Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Podrobná struktura magistrátu a městské policie

PRIMÁTOR - Ing. Petr Vrána
 POVĚŘENÝ NÁMĚSTEK PRIMÁTORA - Ing. Tomáš Navrátil
 NÁMĚSTEK PRIMÁTORA - JUDr. Vladimír Lichnovský
 NÁMĚSTEK PRIMÁTORA - Ing. Miloslav Dohnal
 UVOLNĚNÝ ČLEN RADY MĚSTA - Michal Zácha
 TAJEMNÍK - Mgr. Petr Mlčoch
  KANCELÁŘ PRIMÁTORA
   Vedoucí kanceláře primátora - Ing. Daniela Novotná
    Právník Kanceláře primátora - Mgr. Jana Hrubá
    Oddělení komunikace a vnějších vztahů
     Vedoucí oddělení komunikace a vnějších vztahů, tisková mluvčí - Bc. Lenka Chalupová
      Cestovní ruch, kultura - Ing. Pavla Roubalíková
      Kronika, občanské záležitosti - Mgr. Lenka Tomečková
      Marketing a propagace - Ing. Jana Pivodová
      Redaktorka - Bc. Anna Vojzolová
    Oddělení ochrany a krizového řízení
     Vedoucí oddělení ochrany a krizového řízení, tajemník bezpečnostní rady a krizového štábu - Ing. Tomáš Staněk
      Krizové plánování, skladové hospodářství CO, hospodářská opatření pro krizové stavy, ochrana obyvatel - Marek Koutný
      Obrana státu, utajované informace, administrativa - Irena Přivřelová
    Oddělení organizační
     Vedoucí oddělení organizačního - Zdeněk Daněk
      Asistentka primátora Petra Vrány, náměstka Tomáše Navrátila a uv. radního Michala Záchy - Lucie Srovnalová, DiS.
      Asistentka náměstka Vladimíra Lichnovského a náměstka Miloslava Dohnala - Pavla Vodáková
      Granty, dotace - Lenka Roubalová
      Rada, zastupitelstvo - Iva Kohoutová; Ludmila Schönová
      Stížnosti, petice, volby, propagační předměty - Mgr. et Bc. Radka Štalmachová
      Recepce, organizační pracovník pro místní výbory - Bc. Nikola Škurková
  KANCELÁŘ TAJEMNÍKA
   Vedoucí kanceláře tajemníka - Bc. Radek Kuchta
    Asistentka tajemníka
    Pověřenec pro ochranu osobních údajů - Ing. Renata Lounová
    Právník a personalista pro výběrová řízení, vzdělávání - JUDr. Irena Dvořáková, Ph.D.
    Personální a mzdové záležitosti - Ivana Dokoupilová; Bc. Ivana Jeřábková; Eva Večerková
  ODBOR EKONOMIKY
   Vedoucí Odboru ekonomiky - Ing. Eva Řezáčová
    Právník Odboru ekonomiky
    Metodik Odboru ekonomiky - Ing. Radek Svozil
    Oddělení místních příjmů
     Vedoucí oddělení místních příjmů - Ing. Milena Lanžhotská
      Pokuty a náklady řízení za dopravní přestupky měřené radary - Ing. Simona Šimanská; Ing. Zuzana Zelníčková
      Pokuty - Ing. Kateřina Stoklasová
      Pokuty, ohlášení tomboly, povolení herního prostoru - Petra Blažková
      Poplatek za komunální odpad - Ing. Kateřina Herzogová; Marie Hlávková; Lenka Jarolímová
      Poplatek za užívání prostranství, poplatek z pobytu, poplatek za kom. odpad - nemovitosti - Ing. Blanka Kosičková
      Poplatek ze psů, poplatek za komunální odpad - osvobození - Stanislava Bartoníková
    Oddělení rozpočtu
     Vedoucí oddělení rozpočtu - Ing. Hana Růžičková
      Administrativa - Marcela Zbořilová
      Bankovní vztahy - Dagmar Bercsényiová
