Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Nejpoužívanější právní předpisy Odboru vnitřní správy

Oddělení spisové služby a voleb

 • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 • vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby 
 • zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
 • zákon číslo 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů 
 • vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů 
 • vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání informačního systému datových schránek 
 • zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 • zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
 • vyhláška 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 • zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
 • vyhláška č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zák. č. 247/95 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně některých dalších zákonů, ve znění zák. č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zák. č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
 • zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
 • vyhláška č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zák. č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 • zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 • vyhláška č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu 
 • vyhláška č. 409/2003 Sb., o provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů 
 • zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu, ve znění pozdějších předpisů 
 • § 31 - 32 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů 
 • vyhláška č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel, ve znění pozdějších předpisů 
 • usnesení Rady města Přerova č. 1292/47/5 z 12. 4. 2001, kterým schválila rozměry a barevné rozlišení tabulek s čísly popisnými, orientačními a evidenčními 
 • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů, 
 • vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů

Oddělení informačních a komunikačních služeb

 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
 • Vyhláška č. 529/2006 Sb. o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy
 • Zákon č. 111/2009 Sb. o základních registrech
 • Vyhláška č. 194/2009 Sb. o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek
 • nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu
 • Zákon č. 250/2017 Sb. o elektronické identifikaci
 • Zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
 • Zákon 12/2020 Sb. o právu na digitální služby

Právní předpisy města Přerova

12.5.2011 15:04:21 - aktualizováno 30.4.2021 10:18:29 | přečteno 810x | Ing. Jana Pivodová

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 14363
Za týden: 385066
Za den: 68255
Online návštěvníků: 835
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load