Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Živnosti

Kde mohu vyřídit

Ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi lze podat u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu v České republice - centrálního registračního místa (CRM).

Níže jsou uvedeny kontaktní informace zdejšího živnostenského úřadu :

  • Magistrát města Přerova, Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu, Oddělení obecní živnostenský úřad, Smetanova 7, 3. patro
  • Úřední hodiny, kontaktní spojení, podatelna
  • telefon.: 581 268 526, 581 268 531, 581 268 527.

Co budu potřebovat

Občan České republiky, který žádá o vydání živnostenského oprávnění

  • ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi se podává na tiskopise - Jednotný registrační formulář ( je ke stažení na internetových stránkách MPO ČR CRM - Jednotný registrační formulář ), který obdržíte na zdejším úřadě nebo vyplníte v elektronické podobě ve spolupráci s pracovníkem úřadu
  • doklad prokazující odbornou způsobilost, popřípadě odbornou způsobilost odpovědného zástupce, pokud ji zákon vyžaduje
  • doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž umístil své sídlo, liší-li se od bydliště (k doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí)
  • doklad o zaplacení správního poplatku podle zákona o správních poplatcích

Při jednání na živnostenském úřadě prokazuje jednající osoba svoji totožnost platným průkazem totožnosti.

Jak dlouho budu čekat

Splnil-li ohlašovatel všechny podmínky stanovené zákonem, provede živnostenský úřad u ohlašovací živnosti zápis do živnostenského rejstříku do 5 dnů ode dne doručení ohlášení a vydá podnikateli výpis.

U koncesované živnosti živnostenský úřad rozhodne o žádosti o koncesi do 30 dnů ode dne doručení žádosti obecnímu živnostenskému úřadu, pokud jsou splněny všechny náležitosti. Do 5 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis.

Kolik budu platit

Služba Cena v Kč

Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání

1000

Další ohlášení živnosti

500

Přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání

1000

Přijetí další žádosti o koncesi

500

Změna rozhodnutí o udělení koncese

500

Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost

500

Vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny

100

Vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku na žádost za každou i započatou stránku

20

Přijetí podání kontaktním místem veřejné správy podle § 72 živnostenského zákon

50Nenašli jste, co jste hledali? Potřebujete jinou informaci? Přejděte na Řešení životních situací!

Vyhledejte si potřebné formuláře

29.6.2011 11:52:51 - aktualizováno 27.11.2015 13:54:32 | přečteno 17911x | webmaster
 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Městská policie Přerov Sportoviště Přerov s.r.o. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49972049
Za týden: 433205
Za den: 50199
Online návštěvníků: 1057
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load