      Kontrola cen, pokladna, GEOVAP
      Rozpočet města - Ing. Lucie Dudíková
    Oddělení účetnictví
     Vedoucí oddělení účetnictví - Ing. Jana Růžičková
      Účetní - dotace - Kateřina Odstrčilová
      Účetní - fakturace - Milena Hakenová
      Účetní - platební styk - Jana Jandová
      Účetní - pokladna - Ivana Elšíková; Zita Pospíšilová
      Účetní - příjmy, inventarizace - Helena Neuwirtová
      Účetní – příjmy, jistoty, nájemní byty - Renata Vyhňáková
      Účetní – výdaje města - Zita Dolanská; Dagmar Majerová
      Účetní – výdaje nájemní byty - Martina Ministrová
  ODBOR EVIDENČNÍCH SPRÁVNÍCH SLUŽEB A OBECNÍHO ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU
   Vedoucí Odboru evidenčních správních služeb a ObŽÚ - Ing. Jitka Kočicová
    Oddělení dopravně správních agend
     Vedoucí oddělení dopravně správních agend - Mgr. Eva Plchová
      Administrativa, taxi - Anna Němcová
      Dopravní značení - Bc. Iveta Mlčochová
      Registr vozidel - Petr Kavka; Lenka Koryčanová; Miroslav Kovařík; Jiří Navrátil; Jolana Zaoralová; Ivana Zsemlová
      Silniční správní úřad - Bc. Iva Ratiborská
      MAD, stanice měření emisí, silniční správní úřad - Bc. Margita Považanová
      Zkušební komisař - Libor Mikšík; Ing. Petr Škubal
    Oddělení dopravních přestupků a registru řidičů
     Vedoucí oddělení dopravních přestupků a registru řidičů - Mgr. Jiřina Pospíšilová
      Dopravní přestupky - radary - Bc. Renáta Bartošová; Mgr. Barbora Brosteanu; Hana Minarčíková; Mgr. Tereza Panáková; Mgr. Olga Vaňková; Edita Vinklárková
      Dopravní přestupky - výzvy provozovateli vozidla - Bc. Radka Jandová
      Dopravní přestupky - Bc. Otto Fialík; Mgr. Adéla Lacinová Hubinková; Mgr. Michaela Kozmonová; Mgr. Zdeněk Zábranský
      Registr řidičů - Magda Horáková; Sylva Klimešová; Daniela Nováková; Jana Rašťáková
    Oddělení evidenčně správních agend a matriky
     Vedoucí oddělení evidenčně správních agend a matriky - Bc. Marta Dostalová, DiS
      Administrativa - Danuše Mačková
      Matrikářka - narození - Ing. Lucie Trubačová
      Matrikářka – úmrtí, ověřování podpisů a listin - Hana Štětkářová
      Matrikářka – narození, manželství, ověřování podpisů a listin - Bc. Kateřina Bušová; Bc. Aneta Leitkepová
      Občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel - Irena Koutná; Lenka Lukešová; Jana Marková; Petra Smětáková; Bc. Jana Václavíková; Alena Venclovská
      Ohlašovna pobytu, trvalý pobyt, Czech Point, ověřování podpisů a listin - Bc. Blanka Běhalíková; Milena Klímová; Lenka Králičková; Hana Střeláková
    Oddělení obecní živnostenský úřad
     Vedoucí oddělení obecní živnostenský úřad - Bc. Dana Bartlová
      Registr živností a CRM - Miroslava Deáková; Mgr. Andrea Hanáková; Yveta Kadlčíková; Bc. Helena Tomková; Martina Vránová; Bc. Iva Žižková
      Živnostenská kontrola - Bc. Věra Špilerová; Bc. Jana Vilišová
    Oddělení přestupků
     Vedoucí oddělení přestupků - Mgr. Renata Zobanová, DiS.
