Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Řešení životních situací Odboru evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu

Životní situace jsou strukturované popisy řešení úkonů ve vztahu k orgánům veřejné moci. Jedná se o podrobný návod na řešení životních situací, zjistíte které doklady potřebujete pro jejich vyřízení, kde, s kým, kdy a co můžete řešit, podle kterých právních předpisů máte postupovat apod. 

Životní situace řešené Odborem evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu

Oddělení evidenčně správních agend a matriky

 1. Podání žádosti o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji (e-pas)
 2. Převzetí vyhotoveného cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji (e-pas)
 3. Ztráta, odcizení, poškození, zničení cestovního pasu 
 4. Podání žádosti o vydání občanského průkazu
 5. Převzetí vyhotoveného občanského průkazu
 6. Ztráta, odcizení, poškození, zničení, nebezpečí zneužití občanského průkazu
 7. Poskytování ověřených výstupů veřejné správy z katastru nemovitostí
 8. Vydání ověřeného výstupu z informačních systémů veřejné správy (Czech Point)
 9. Vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů 
 10. Vidimace a legalizace 
 11. Zprostředkovaná identifikace 
 12. Poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel
 13. Poskytnutí údajů z informačního systému občanských průkazů a cestovních dokladů
 14. Hlášení trvalého pobytu, ukončení trvalého pobytu na území České republiky, zrušení údaje o místu trvalého pobytu, hlášení adresy pro doručování
 15. Nahlížení do matričních knih 
 16. Prohlášení o volbě druhého jména 
 17. Příjmení po rozvodu 
 18. Uzavření manželství 
 19. Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky 
 20. Vydání matričních dokladů (rodného, oddacího, úmrtního listu) 
 21. Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo ke vstupu do registrovaného partnerství
 22. Zápis narození, uzavření manželství, vznik registrovaného partnerství, úmrtí státních občanů ČR do zvláštní matriky v Brně
 23. Zápis o určení otcovství k dítěti souhlasným prohlášením rodičů
 24. Změna jména a příjmení 
 25. Ženská příjmení
Podrobné popisy těchto životních situací týkajících se občanských průkazů


Oddělení přestupků

 1. Oznámení shromažďování


Oddělení dopravně správních agend 

 1. Žádost o zápis změn údajů v registru vozidel
 2. Trvalé vyřazení vozidla z registru vozidel
 3. Dočasné vyřazení vozidla z registru vozidel (takzvaný "depozit")
 4. Registrace nového, dosud neregistrovaného, vozidla
 5. Přidělení registrační značky vozidla a vydání technického průkazu vozidla v případě jejich ztráty, poškození, odcizení
 6. Odhlášení již registrovaného vozidla na nového provozovatele nebo vlastníka vozidla
 7. Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci (zřízení sjezdu)
 8. Povolení k umístění pevné překážky na pozemní komunikaci
 9. Povolení stavby v silničním ochranném pásmu


Oddělení dopravních přestupků a registru řidičů

 1. Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu
 2. Vydání mezinárodního řidičského průkazu (dále jen MŘP)
 3. Vydání řidičského průkazu, udělení řidičského oprávnění
 4. Změna údajů v řidičském průkazu nebo mezinárodním řidičském průkazu
 5. Žádost o výdej dat z registru řidičů. Žádost o výpis z registru řidičů o jeho záznamech bodového hodnocení
 6. Výměna řidičského průkazu - uplynutí doby platnosti řidičského průkazu
 7. Digitální karta do tachografu
 8. Odečet 3 bodů z bodového hodnocení – školení bezpečné jízdy
 9. Profesní způsobilost řidiče a průkaz profesní způsobilosti
Podrobné popisy těchto životních situací Oddělení dopravních přestupků a registru řidičů


Oddělení obecní živnostenský úřad 

 1. Ohlášení živnosti volné - pro fyzické osoby s bydlištěm na území ČR
 2. Ohlášení živnosti volné - pro právnické osoby se sídlem na území ČR
 3. Ohlášení živnosti řemeslné - pro fyzické osoby s bydlištěm na území ČR
 4. Ohlášení živnosti řemeslné - pro právnické osoby se sídlem na území ČR
 5. Ohlášení živnosti vázané - pro fyzické osoby s bydlištěm na území ČR
 6. Ohlášení živnosti vázané - pro právnické osoby se sídlem na území ČR
 7. Žádost o koncesi - pro fyzické osoby s bydlištěm na území ČR
 8. Žádost o koncesi - pro fyzické osoby s bydlištěm na území ČR
 9. Oznámení změn v údajích ohlášení živnosti - fyzická osoba
 10. Oznámení změn v údajích ohlášení živnosti - právnická osoba
 11. Oznámení o pokračování v provozování živnosti
 12. Oznámení o přerušení provozování živnosti
 13. Oznámení zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně
 14. Zrušení živnostenského oprávnění na vlastní žádost podnikatele
 15. Zápis do evidence zemědělského podnikatele - fyzická osoba, právnická osoba, změny, vyřazení z evidence
27.6.2011 11:42:42 - aktualizováno 17.3.2023 16:22:10 | přečteno 1418x | Ing. Jana Pivodová

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 3999
Za týden: 367867
Za den: 46195
Online návštěvníků: 1301
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load