Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Formuláře

Formuláře na stažení rozdělené dle tematického zaměření


Finance, poplatky

Formuláře na stažení: ohlášení k místním poplatkům (psi, odpad...), hrazení místního poplatku prostřednictvím SIPO, žádost o posečkání dluhu...

11.5.2011 10:51:56 - aktualizováno 1.8.2022 9:47:57 | přečteno 10985x | MMPr | Celý článek
 

Stavební oblast

Formuláře na stažení: přílohy vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu v platném znění, vydání koordinovaného stanoviska, formuláře dopravního úseku.

11.5.2011 11:11:51 - aktualizováno 12.8.2022 10:37:57 | přečteno 24671x | MMPr | Celý článek
 

Evidence obyvatel - poskytnutí údajů z agendových informačních systémů, zprostředkování kontaktu

Formuláře na stažení: žádost o poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel...

13.1.2020 10:47:16 - aktualizováno 1.9.2021 10:03:24 | přečteno 1572x | MMPr | Celý článek
 

Matrika

Formuláře na stažení: žádost o zaslání rodného listu poštou, žádost o vydání matričního dokladu osobně 

16.3.2017 10:43:13 - aktualizováno 4.12.2019 13:00:24 | přečteno 20919x | MMPr | Celý článek
 

Bydlení

Formuláře na stažení: trvalý pobyt...

28.12.2016 10:31:57 - aktualizováno 19.8.2020 14:50:07 | přečteno 4293x | MMPr | Celý článek
 

Slavnostní obřady

Formuláře na stažení: obřad zlaté nebo diamantové svatby, vítání dětí

4.9.2015 9:49:04 - aktualizováno 14.4.2022 11:42:47 | přečteno 2564x | Mgr. Lenka Tomečková | Celý článek
 

Registr silničních vozidel

16.1.2015 12:50:55 - aktualizováno 11.1.2022 11:06:48 | přečteno 17212x | Miroslav Kovařík | Celý článek
 

Památková péče

Formuláře na stažení: žádost o poskytnutí dotace, žádost o vydání závazného stanoviska...

11.10.2011 10:07:17 - aktualizováno 9.3.2021 9:14:18 | přečteno 6749x | MMPr | Celý článek
 

Životní prostředí

Formuláře na stažení: ochrana přírody a krajiny, ochrana ovzduší, odpadové hospodářství, , zábor veřejného prostranství (zeleně), žádost o poskytnutí dotace na aktivity v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty...

11.10.2011 8:36:00 - aktualizováno 31.3.2022 8:48:59 | přečteno 6804x | MMPr | Celý článek
 

Zemědělský půdní fond, lesní hospodářství

Formuláře na stažení: souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF), Bilance skrývky kulturních vrstev půdy, formuláře lesního hospodářství ...

8.8.2011 17:45:45 - aktualizováno 20.1.2022 11:44:27 | přečteno 8991x | MMPr | Celý článek
 

Vodní hospodářství

Formuláře na stažení: obsah žádostí a přílohy jsou v souladu s vyhláškou Ministerstva zemědělství ČR č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, v posledním znění.

5.8.2011 11:48:34 - aktualizováno 13.9.2018 8:11:13 | přečteno 9917x | MMPr | Celý článek
 

Sociální oblast

Formuláře ke stažení: žádost o nájem bezbariérového bytu, umístění v domě s pečovatelskou službou...

11.5.2011 11:04:42 - aktualizováno 11.10.2018 14:57:19 | přečteno 6343x | MMPr | Celý článek
 

Právní tematika

Formuláře na stažení: přihlášky do výběrového řízení, souhlasy, prohlášení, oznámení shromáždění...

11.5.2011 11:00:00 - aktualizováno 12.12.2019 14:20:05 | přečteno 4660x | MMPr | Celý článek
 

Obecní živnostenský úřad, zemědělské podnikání

Formuláře na stažení: jednotný registrační formulář, žádost o výpis z živnostenského rejstříku, žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele...

11.5.2011 10:54:04 - aktualizováno 13.9.2018 9:07:48 | přečteno 11375x | MMPr | Celý článek
 

Dopravní tematika

Formuláře na stažení: žádosti o změnu povolení zvláštního užívání pozemních komunikací...

26.10.2011 10:36:30 - aktualizováno 26.10.2021 12:36:22 | přečteno 8258x | MMPr | Celý článek
 
4.7.2011 15:46:39 - aktualizováno 12.8.2022 10:38:37 | přečteno 8258x | webmaster

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49971207
Za týden: 562557
Za den: 91829
Online návštěvníků: 1549
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load