      Přestupky - Ing. Jakub Hřib; Jarmila Chválková; Mgr. Kamila Nedbalová; Bc. Pavlína Nezhybová, DiS; Alena Semelová; Ing. Martina Světlíková
      Přestupky, oznámení shromáždění - Ing. Kateřina Králová; Mgr. Eva Tomášková
      Sekretariát Odboru ESŽ, administrativa, výpisy pro orgány činné v trestním řízení - Jana Gagolová
  ODBOR KONCEPCE A STRATEGICKÉHO ROZVOJE
   Vedoucí Odboru koncepce a strategického rozvoje - Ing. Pavel Gala
    Oddělení koncepce a rozvoje města
     Vedoucí oddělení koncepce a rozvoje města - Ing. František Zlámal
      Administrativa, příprava projektů - Kristýna Ševčíková
      Koordinátor udržitelné mobility a SmartCity - Bc. Jana Gazdíková
      Rozvojové a strategické dokumenty - Ing. Kamila Lesáková
    Oddělení územního plánování
     Vedoucí oddělení územního plánování - Ing. Lenka Škubalová
      Územně analytické podklady, územní plány obcí ORP Přerov - Mgr. Jiří Janalík
      Územní plán města Přerova
      Územní plány obcí ORP Přerov - Milan Kubík; Ing. Barbora Šmídlová; Ing. Hana Václavíková
    Městský architekt, urbanismus - Ing. arch. Alice Michálková
    Projektový pracovník- příprava SECAPu (plán pro udržitelnou energii a klima) - Ing. Alice Kutálková
  ODBOR ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A INVESTIC
   Vedoucí Odboru řízení projektů a investic - Ing. Ivana Pinkasová
    Odborná asistentka vedoucí odboru
    Oddělení investic
     Vedoucí oddělení investic - Ing. Petra Hirschová
      Příprava projektových dokumentací - Ing. Kateřina Ministrová
      Referent investic - Miroslav Piekutowski; Jiří Raba
    Oddělení řízení projektů, veřejných zakázek a dotací
     Vedoucí oddělení řízení projektů, veřejných zakázek a dotací - Ing. Ivana Šupová
      Projektový manažer - Ing. Miroslava Machurová; Ing. Hana Rytířová
      Referent veřejných zakázek - Ing. Martina Bednářová; Bc. Bohdana Kalincová; Mgr. Veronika Sovová
    Administrativní pracovník - Gabriela Pešková
  ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ
   Vedoucí Odboru sociálních věcí a školství - Mgr. Romana Pospíšilová
    Právník Odboru sociálních věcí a školství
    Ekonom pro sociální oblast - Jitka Piekutowská
    Koordinátorka styku s ukrajinskými uprchlíky, proseniorské a prorodinné aktivity - Andrea Svobodová
    Administrativa - Alžběta Štajnarová; Hana Štěpánová
    Oddělení sociálních služeb a bydlení
     Vedoucí oddělení sociálních služeb a bydlení - Mgr. et Mgr. Blanka Hrubá
      Administrativní a organizační činnost
      Dotace v sociální a zdravotní oblasti - Ing. Šárka Hánečková
      Referent samosprávy, bezbariérové byty, domy s pečovatelskou službou - Bc. Renata Konvičková, DiS.
      Referent samosprávy, obecní byty, bytové náhrady - Jana Kupková, DiS.
      Referent společné státní správy a samosprávy, výkon opatrovnictví - Bc. Zdeňka Novotná
      Výkon opatrovnictví - Bc. Zdeňka Fuksová
      Sociální pracovník, stanovení zvláštního příjemce - Lucie Jemelková, DiS.
      Manažer prevence kriminality - Bc. Dagmar Krejčířová, DiS.
    Oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD)
     Vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) - Bc. Eva Poláchová, DiS.
      Sociální pracovnice - Bc. Daniela Barošová; Bc. Lenka Černošková; Mgr. Petra Hůlková; Mgr. Michaela Janíková; Mgr. Petra Jüttnerová; Bc. Renata Kaderová; Mgr. Danuše Matlochová; Mgr. Jana Mikulíková; Renata Plchotová; Veronika Rychtová, DiS.; Mgr. Lenka Vaculíková
      Sociální pracovnice, agenda náhradní rodinné péče - Pavlína Jiskrová, DiS; Bc. Dana Maďaričová; Mgr. Simona Slováková; Bc. Jana Veselá
      Sociální pracovnice, kurátorka pro děti a mládež - Bc. Vlasta Janů; Mgr. Marcela Štrbáňová; Mgr. Romana Vavříková; Mgr. Veronika Zaoralová
    Oddělení sociální prevence a pomoci
     Vedoucí oddělení sociální prevence a pomoci - Mgr. et Bc. Kateřina Steffanová
      Agendy sociální práce pro rodiny s dětmi a nezaměstnané
       Sociální pracovník - Martina Čechová, DiS.; Ilona Doležálková, DiS.
       Sociální pracovník, provoz městského sociálního šatníku - Martina Chrástková, DiS.
       Sociální pracovník (kurátor) - Boleslav Buš, DiS.
