Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Podrobný popis činností Odboru stavebního úřadu a životního prostředí

Oddělení stavební úřad

Provádí zejména následující činnosti:
 • komplexně zabezpečuje činnosti obecného stavebního úřadu (poskytování územně plánovacích informací, umisťování staveb, povolování staveb atd.) a speciálního stavebního úřadu ve věcech pozemních komunikací

Oddělení ochrany životního prostředí a památkové péče

Provádí zejména následující činnosti:

 • povoluje, pozastavuje, omezuje nebo zakazuje kácení dřevin, ukládá náhradní výsadbu, vede přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě,
 • vyhlašuje památné stromy a jejich ochranná pásma, uděluje souhlas k jejich ošetřování,
 • vykonává státní dozor v ochraně přírody a krajiny,
 • vydává závazná stanoviska ke stavební obnově nemovitých kulturních památek, případně ke každému dokončenému stupni dokumentace
 • vydává závazná stanoviska k obnově movitých kulturních památek,
 • zajišťuje potřebná opatření k zabezpečení archeologických výzkumů,
 • spolupracuje s vlastníky kulturních památek při předkládání jejich žádostí o finanční prostředky poskytované ze státních programů,
 • vede evidenci nemovitých a movitých kulturních památek v příslušném územním obvodu,
 • spolupracuje na koncepci údržby městské zeleně,
 • zpracovává místní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO), provádí jeho aktualizaci a koordinuje jeho plnění,
 • koordinuje realizaci programu regenerace městské památkové zóny,
 • rozhoduje o vyměření poplatků za znečišťování ovzduší
 • uděluje souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady (do 100t za rok), udělení souhlasu může vázat na podmínky

Oddělení vodního hospodářství a zemědělství

Provádí zejména následující činnosti:
 • povoluje těžbu uznaných stromů nebo porostů
 • vede rejstřík honebních společenstev
 • povoluje lov zvěře mimo dobu lovu
 • vydává a odebírá lovecké lístky
 • plní úkoly v ochraně zvířat proti týrání
 • vydává povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami
 • přijímá za město oznámení provozovatelů o přerušení či oznámení dodávky vody
 • jako vodoprávní úřad, např. schvaluje kanalizační řády, povoluje vodní díla - vodovody, kanalizace, stanovuje jejich ochranná pásma atd
22.6.2011 10:55:28 - aktualizováno 18.10.2021 9:32:18 | přečteno 3854x | Ing. Jana Pivodová

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 4831
Za týden: 358875
Za den: 53225
Online návštěvníků: 1009
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load