Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Podrobný popis činností Odboru ekonomiky

Výběr činností odboru

 • zpracovává rozpočet města, závěrečný účet a výroční zprávu
 • zajišťuje veškeré bankovní vztahy města
 • vede účetnictví města
 • vede účetní evidenci majetku města
 • zabezpečuje pokladní služby včetně valutové pokladny
 • komplexně zajišťuje agendu místních poplatků a peněžitých plnění v rámci dělené správy (pokut a nákladů řízení)
 • vydává povolení k umístění herního prostoru
 • poskytuje součinnost v rámci konání veřejných sbírek
 • vydává potvrzení o bezdlužnosti na daních na základě žádosti jednotlivých subjektů
 • komplexně zajišťuje správu fondu oprav, modernizaci a rozšiřování bytového fondu a agendu související s poskytováním půjček z tohoto fondu

Oddělení rozpočtu

Provádí zejména následující činnosti

 • zabezpečuje veškeré činnosti spojené s rozpočtem města
 • zabezpečuje přehled hospodaření města
 • zabezpečuje veškeré bankovní vztahy
 • zpracovává agendu cenných papírů
 • zabezpečuje veškeré činnosti související s fondem bydlení (pravidla poskytnutí půjčky, čerpání půjček, evidence splátek, vymáhání splátek)

Oddělení místních příjmů

Provádí zejména následující činnosti

 • plní funkci správce daně
 • komplexně zajišťuje správu a vymáhání místních poplatků zavedených městem
 • vymáhá v rámci dělené správy peněžitá plnění (pokuty a náklady řízení) uložená jednotlivými odbory Magistrátu města Přerova a Městskou policií Přerov
 • vydává potvrzení o bezdlužnosti na daních na základě žádosti jednotlivých subjektů
 • rozhoduje o vydání, změně nebo zrušení povolení k umístění herního prostoru a je orgánem pro ohlášení hazardní hry
 • poskytuje součinnost v rámci konání veřejných sbírek
 • zpracovává návrhy obecně závazných vyhlášek vztahujících se k místním poplatkům

Oddělení účetnictví

Provádí zejména následující činnosti

 • zpracovává účetnictví města
 • vede účetní evidenci o majetku města
 • zabezpečuje pokladní služby
 • zajišťuje tuzemský i zahraniční platební styk a další bankovní vztahy
 • vede knihu došlých a odeslaných faktur
22.6.2011 10:48:42 - aktualizováno 5.5.2023 10:27:58 | přečteno 1589x | Ing. Jana Pivodová

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (271)
 
10% (31)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 0
Za týden: 544729
Za den: 62725
Online návštěvníků: 664
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load