       Sociální pracovník, koordinátor agend agend pro rodiny s dětmi a nezaměstnané - Bc. Ivana Kapustková
       Sociální pracovník, romský poradce - Romana Němčáková, DiS.
      Agendy sociální práce pro seniory a zdravotně znevýhodněné
       Sociální pracovník - Bc. Kateřina Frieberová, DiS.; Mgr. Marie Měchurová
       Sociální pracovník, koordinátor agend pro seniory a zdravotně znevýhodněné - Iva Pospíšilová, DiS.
    Oddělení školství a mládeže
     Vedoucí oddělení školství a mládeže - Mgr. Petr Hrbek
      Dotace v oblasti sportu - Ing. Jana Jouklová Boháčová
      Dotace v oblasti volného času - Martina Abšnajdrová
      Financování škol, školských zařízení a Městské knihovny v Přerově - Eva Malaníková
      Financování školství ze státního rozpočtu, personální záležitosti ředitelů škol a školských zařízení - Marcela Danišová; Jitka Sotorníková
      Organizačně - správní a provozní záležitosti škol a školských zařízení, asistentka vedoucí odboru - Ing. Eva Kupková
      Organizačně - správní a provozní záležitosti škol a školských zařízení - Martina Abšnajdrová
  ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB
   Vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb - Bc. Alexandr Salaba
    Administrativní pracovník - Lenka Ondřejová
    Oddělení bytové správy
     Vedoucí oddělení bytové správy - Bc. Marek Rybářík
      Dlužné nájemné
      Ekonom, pojištění - Lenka Mikešová
      Energetik města
      Vymáhání dlužného nájemného u bytů i nebytů, předpis nájemného u nebytových prostor - Lenka Dedková, DiS.; Marie Fialová, DiS.
      Provozní technik - Ing. Roman Doležel; Veronika Martínková; Milena Poláková; Emanuel Řehoř; Ivan Staněk
      Pasportizace budov, nájemní smlouvy, volné městské byty
      Vymáhání nájmů z bytů, penále a splátek - Zuzana Uhrovičová
      Předpis nájmu obecní byty - Pavlína Rybková
      Odečty a výměny měřidel, náklady do vyúčtování služeb - Jarmila Kuchtová
      Evidence pozemků, předpis nájmu, vymáhání nedoplatků, penále a pokut - Alexandra Strachoňová
    Oddělení dopravy
     Pověřena vedením oddělení dopravy - Bc. Andrea Študentová
      Odtahy vozidel, údržba komunikací - Ivo Sadílek; Odtah vozidel
      Dopravní značení, zvláštní užívání, odtahy vozidel, zábory na místních komunikacích - Bc. Andrea Študentová
      Pozemní komunikace místní části, výkupy pozemků-dálnice - David Holas
      Pozemní komunikace Přerov I - Město - Irena Šikulová
      Pozemní komunikace, mosty - Jan Štajnar
    Oddělení majetkoprávní
     Vedoucí oddělení majetkoprávního - Mgr. Lucie Soldanová
      Právník - Mgr. Pavel Stoklasa; Mgr. Bc. Dagmar Šneidrová; Mgr. Martina Zachrdlová
      Nakládání s majetkem - Ivana Kozáková; Ing. Šárka Králíčková; Bc. Monika Navrátilová; Marcela Poláková; Šárka Šindlerová, DiS.
    Oddělení správy ostatního majetku a komunálních služeb
     Vedoucí oddělení správy ostatního majetku a komunálních služeb - Ing. Petr Školoud
      Komunální služby, dětská hřiště, městský mobiliář - Bc. Michaela Kašíková
      Odpadové hospodářství - Ing. Eva Kousalová
      Stavební technik, veřejné osvětlení, kanalizace - Miroslav Kašpárek
      Stavební technik, památky - Petr Matula
      Veřejná zeleň - Mgr. et Mgr. Jitka Plháková; Jitka Symerská, DiS.
  ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
   Vedoucí Odboru stavebního úřadu a životního prostředí - RNDr. Pavel Juliš
    Administrativa, rybářské lístky - Petra Pálková; Martina Slivečková, DiS.
