Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Svatba

Svatba

Manželství lze uzavřít formou občanského nebo církevního sňatku (církevní sňatek může být uzavřen až po předložení osvědčení vydaném příslušným matričním úřadem, osvědčení nesmí být starší šesti měsíců ke dni uzavření manželství). Pro uzavírání občanských sňatků je úředně určená místnost slavnostní zámecká síň - Přerov, Horní náměstí 1 a pro případné menší svatby obřadní síň na matrice v Přerově, Horní náměstí 10. Pro slavnostní zámeckou síň rada města stanovuje každoročně dobu sňatků. Sňatečné obřady se v letních měsících konají také v parku Michalov, který je oblíbeným místem pro uzavírání sňatečných obřadů v Přerově.

Kde mohu vyřídit

Magistrát města Přerova, Horní náměstí 10, Přerov – matrika 

Jak postupovat

První a nejdůležitější kroky snoubenců by měly směřovat na matriku, kde si zajistí volný termín pro svatební obřad a teprve potom začnou zařizovat organizační a společenské záležitosti, týkající se jejich sňatku, protože by mohlo dojít ke skutečnosti, že plánovaný termín je nereálný. Informace o stanovených termínech, jejich obsazenosti (viz níže kalendář všech volných termínů) a další již konkrétní podrobnosti ohledně svatebního obřadu je potřeba dohodnout osobně nebo telefonicky s pracovnicemi matriky Magistrátu města Přerova, Horní náměstí 10 – tel. 581 268 495 nebo 727 833 259.

Co budu potřebovat

Doklady potřebné k uzavření manželství:

  • platný doklad, kterým je možné prokázat totožnost
  • rodný list
  • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem)
  • úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera
  • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo partnerství; byl-li rozvod vysloven cizím soudem a jeho rozsudek není v České republice účinný, pak občan České republiky předloží rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o uznání rozsudku (bližší informace obdržíte na matričním úřadu)
  • rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci (jde-li o nezletilého, který není plně svéprávný a dovršil 16 let věku)
Další a podrobnější informace jsou uvedeny na těchto stránkách – Potřebuji vyřídit - řešení životních situací, nebo na stránkách Ministerstva vnitra ČR - rady a služby - www.mvcr.cz

Kolik budu platit - správní poplatky dle zák. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

  • uzavření manželství mezi snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt na území České republiky - 3 000,- Kč
  • uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky - 2 000,- Kč
  • vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost - 1 000,- Kč

Oznámení Matričního úřadu Přerov 

Podle ustan. § 4 odst. 1 a 3 zákona Lex Ukrajina II. (č. 128/2022 Sb.), Magistrát města Přerova v období od 24.02.2022 do 31.03.2023 upouští od vybírání správního poplatku od fyzické osoby, která vstupuje nebo pobývá na území České republiky v návaznosti na ozbrojený konflikt na území Ukrajiny vyvolaný invazí vojsk Ruské federace, podle položky 12 písm. a) a b) zák. č. 634/2014 Sb., o správních poplatcích, tj.
a) Uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky Kč 3 000
b) Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky Kč 2 000


Stanovené termíny sňatků ve Slavnostní zámecké síni přerovského zámku 

Stanovené termíny sňatků pro uzavírání manželství ve Slavnostní zámecké síni Přerovského zámku pro měsíce září až prosinec roku 2021 a pro rok 2022

Fotografie zámecké síně

Úředně určená místnost pro uzavírání sňatků, obřad je bez poplatku.

Doba konání v určených dnech je v půlhodinových intervalech  9.00 až 13.00 hod. 

  Stanovené termíny sňatků v roce 2022
   - přerovský zámek

LEDEN 2022

08.01. sobota

14.01. pátek

22.01. sobota

ČERVENEC 2022

16.07. sobota

22.07. pátek

30.07. sobota

ÚNOR 2022

04.02. pátek

12.02. sobota

26.02. sobota

SRPEN 2022

05.08. pátek

20.08. sobota

27.08. sobota

BŘEZEN 2022

04.03. pátek

12.03. sobota

26.03. sobota

ZÁŘÍ 2022

03.09. sobota

09.09. pátek

24.09. sobota

DUBEN 2022

09.04. sobota

23.04. sobota

29.04. pátek

ŘÍJEN 2022

14.10. pátek

KVĚTEN 2022

14.05. sobota

20.05. pátek

28.05. sobota

LISTOPAD 2022

05.11. sobota

11.11. pátek

26.11. sobota

ČERVEN 2022

03.06. pátek

18.06. sobota

25.06. sobota

PROSINEC 2022

02.12. pátek

10.12. sobota

16.12. pátek


Stanovené termíny sňatků v Parku Michalov 

Stanovené termíny sňatků pro uzavírání manželství v Parku Michalov v roce 2022

Fotografie parku

Správní poplatek  1 000,- Kč.

Doba konání v určených dnech bude v hodinových intervalech  10.00, 11.00, 12.00 a 13.00 hod.

  Stanovené termíny sňatků v roce 2022
 - park Michalov

ČERVEN 2022

11.06. sobota

17.06. pátek

SRPEN 2022

13.08. sobota 

26.08. pátek   

ČERVENEC 2022

09.07. sobota

29.07. pátek

ZÁŘÍ 2022

02.09. pátek

17.09. sobota

Pro všechny stanovené termíny ve slavnostní zámecké síni i v parku Michalov platí, že Matriční úřad zadává snoubencům časové termíny tak, aby na sebe jednotlivé obřady navazovaly.

Informace o stanovených termínech, jejich obsazenosti a další již konkrétní podrobnosti ohledně svatebního obřadu je potřeba dohodnout osobně nebo telefonicky s pracovnicemi matriky Magistrátu města Přerova, Horní náměstí 10 – tel. 581 268 495 nebo 727 833 259. A to i v případě zájmu o konání svatby na jiném vhodném místě než park Michalov či slavnostní zámecká síň.

Zlatá a diamantová svatba

Tzv. zlatou svatbu slaví manželé, kteří spolu prožili 50 let a je to první výročí, kdy je možné provést opakování manželského slibu na matrice. Manželé mohou sezvat rodinu a přátele a veřejně před nimi obnovit svůj manželský slib. Většinou zajišťuje zlatou svatbu pro manžele někdo blízký z rodiny, jako projev úcty a poděkování. Zlatá svatba, stejně jako diamantová (60 let společného života), není oficiální obřad a organizačně ji zajišťuje Komise pro občanské záležitosti.  Slavnostní obřad zlaté nebo diamantové svatby (životní situace)

Park Michalov

Fotografie z parku, ve kterém se svatby konají

31.1.2018 10:38:20 - aktualizováno 24.7.2019 14:23:00 | přečteno 3669x | MMPr | Celý článek
 

Slavnostní zámecká síň - fotogalerie

Fotografie ze zámecké síně

25.3.2013 15:01:51 - aktualizováno 11.9.2014 10:43:57 | přečteno 5021x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 
18.3.2013 16:30:02 - aktualizováno 24.6.2022 9:25:59 | přečteno 5021x | webmaster

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49966704
Za týden: 561766
Za den: 95233
Online návštěvníků: 1798
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load