Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Vnitřní předpisy

Vnitřní předpisy vydané Radou města Přerova nebo Zastupitelstvem města Přerova

2022

2021

2020

2017

ikona souboru3/2017 o posuzování návrhů na kácení stromů

ikona souboru7/2017 Technické zásady a podmínky pro zásahy do povrchů komunikací, veřejné zeleně a nezpevněných ploch

ikona souboru12/2017 Pravidla pro postup při přípravě podkladů pro rozhodování Rady města Přerova a Zastupitelstva města Přerova o majetkoprávních jednáních

ikona souboru13/2017 Zásady statutárního města Přerova pro převod nově budované infrastruktury do majetku


2016

ikona souboru3/2016 o hospodaření s obecními byty (úplné znění k 1. 9. 2022)

ikona souboru7/2016, kterým se mění Vnitřní předpis č. 1/2015 Úhrada za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů


2015

ikona souboru1/2015 Úhrada za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění ke dni 17. 2. 2023)


2014

ikona souboru16/2014  Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu 


2012

ikona souboru27/2012 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů

ikona souboru23/2012,  kterým se mění vnitřní předpis č. 17/03, o poskytování bytových náhrad za příspěvek na opravy, rekonstrukce, modernizace, příp. rozšíření stávajícího bytového fondu města Přerova, ve znění vnitřních předpisů č. 8/04, č. 11/06 a č. 7/11

ikona souboru21/2012,  metodický pokyn k uzavírání nájemních smluv k bytům zvláštního určení zvlášť upravených pro bydlení zdravotně postižených osob  (úplné znění k 1. 9. 2022)

ikona souboru6/2012, metodický pokyn k uzavírání nájemních smluv k bytům zvláštního určení v domech zvláštního určení - v domech s pečovatelskou službou  (úplné znění k 1. 9. 2022)


2011

ikona souboru2/2011, kterým se mění Vnitřní předpis č. 2009-07 Pravidla pro postup při přípravě podkladů pro rozhodování Rady města Přerova a Zastupitelstva města Přerova o majetkoprávních úkonech


2007

ikona souboru25/2007 - Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů


2003

ikona souboru17 /2003 O poskytování bytových náhrad za příspěvek na opravy, rekonstrukce, modernizace, příp. rozšíření stávajícího bytového fondu města Přerova, ve znění předpisu č. 8/04, č. 11/06, č. 7/11 a 23/2012 (úplné znění)

19.10.2010 9:25:46 - aktualizováno 17.2.2023 8:40:55 | přečteno 2967x | webmaster
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 0
Za týden: 546438
Za den: 63774
Online návštěvníků: 511
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load