Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Podrobný popis činností Odboru koncepce a strategického rozvoje

Oddělení územního plánování

Provádí zejména následující činnosti

  • pořizuje územně plánovací dokumentace města Přerova, včetně jejích změn
  • je orgánem územního plánování pro správní obvod obce s rozšířenou působností

Oddělení koncepce a rozvoje města

Provádí zejména následující činnosti
  • zpracovává návrh programu rozvoje územního obvodu města
  • zpracovává nebo zajišťuje zpracování studií dílčích projektů rozvoje města
  • zajišťuje průzkumy, posouzení a hodnocení všech složek infrastruktury a majetkové podstaty města a navrhuje řešení a koordinaci postupu jejich správcům
  • zajišťuje Program podpory výstavby technické infrastruktury
  • ve věcech architektonických a urbanistických plní za město Přerov funkci účastníka v územních řízeních a v rámci stavebně povolovacích řízeních vydává v uvedených věcech odborná vyjádření a stanoviska
  • zpracovává podklady pro zadání různých projektových prací, územně plánovacích podkladů (ÚPP), územně plánovací dokumentace (ÚPD) včetně urbanistických a architektonických soutěží a jiných koncepčních prací pro rozvoj města
  • stanoví zastavovací, regulační a architektonické podmínky zástavby
  • posuzuje vybrané významné stavební záměry a projekty z hlediska kvality urbanistického a architektonického řešení a svá stanoviska uplatňuje při územních a stavebně povolovacích řízeních
22.6.2011 10:54:56 - aktualizováno 17.4.2018 12:09:23 | přečteno 1663x | Ing. Jana Pivodová

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (271)
 
10% (31)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 18391
Za týden: 607441
Za den: 67703
Online návštěvníků: 759
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load