Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Zápis dětí do mateřských škol v Přerově

Ve dnech 2. a 3. května 2023 proběhne zápis dětí do mateřských škol na území statutárního města Přerova.

Zápis dětí do mateřských škol na území statutárního města Přerova pro školní rok 2023/2024 proběhne dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

V sídlech mateřských škol zřízených statutárním městem Přerov

v úterý 2. května a ve středu 3. května 2023 od 8 00 do 17 00 hodin

 • MŠ Dvořákova,
 • MŠ Komenského,
 • MŠ Kratochvílova MŠ Kouřílkova,
 • MŠ Jasínkova, 
 • MŠ Kozlovská, 
 • MŠ Lešetínská, 
 • MŠ Máchova 8, 
 • MŠ Na Odpoledni (na pracovišti Máchova 8),
 • MŠ Máchova 14, 
 • MŠ Optiky, 
 • MŠ U Tenisu, 
 • MŠ Pod Skalkou, 
 • MŠ Vinary, MŠ Čekyně.

V sídlech mateřských škol zřízených statutárním městem Přerov

 • MŠ Sokolská    3. května 2023 od 08,00 do 17 hod.
 • MŠ Henčlov     2. května 2023 od 08,00 do 16 hod.
 • MŠ Újezdec     2. května 2023 od 10,00 do 16 hod. a  3. května 2023 od 10 do 12 hod.
 • MŠ Lověšice    3. května 2023 od 12,30 do 16 hod
 • MŠ Kozlovice  2. května 2023 od 08,00 do 16 hod. 

V sídlech mateřských škol zřízených jinými zřizovateli

 • MŠ Bajákova                       3. května 2023 a 4. května 2023 od 10 do 16 hod. 
 • MŠ U Bečvy                      11. května 2023 od 8  do 16 hod. 
 • Církevní MŠ Palackého      2. května 2023 až 4. května 2023 denně od 08,30 do 12 hod.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od dvou do zpravidla šesti let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. Ředitel mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. Vzdělávání v mateřské škole zřizované statutárním městem Přerov se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře. Dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2017 o školských obvodech spádových mateřských škol na území statutárního města Přerova, má rodič nebo zákonný zástupce dítěte právo volby kterékoli mateřské školy zřizované statutárním městem Přerovem.

Při zápisu rodiče předloží jeden z následujících dokladů - rodný list dítěte, občanský průkaz nebo cestovní pas s údaji o dítěti.

Plakáty k zápisu do MŠ 2023:

Informace ukrajinsky naleznete v článku: ЗАПИС ДІТЕЙ ДО ДИТЯЧИХ САДКІВ В МІСТІ ПРШЕРОВІ

Odbor sociálních věcí a školství Magistrátu města Přerova

14.4.2023 11:05:07 - aktualizováno 17.4.2023 9:16:10 | přečteno 2978x | Mgr. Petr Hrbek

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 6792
Za týden: 363135
Za den: 51716
Online návštěvníků: 1299
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load