podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
 • zajišťuje výběrová řízení podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků
 • řídí a koordinuje realizaci projektů zaměřených na „lidské zdroje“ a obdobné aktivity v oblasti procesního řízení, zvyšování odbornosti a efektivity služeb magistrátu; podílí se na implementaci metod zvyšování kvality práce a kvality řízení v rámci magistrátu
 • ve spolupráci se školami zajišťuje praxe a stáže studentů na Magistrátu města Přerova.
31.3.2015 17:25:35 - aktualizováno 9.3.2018 15:20:14 | přečteno 3150x | Ing. Jana Pivodová

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49969376
Za týden: 428500
Za den: 69520
Online návštěvníků: 1160
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load