Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Podrobný popis činností Odboru evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu

Výběr činností odborů

 • nabízí služby Czech pointu
 • vydává občanské průkazy, cestovní doklady
 • eviduje trvalý pobyt občanů a rozhoduje o zrušení trvalého pobytu
 • organizačně zabezpečuje svatební obřady
 • přiděluje rodná čísla, vydává rodný list, oddací list, úmrtní list, povoluje změnu jména a příjmení
 • projednává a řeší přestupky, správní delikty a porušení zákona (dle daných právních předpisů)
 • vyhotovuje stanoviska k udělení občanství ČR
 • přijímá oznámení o shromáždění občanů
 • řeší registrace silničních motorových vozidel
 • rozhoduje o vydání registrace k provozování autoškoly
 • provádí zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o řidičské oprávnění
 • vydává osvědčení profesní způsobilosti řidiče
 • uděluje, podmiňuje, omezuje, odnímá a vrací řidičské oprávnění
 • vydává a vyměňuje řidičské průkazy a mezinárodní řidičské průkazy
 • vede registr řidičů a vydává data z registru řidičů
 • plní funkci dopravního úřadu ve věcech taxislužby, městské autobusové dopravy a stanic měření emisí
 • zabezpečuje komplexní činnosti obecního živnostenského úřadu a centrálního registračního místa 


Oddělení evidenčně správních agend a matriky

Oddělení vykonává zejména následující činnosti:

 • nabízí služby Czech pointu (ověřený výpis z katastru nemovitostí, z obchodního rejstříku, z živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, z bodového systému hodnocení osob (řidičů), ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, provádí zápis do Registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH, ověřuje listiny a podpisy, aj.)
 • eviduje trvalý pobyt občanů a rozhoduje o zrušení trvalého pobytu
 • podílí se na organizaci voleb (vede stálý seznam voličů, vydává voličské průkazy, atd.)
 • provádí zápisy do knihy narození, úmrtí a manželství
 • vydává rodný list, oddací list a úmrtní list
 • přiděluje rodná čísla
 • organizačně zabezpečuje svatební obřady
 • povoluje změnu jména a příjmení
 • přijímá žádosti a vydává občanské průkazy a cestovní doklady
 • vede evidenci obyvatel správního obvodu

Oddělení přestupků

Oddělení vykonává zejména následující činnosti:

 • projednává přestupky, zejména na úseku veřejného pořádku, majetku a občanského soužití
 • projednává správní delikty dle daných právních předpisů
 • vyhotovuje zprávy k udělení občanství ČR
 • vyhotovuje zprávy pro orgány činné v trestním řízení
 • vyjadřuje se ke spolehlivosti osoby žadatele o vydání zbrojního průkazu
 • přijímá oznámení o shromáždění, rozhoduje o zákazu nebo rozpuštění shromáždění

Oddělení dopravně správních agend

Oddělení vykonává zejména následující činnosti:

 • vede registr silničních vozidel (přihlášení nového vozidla, přihlášení ojetého vozidla, změny údajů o vozidle, vyřazení vozidla)
 • přiděluje silničním motorovým vozidlům registrační značku
 • vydává osvědčení o registraci a technický průkaz
 • rozhoduje o vydání registrace k provozování autoškoly
 • provádí zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o řidičské oprávnění
 • plní funkci dopravního úřadu ve věcech taxislužby a městské autobusové dopravy 
 • zajišťuje agendu stanic měření emisí
 • vykonává působnost silničního správního úřadu
 • vydává stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Oddělení dopravních přestupků a registr řidičů

Oddělení vykonává zejména následující činnosti:

 • vydává osvědčení profesní způsobilosti řidiče
 • uděluje, podmiňuje, omezuje, odnímá a vrací řidičské oprávnění
 • vydává a vyměňuje řidičské průkazy a mezinárodní řidičské průkazy
 • vede registr řidičů a vydává data z registru řidičů
 • vede agendu spojenou s bodovým hodnocením řidiče (zaznamenává body, písemně oznamuje dosažení maximálního počtu bodů, odečítá body)
 • projednává přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a  další přestupky na úseku dopravy

Oddělení obecní živnostenský úřad

Oddělení vykonává zejména následující činnosti:

 • zabezpečuje činnosti centrálního registračního místa,
 • přijímá a vyřizuje ohlášení živnosti a žádost o koncesi, oznámení změny údajů a dokladů, jenž jsou stanoveny pro ohlášení živnosti a žádosti o koncesi, oznámení změny odpovědného zástupce, oznámení o přerušení provozování živnosti a žádost o zrušení živnostenského oprávnění,
 • vede správní řízení o zrušení živnostenských oprávnění na žádost podnikatele,
 • vede, aktualizuje a spravuje údaje v živnostenském rejstříku a rejstříku zemědělských podnikatelů a vyřizuje žádosti o výpisy z nich,
 • provádí kontrolu dodržování živnostenského zákona a předpisů souvisejících, spolupracuje s orgány státní správy, státního odborného dozoru a orgány činnými v trestním řízení,
 • provádí dozor nad dodržováním vybraných ustanovení zákona o ochraně spotřebitele, zákona o spotřebních daních, zákona o omezení provozu zastaváren a jiných provozoven v noční době, zákona o drahách a zákona o civilním letectví,
 • za porušení příslušných předpisů ukládá pokuty, pozastavuje provozování živností a ruší živnostenská oprávnění,
 • přijímá oznámení, upozornění a podněty od občanů a institucí ke kontrole podnikatelských subjektů,
 • rozhoduje o zrušení živnostenských oprávnění, nastanou-li překážky provozování živnosti,
 • provádí kontroly zemědělských podnikatelů včetně řešení přestupků a správních deliktů v případě porušení zákona
22.6.2011 10:55:13 - aktualizováno 8.2.2023 10:11:18 | přečteno 2396x | Ing. Jana Pivodová

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 5619
Za týden: 359663
Za den: 54013
Online návštěvníků: 788
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load