Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Formuláře

Formuláře na stažení rozdělené dle tematického zaměření


Finance, poplatky

Formuláře na stažení: ohlášení k místním poplatkům (psi, odpad...), hrazení místního poplatku prostřednictvím SIPO, žádost o posečkání dluhu...

11.5.2011 10:51:56 - aktualizováno 27.2.2023 13:14:09 | přečteno 4069x | MMPr | Celý článek
 

Stavební oblast

Formuláře na stažení: přílohy vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu v platném znění, vydání koordinovaného stanoviska, formuláře dopravního úseku.

11.5.2011 11:11:51 - aktualizováno 12.8.2022 10:37:57 | přečteno 6050x | MMPr | Celý článek
 

Evidence obyvatel - poskytnutí údajů z agendových informačních systémů, zprostředkování kontaktu

Formuláře na stažení: žádost o poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel...

13.1.2020 10:47:16 - aktualizováno 1.9.2021 10:03:24 | přečteno 1193x | MMPr | Celý článek
 

Matrika

Formuláře na stažení: žádost o zaslání rodného listu poštou, žádost o vydání matričního dokladu osobně 

16.3.2017 10:43:13 - aktualizováno 4.12.2019 13:00:24 | přečteno 15632x | MMPr | Celý článek
 

Bydlení

Formuláře na stažení: trvalý pobyt...

28.12.2016 10:31:57 - aktualizováno 19.8.2020 14:50:07 | přečteno 2566x | MMPr | Celý článek
 

Slavnostní obřady

Formuláře na stažení: obřad zlaté nebo diamantové svatby, vítání dětí

4.9.2015 9:49:04 - aktualizováno 1.12.2022 13:30:35 | přečteno 1475x | Mgr. Lenka Tomečková | Celý článek
 

Registr silničních vozidel

16.1.2015 12:50:55 - aktualizováno 11.1.2022 11:06:48 | přečteno 11751x | Miroslav Kovařík | Celý článek
 

Památková péče

Formuláře na stažení: žádost o poskytnutí dotace, žádost o vydání závazného stanoviska...

11.10.2011 10:07:17 - aktualizováno 9.3.2021 9:14:18 | přečteno 2588x | MMPr | Celý článek
 

Životní prostředí

Formuláře na stažení: ochrana přírody a krajiny, ochrana ovzduší, odpadové hospodářství, , zábor veřejného prostranství (zeleně), žádost o poskytnutí dotace na aktivity v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty...

11.10.2011 8:36:00 - aktualizováno 31.3.2022 8:48:59 | přečteno 2284x | MMPr | Celý článek
 

Zemědělský půdní fond, lesní hospodářství

Formuláře na stažení: souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF), Bilance skrývky kulturních vrstev půdy, formuláře lesního hospodářství ...

8.8.2011 17:45:45 - aktualizováno 20.1.2022 11:44:27 | přečteno 3032x | MMPr | Celý článek
 

Vodní hospodářství

Formuláře na stažení: obsah žádostí a přílohy jsou v souladu s vyhláškou Ministerstva zemědělství ČR č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, v posledním znění.

5.8.2011 11:48:34 - aktualizováno 13.9.2018 8:11:13 | přečteno 3650x | MMPr | Celý článek
 

Sociální oblast

Formuláře ke stažení: žádost o nájem bezbariérového bytu, umístění v domě s pečovatelskou službou...

11.5.2011 11:04:42 - aktualizováno 21.3.2023 12:28:17 | přečteno 1509x | MMPr | Celý článek
 

Právní tematika

Formuláře na stažení: přihlášky do výběrového řízení, souhlasy, prohlášení, oznámení shromáždění...

11.5.2011 11:00:00 - aktualizováno 12.12.2019 14:20:05 | přečteno 1038x | MMPr | Celý článek
 

Obecní živnostenský úřad, zemědělské podnikání

Formuláře na stažení: jednotný registrační formulář, žádost o výpis z živnostenského rejstříku, žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele...

11.5.2011 10:54:04 - aktualizováno 13.9.2018 9:07:48 | přečteno 4204x | MMPr | Celý článek
 

Dopravní tematika

Formuláře na stažení: žádosti o změnu povolení zvláštního užívání pozemních komunikací...

26.10.2011 10:36:30 - aktualizováno 26.10.2021 12:36:22 | přečteno 1966x | MMPr | Celý článek
 
4.7.2011 15:46:39 - aktualizováno 27.2.2023 14:12:44 | přečteno 1966x | webmaster

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 0
Za týden: 359799
Za den: 51995
Online návštěvníků: 1442
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load