Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Informace dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Od 1. 8. 2023 je možné podávat oznámení o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, které má znaky trestného činu, má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, porušuje zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon“) nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech vyjmenovaných v § 2 odst. 1 výše uvedeného zákona.

Podrobnosti

  1. Oznamovatel může podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému písemně i ústně nebo na žádost osobně a Ministerstvu spravedlnosti.
  2. Oznámení lze učinit u: Bc. Radka Kuchty (dále jen „příslušná osoba“), vedoucího útvaru Kanceláře tajemníka, Bratrská 709/34, 750 02 Přerov, tel: 581 268 249, mobil: 720 949 394, mail: ochrana.oznamovatelu@prerov.eu
  3. V případě nepřítomnosti „příslušné osoby“ (např. čerpání řádné dovolené, dočasné pracovní neschopnosti, aj.) je možné oznámení učinit také u jeho zástupce: JUDr. Irena Dvořáková, Ph.D., Bratrská 709/34, 750 02 Přerov, tel: 581 268 267, mobil: 702 240 492, mail: ochrana.oznamovatelu@prerov.eu
  4. Oznámení je možné učinit také prostřednictvím schránky, která je umístěna vedle dveří kanceláře č. 87. Oznamovatel je povinen na oznámení uvést „pouze k rukám příslušné osoby – neotevírat.“
  5. Povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonávala práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b) h nebo i) výše uvedeného zákona.
1.8.2023 10:15:30 | přečteno 162x | Ing. Renata Lounová
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 28571
Za týden: 622987
Za den: 129143
Online návštěvníků: 1903
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load