Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Zápis dětí do 1. ročníků základních škol v Přerově

Základní školy působící na území statutárního města Přerova uskuteční zápis dětí do 1. ročníků základních škol ve dnech 3. - 4. dubna 2023.

ZÁPIS DĚTÍ  do 1. ročníků základních škol v Přerově  proběhne dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v termínech 
pondělí 3. dubna a v úterý 4. dubna 2023 od 14.00 do 18.00 hodin na 
ZŠ Hranická - Předmostí, ZŠ Svisle, ZŠ Velká Dlážka, ZŠ Boženy Němcové, ZŠ Trávník, ZŠ U Tenisu, ZŠ Za Mlýnem, ZŠ Želatovská, Soukromá základní škola Acorn’s and John’s school s.r.o. (Máchova 3). ikona souboruPlakát k zápisu , ikona souboruPlakát k zápisu ukrajinsky

K zahájení povinné školní docházky se do 1. ročníků základních škol povinně zapisují děti, které do 31. 08. 2023 dovrší 6-ti let. Požádá-li o to zákonný zástupce dítěte, lze ve stejném termínu zapsat i děti, které jsou tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a dosáhnou šestého roku věku do 30. 06. 2024. Nepřihlášení dítěte k povinné školní docházce lze stíhat dle § 182a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky vydává ředitel základní školy, kde bylo dítě u zápisu, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Zákonní zástupci dítěte (dále jen rodiče) mají ze zákona právo volby školy. Na území statutárního města Přerova platí Obecně závazná vyhláška č. 5/2013 o školských obvodech spádových základních škol na území města Přerova, v platném znění. Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu ve školském obvodu této školy. Uvedená vyhláška je vyvěšena na všech základních školách. O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel základní školy ve správním řízení. Krajský úřad Olomouckého kraje rozhoduje o odvoláních proti tomuto rozhodnutí ředitele podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Při zápisu rodiče předloží jeden z následujících dokladů - rodný list dítěte, občanský průkaz nebo cestovní pas s údaji o dítěti.

Odbor sociálních věcí a školství Magistrátu města Přerova
7.3.2023 10:47:36 | přečteno 2333x | Mgr. Petr Hrbek

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 5493
Za týden: 361836
Za den: 50417
Online návštěvníků: 970
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load