Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Plakáty a reklamy

Základní informace pro zájemce o výlep plakátů, reklam, oznámení či jiný způsob firemní propagace na veřejných prostranstvích města Přerova

 1. Výlepy plakátů a firemní propagaci na pozemcích, stavbách a zařízeních ve vlastnictví statutárního města Přerova lze provádět zásadně jen prostřednictvím Kulturních a informačních služeb města Přerova – KIS:

  http://www.kis-prerov.cz/cs/vylep-plakatu-propagace-a-navigace.html

 2. K umístění vlastních reklamních zařízení, jiných, než je uvedeno v bodě 1 (např. nafukovací atrakce, přenosné informační kiosky apod.), na veřejných prostranstvích je nezbytný souhlas vlastníka pozemku se zvláštním užíváním veřejného prostranství. Toto platí i pro umístění vlastních reklamních stojanů typu A před vchody do živnostenských provozoven.

 • Je-li veřejné prostranství vlastnictvím města, vydává souhlas vlastníka Odbor správy majetku a komunálních služeb Magistrátu města Přerova (MMPr), který zároveň stanoví podmínky zvláštního užívání veřejného prostranství.

 • Je-li veřejné prostranství vlastnictvím jiného subjektu než města, vydává souhlas vlastníka tento subjekt, a dále je nutno požádat Odbor stavebního úřadu a životního prostředí MMPr o stanovení podmínek zvláštního užívání veřejného prostranství.

 • Je-li veřejné prostranství pozemní komunikací, je kromě souhlasu vlastníka nutno požádat Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu MMPr o vydání rozhodnutí o zvláštním užívání pozemních komunikací; v případě ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu je nutný též souhlas DI Policie ČR.

 • Každý, kdo hodlá užívat veřejné prostranství (bez ohledu na jeho vlastnictví) zvláštním způsobem, je povinen toto oznámit Odboru ekonomiky MMPr (správci poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství).

 • Plakáty a reklamy svévolně vylepené nebo umístěné na prostranstvích či zařízeních ve vlastnictví města, jakož i reklamy připevněné na sloupech veřejného osvětlení, dopravního značení či označnících zastávek, budou bez náhrady odstraněny.

 • Vylepování a rozptylování plakátů, letáků a jiných oznámení mimo místa k tomu určená se považuje za znečišťování veřejného prostranství ve smyslu čl. 3 odst. 3 obecně závazné vyhlášky města Přerova č. 3/2004, o čistotě a o ochraně veřejné zeleně, a bude postihováno dle platných předpisů.

 • (Poznámka: Umísťování informačních a reklamních zařízení o celkové ploše větší než 0,6 m2 a umísťování těchto zařízení mimo průjezdní úsek v ochranných pásmech pozemních komunikací se řídí ustanoveními stavebního zákona a zákona o pozemních komunikacích)

  27.4.2012 10:16:10 - aktualizováno 22.7.2014 10:31:56 | přečteno 838x | webmaster

  Anketa

  Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
   
  90% (270)
   
  10% (29)
  Všechny ankety a kvízy
   
  Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
  Přerov - znak města

  Magistrát města Přerova
  Bratrská 709/34
  Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
  E-podatelna: posta@prerov.eu
  ID datové schránky:  etwb5sh
  Telefon: +420 581 268 111
  IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

  Návštěvnost

  Celkem přístupů: 0
  Za týden: 354079
  Za den: 51303
  Online návštěvníků: 1448
   
  Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
  load