Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Bydlení v domě s pečovatelskou službou a domově pro seniory

DPS U Žebračky - po rekonstrukci

Kde mohu vyřídit

Magistrát města Přerova, Odbor sociálních věcí a školství, Oddělení sociálních věcí a zdravotnictví.


Domovy s pečovatelskou službou

Seznam domovů na území Přerova:

 • Fügnerova1, Mervartova 9, Přerov
 • Jižní čtvrť I/25, Přerov
 • U Žebračky 18, Přerov
 • Na hrázi 2255/32, Přerov
 • Trávník 1, Přerov
 • U Strhance 13, Přerov
 • Tyršova 68, Přerov-Předmostí

Kdo podává žádost

Žádost podávají občané na podkladě písemné žádosti podané na předtištěném tiskopise, způsobilí k právním úkonům, nemající žádné závazky vůči Statutárnímu městu Přerov, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, nebo jsou plně invalidní ( invalidita 3. stupně ) a jejichž celkový zdravotní stav a sociální poměry odůvodňují potřebu pečovatelské služby nebo lze předpokládat, že tuto pomoc budou potřebovat pro postupné ubývání soběstačnosti, zhoršení zdravotního stavu.

Co budu potřebovat

 • vyplněný formulář Žádosti o poskytnutí bytu v DPS (součástí této žádosti je i tiskopis „Zproštění mlčenlivosti„ a „ Souhlas dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů„ )
 • platný občanský průkaz

Jak dlouho budu čekat

Lhůta pro zaevidování žádosti je 30 dnů.

Informujeme o aktuálním pořadníku Domů s pečovatelskou službou


Domov pro seniory (domov důchodců)

Domov pro seniory v Přerově sídlí na Kabelíkově ulici, kontakt na sociální pracovnici tel.: 581 289 116, 581 289 117.

Občan, který má zájem o přijetí do domova, se může přímo kontaktovat na dané zařízení ve kterém chce být umístěn nebo na Magistrát města Přerova, Odbor sociálních věcí a školství, oddělení sociálních věcí a zdravotnictví. V obou těchto případech mu bude poskytnut formulář žádosti o umístění do uvedeného zařízení. K žádosti je třeba doložit vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele a kopii rozhodnutí o přiznání výše příspěvku na péči. Pokud žádost vyplňuje jiná osoba než žadatel, je nutné k žádosti doložit plnou moc. U žadatele omezeného ve svéprávnosti, je třeba doložit rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti a usnesení soudu o ustanovení opatrovníka. 

Příslušný domov pro seniory si sám rozhoduje o přijetí či nepřijetí občana do svého zařízení. Magistrát města Přerova může v této věci poskytnout odborné poradenství.

Co budu potřebovat

 • platný občanský průkaz zájemce o umístění, popř. jeho zákonného zástupce
 • vyplněný tiskopis žádosti na umístění do domova důchodců (+ vyjádření lékaře k žádosti)
 • kopii rozhodnutí o výši přiznaného příspěvku na péči

Nenašli jste, co jste hledali? Potřebujete jinou informaci? Přejděte na Řešení životních situací!

Vyhledejte si potřebné formuláře.

12.5.2011 14:47:04 - aktualizováno 21.3.2023 12:29:28 | přečteno 4232x | webmaster

Bydlení v domě s pečovatelskou službou a domově pro seniory

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 12721
Za týden: 383424
Za den: 66613
Online návštěvníků: 743
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load