Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Řešení životních situací Odboru stavebního úřadu a životního prostředí

Životní situace jsou strukturované popisy řešení úkonů ve vztahu k orgánům veřejné moci. Jedná se o podrobný návod na řešení životních situací, zjistíte které doklady potřebujete pro jejich vyřízení, kde, s kým, kdy a co můžete řešit, podle kterých právních předpisů máte postupovat apod. 


Životní situace řešené odborem stavebního úřadu a životního prostředí

Oddělení stavební úřad:

 1. Občan a řízení podle stavebněprávních předpisů
 2. Zvláštní užívání (zábor) veřejného prostranství

Podrobné popisy těchto životních situací oddělení stavební úřad


Oddělení vodního hospodářství a zemědělství:

 1. Kácení lesních dřevin z důvodu ohrožení bezpečnosti osob a majetku
 2. Stavba vodního díla
 3. Umístění stavby na zemědělské půdě
 4. Umístění stavby na lesním pozemku
 5. Obecné užívání povrchových vod a základní informace z oblasti vodního hospodářství
 6. Vydání rybářského lístku
 7. Vydání loveckého lístku
 8. Vyjádření vodoprávního úřadu
 9. Souhlas vodoprávního úřadu ke stavbám, zařízením nebo činnostem podle vodního zákona
 10. Rozhodnutí o stanovení výše odvodu za trvalé nebo dočasné odnětí zemědělské půdy
 11. Rozhodnutí v pochybnostech o tom, že jde o součást ZPF
 12. Použití sedimentu na zemědělské půdě

Podrobné popisy těchto životních situací oddělení vodního hospodářství a zemědělství


Oddělení ochrany životního prostředí a památkové péče:

 1. Dotace na obnovu exteriéru památkově významných staveb
 2. Obnova nemovité nebo movité kulturní památky
 3. Obnova nemovitostí v památkových zónách nebo v ochranném pásmu nemovitých kulturních památek nebo památkových zón
 4. Oznámení ohrožení nebo poškození kulturní památky a žádost o rozhodnutí o odstranění závady
 5. Ochrana krajinného rázu
 6. Zásah do významného krajinného prvku
 7. Stanovení podmínek pro odchylný postup při ochraně ptáků
 8. Kácení dřevin rostoucích mimo les
 9. Ohlašování evidence odpadů původci a oprávněnými osobami
 10. Žádost o vydání závazného stanoviska nebo vyjádření z hlediska nakládání s odpady nebo vedlejšími produkty
 11. Povolení k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů
 12. Oznamovací povinnosti:
  • provozovatelů zařízení k odstraňování nebo využívání odpadů,
  • provozovatelů zařízení ke sběru a zpracování autovraků,
  • provozovatelů zařízení ke sběru, zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadu,
  • provozovatelů zařízení podle ust. § 14 odst. 2 zákona o odpadech, dopravců odpadů,
  • obcí a osob oprávněných ke sběru nebo výkupu odpadů

27.6.2011 11:44:58 - aktualizováno 16.11.2022 10:58:37 | přečteno 2579x | Ing. Jana Pivodová

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (271)
 
10% (31)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 17632
Za týden: 606682
Za den: 66944
Online návštěvníků: 695
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load