    Oddělení ochrany životního prostředí a památkové péče
     Vedoucí oddělení ochrany životního prostředí a památkové péče - Ing. Hana Tesařová
      Environmentální osvěta, koordinovaná stanoviska - RNDr. Yvona Machalová
      Odpadové hospodářství - Irena Dvořáková; Ing. Magda Šindlerová
      Ochrana ovzduší - Ing. Jaroslav Čagánek
      Ochrana přírody - Ing. Miroslav Fiala
      Památková péče - Ing.arch. Klára Koryčanová
      Památková péče, kácení dřevin - Ing. Josef Březina
      Kácení dřevin
    Oddělení stavební úřad
     Vedoucí oddělení stavební úřad - Ing. Jaromír Kluka
      Speciální stavební úřad (pozemní komunikace) - Ing. Tomáš Bouda; Bc. Kateřina Skoková
      Územní a stavebně správní řízení (obecný stavební úřad) - Ing. Bc. Karla Šimarová Brzobohatá; Ing. Kateřina Jelínková; Iveta Koňaříková; Radomír Malík; Ing. Vilma Pazderová; Ing. Jana Plíšková; Radmila Pospíšilová; Aleš Skřeček; Ing. Zuzana Svobodová; Bc. Patrik Váverka; Danuše Vojtíšková; Marcela Žákovychová
      Vyvlastnění a správní delikty - Mgr. Lívia Onofrejová
    Oddělení vodního hospodářství a zemědělství
     Vedoucí oddělení vodního hospodářství a zemědělství - Ing. Ivana Hřibová
      Lesy, myslivost, lovecké lístky, týrání zvířat - Mgr. Marek Herman
      Vodní hospodářství - Mgr. Ivana Dvoršťáková; Ing. Zuzana Pecová; Mgr. Pavla Tomčíková
      Vodní hospodářství, rybářské lístky - Ing. Eva Dostalíková
      Zemědělský půdní fond, týrání zvířat - Ing. Jitka Havličková
  ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY
   Vedoucí Odboru vnitřní správy - Mgr. Petr Karola
    Oddělení informačních a komunikačních služeb
     Vedoucí oddělení informačních a komunikačních služeb - Ing. Jitka Kučerová
      Hospodářský a ekonomický pracovník - Naděžda Čechová, DiS
      Informatik - Ing. Ján Gocník; Ing. Leona Hrbáčková; Libor Jílek; Tomáš Otčenášek; Ing. Lukáš Pálka, DiS; Bc. Kamil Václavík
      Správce DTM, tiskové a datové výstupy - Ing. Antonín Krejčíř
      Správce GIS
      Správce katastrálních map, administrace GIS - Ing. František Šaněk
    Oddělení spisové služby a voleb
     Vedoucí oddělení spisové služby a voleb - Ing. Pavel Šlesinger
      Podatelna - Alena Kostíková; Kamila Michálková; Marta Šimoníková
      Přidělování čísel domům, názvy ulic, územní členění,volby - Helena Cetkovská
      Spisovna MMPr - Hana Makúchová; Ivana Veselá; Dagmar Vitoslavská
    Oddělení vnitřních služeb
     Vedoucí oddělení vnitřních služeb - Fanka Vrbová
      Ekonom - Bc. Dagmar Vlašicová
      Informační kancelář - Zuzana Nováková; Ludmila Slezáčková
      Fakturace, zasedací místnosti MMPr - Yveta Blažková
      Informační kancelář, Senior taxi - Jitka Eichlerová; Radomíra Mořkovská
      Inventarizace majetku - Marta Čábelková; Bc. Drahomíra Horáková
      Materiální vybavení, autodoprava - Lenka Mičkalová
      Technik BOZP, PO - Bc. Tomáš Kasík
      Ztráty a nálezy - Iveta Zapletálková
 ÚTVAR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY
  Vedoucí útvaru interního auditu a kontroly - Ing. Eva Marečková, PhD.
   Referent útvaru interního auditu a kontroly - Ing. Helena Bendová; Ing. Věra Galvánková; Ing. Alena Klementová
 MĚSTSKÁ POLICIE PŘEROV
  Ředitel Městské policie Přerov - Mgr. Omar Teriaki
   Zástupce pro interní záležitosti a metodiku - Tomáš Vyvážil
   Zástupce pro výkon služby - Bc. Miroslav Komínek


7.4.2008 2:03:56 - aktualizováno 25.9.2023 14:02:11 | přečteno 15837x | webmaster
 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 20264
Za týden: 579231
Za den: 104590
Online návštěvníků: 2093
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load