Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Svatba

Svatba

Manželství lze uzavřít formou občanského nebo církevního sňatku (církevní sňatek může být uzavřen až po předložení osvědčení vydaném příslušným matričním úřadem, osvědčení nesmí být starší šesti měsíců ke dni uzavření manželství). Pro uzavírání občanských sňatků je úředně určená místnost slavnostní zámecká síň - Přerov, Horní náměstí 1 a pro případné menší svatby obřadní síň na matrice v Přerově, Horní náměstí 10. Pro slavnostní zámeckou síň rada města stanovuje každoročně dobu sňatků. Sňatečné obřady se v letních měsících konají také v parku Michalov, který je oblíbeným místem pro uzavírání sňatečných obřadů v Přerově.

Kde mohu vyřídit

Magistrát města Přerova, Horní náměstí 10, Přerov – matrika 

Jak postupovat

První a nejdůležitější kroky snoubenců by měly směřovat na matriku, kde si zajistí volný termín pro svatební obřad a teprve potom začnou zařizovat organizační a společenské záležitosti, týkající se jejich sňatku, protože by mohlo dojít ke skutečnosti, že plánovaný termín je nereálný. Informace o stanovených termínech, jejich obsazenosti (viz níže kalendář všech volných termínů) a další již konkrétní podrobnosti ohledně svatebního obřadu je potřeba dohodnout osobně nebo telefonicky s pracovnicemi matriky Magistrátu města Přerova, Horní náměstí 10 – tel. 581 268 495 nebo 727 833 259.

Co budu potřebovat

Doklady potřebné k uzavření manželství:

 • platný doklad, kterým je možné prokázat totožnost
 • rodný list
 • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem)
 • úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo partnerství; byl-li rozvod vysloven cizím soudem a jeho rozsudek není v České republice účinný, pak občan České republiky předloží rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o uznání rozsudku (bližší informace obdržíte na matričním úřadu)
 • rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci (jde-li o nezletilého, který není plně svéprávný a dovršil 16 let věku)
Další a podrobnější informace jsou uvedeny na těchto stránkách – Potřebuji vyřídit - řešení životních situací, nebo na stránkách Ministerstva vnitra ČR - rady a služby - www.mvcr.cz

Kolik budu platit - správní poplatky dle zák. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

 • uzavření manželství mezi snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt na území České republiky - 3 000,- Kč
 • uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky - 2 000,- Kč
 • vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost - 1 000,- Kč

Oznámení Matričního úřadu Přerov 

Podle ustan. § 4 odst. 1 a 3 zákona Lex Ukrajina II. (č. 128/2022 Sb.), Magistrát města Přerova v období od 24.02.2022 do 31.03.2023 upouští od vybírání správního poplatku od fyzické osoby, která vstupuje nebo pobývá na území České republiky v návaznosti na ozbrojený konflikt na území Ukrajiny vyvolaný invazí vojsk Ruské federace, podle položky 12 písm. a) a b) zák. č. 634/2014 Sb., o správních poplatcích, tj.
a) Uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky Kč 3 000
b) Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky Kč 2 000.


Stanovené termíny sňatků pro uzavírání manželství ve Slavnostní zámecké síni přerovského zámku 

Úředně určená místnost pro uzavírání sňatků, obřad je bez poplatku.

Doba konání v určených dnech je v půlhodinových intervalech  9.00 až 13.00 hod

Termíny sňatků v roce 2022

Prosinec 2022

 • 02.12. Pátek (zámecká síň)
 • 10.12. Sobota (zámecká síň)
 • 16.12. Pátek (zámecká síň)

Termíny sňatků v roce 2023

Leden 2023

 • 13.01. Pátek (zámecká síň)
 • 21.01. Sobota (zámecká síň)

Únor 2023

 • 03.02. Pátek (zámecká síň)
 • 18.02. Sobota (zámecká síň)

Březen 2023

 • 03.03. Pátek (zámecká síň)
 • 18.03. Sobota (zámecká síň)
 • 31.03. Pátek (zámecká síň)

Duben 2023

 • 15.04. Sobota (zámecká síň)
 • 21.04. Pátek (zámecká síň)
 • 29.04. Sobota (zámecká síň)

Květen 2023

 • 13.05. Sobota (zámecká síň)
 • 26.05. Pátek (zámecká síň)

Červen 2023

 • 03.06. Sobota (zámecká síň)
 • 23.06. Pátek (zámecká síň)    

Červenec 2023

 • 01.07. Sobota (zámecká síň)
 • 22.07. Sobota (zámecká síň)
 • 28.07. Pátek (zámecká síň)

Srpen 2023

 • 05.08. Sobota (zámecká síň)
 • 19.08. Sobota (zámecká síň)
 • 25.08. Pátek (zámecká síň)

Září 2023

 • 02.09. Sobota (zámecká síň)
 • 08.09. Pátek (zámecká síň)
 • 23.09. Sobota (zámecká síň)

Říjen 2023

 • 07.10. Sobota (zámecká síň)
 • 13.10. Pátek (zámecká síň)
 • 21.10. Sobota (zámecká síň)

Listopad 2023

 • 04.11. Sobota (zámecká síň)
 • 25.11. Sobota (zámecká síň)

Prosinec 2023

 • 01.12. Pátek (zámecká síň)
 • 09.12. Sobota (zámecká síň)
 • 15.12. Pátek (zámecká síň)

Stanovené termíny sňatků pro uzavírání manželství v Parku Michalov 

Správní poplatek  1 000,- Kč. 

Doba konání v určených dnech bude v hodinových intervalech  10.00, 11.00, 12.00 a 13.00 hod.

Fotografie parku

Termíny sňatků v roce 2023

Červen 2023

 • 17.06. Sobota (Park Michalov)

Červenec 2023

 • 14.07. Pátek (Park Michalov)
 • 29.07. Sobota (Park Michalov)

Srpen 2023

 • 11.08. Pátek (Park Michalov)
 • 26.08. Sobota (Park Michalov)                         

Září 2023

 • 09.09. Sobota (Park Michalov)
 • 15.09. Pátek (Park Michalov)
Pro všechny stanovené termíny ve slavnostní zámecké síni i v parku Michalov platí, že Matriční úřad zadává snoubencům časové termíny tak, aby na sebe jednotlivé obřady navazovaly.

Informace o stanovených termínech, jejich obsazenosti a další již konkrétní podrobnosti ohledně svatebního obřadu je potřeba dohodnout osobně nebo telefonicky s pracovnicemi matriky Magistrátu města Přerova, Horní náměstí 10 – tel. 581 268 495 nebo 727 833 259. A to i v případě zájmu o konání svatby na jiném vhodném místě než park Michalov či slavnostní zámecká síň.


Zlatá a diamantová svatba

Tzv. zlatou svatbu slaví manželé, kteří spolu prožili 50 let a je to první výročí, kdy je možné provést opakování manželského slibu na matrice. Více informací naleznete v článku Zlatá a diamantová svatba


Park Michalov

Fotografie z parku, ve kterém se svatby konají

31.1.2018 10:38:20 - aktualizováno 24.7.2019 14:23:00 | přečteno 3089x | MMPr | Celý článek
 

Slavnostní zámecká síň - fotogalerie

Fotografie ze zámecké síně

25.3.2013 15:01:51 - aktualizováno 11.9.2014 10:43:57 | přečteno 1736x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 
18.3.2013 16:30:02 - aktualizováno 30.11.2022 11:54:31 | přečteno 1736x | webmaster

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 14953
Za týden: 378821
Za den: 57149
Online návštěvníků: 956
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load