Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Aktuality z oblasti sociální a zdravotnictví


Milostivé léto II

Peníze

Občané, kteří mají dluhové problémy, mohou využít druhou etapu milostivého léta. Týká se všech exekucí, které začaly před 28. říjnem 2021 a jde o exekuce na dluhy u státu a veřejných institucí.

11.8.2022 11:27:20 | přečteno 91x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Pozvánka na hravé odpoledne pro (nejen vlastní) rodinu

Leták-podpora pěstounství

Magistrát města Přerova Vás ve spolupráci s organizací Vlaštovky z.s. zve na Odpoledne pro (nejen vlastní) rodinu v rámci podpory pěstounství.

1.6.2022 16:17:05 | přečteno 218x | Alžběta Štajnarová | Celý článek
 

Informujeme o aktuálním pořadníku Domů s pečovatelskou službou

DPS Trávník 2

Od 1. srpna 2012 mají všichni žadatelé možnost aktuálně nahlížet do pořadníku o umístění v Domě s pečovatelskou službou (dále jen DPS).

1.3.2013 9:00:41 - aktualizováno 1.8.2022 13:32:10 | přečteno 14942x | Ludmila Složilová | Celý článek
 

Dotační program na podporu zdravotních služeb v roce 2022

Zastupitelstvo města Přerova na svém 24. zasedání dne 25. dubna 2022 vyhlásilo Dotační program na podporu zdravotních služeb v roce 2022, jehož smyslem je finančně podpořit lékaře při zřizování nové lékařské praxe - odbornost všeobecné praktické lékařství pro dospělé na území statutárního města Přerova. Dotace bude poskytnuta výlučně jednomu ze žadatelů, a to v maximální výši 200 000 Kč. Termín pro podání žádosti je stanoven od 26. 5. 2022 do 1. 6. 2022.  

27.4.2022 9:40:07 | přečteno 296x | MMPr | Celý článek
 

Komunitní plánování sociálních služeb – konzultační hodiny pro veřejnost

Komunitní plánování sociálních služeb

Zajímá vás problematika plánování rozvoje sociálních služeb? Chtěli byste nahlédnout do aktuálních strategických dokumentů a analýz? Nebo byste se rádi dozvěděli bližší informace o nabídce sociálních služeb na Přerovsku?

21.2.2022 10:54:13 | přečteno 232x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Zet-My: terénní odlehčovací služba a sdílená péče o člověka s postižením

Terénní odlehčovací služba

Spolek Zet-My, z.s. je jedním z významných poskytovatelů sociálních služeb na území Olomouckého kraje. Spolek poskytuje terénní odlehčovací službu pro klienty od 4 let s mentálním či kombinovaným postižením a s poruchou autistického spektra. Terénní odlehčovací službou se rozumí služba, jež po určitou dobu zastoupí v péči osobu, která pečuje o dítě či dospělého v domácím prostředí, a tím jí umožní odpočinek i potřebný prostor k vyřízení osobních záležitostí. 

5.11.2021 12:29:12 | přečteno 611x | MMPr | Celý článek
 

Pozvánka na přednášku

Přednáška-jaké to je projít náhradní rodinou

Přednáška - Jaké to je projít náhradní rodinou

14.10.2021 9:21:55 | přečteno 299x | Alžběta Štajnarová | Celý článek
 

Projedeme město s vozíčkářem a kočárkem

Plakát Projedeme město s vozíčkářem

V úterý 5. října 2021 se uskuteční 1. ročník akce Projedeme město s vozíčkářem a kočárkem.  Cílem akce je zmapovat (bez)bariérovost vybraných strategických budov ve městě.

30.9.2021 13:25:43 | přečteno 328x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Odpoledne pro (nejen vlastní) rodinu

Odpoledne pro (nejen vlastní) rodinu

V pátek 3. září proběhla příjemná rodinná akce nazvaná Odpoledne pro (nejen vlastní) rodinu, kterou v rámci Týdne pěstounství  pořádalo Rodinné centrum Sluníčko z.s. ve spolupráci s organizací Vlaštovky z.s. a OSPOD Přerov.

8.9.2021 8:09:37 | přečteno 338x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Týden pěstounství

Týden pěstounství

Rodinné centrum Sluníčko, Vás ve spolupráci s organizací Vlaštovky a Magistrátem města Přerova zve na odpoledne pro (nejen vlastní) rodinu v rámci Týdne pěstounství.

30.8.2021 9:35:45 | přečteno 307x | Alžběta Štajnarová | Celý článek
 

Den pro pěstounství

Den pro pěstounství

Magistrát města Přerova ve spolupráci s organizací Vlaštovky, představí Náhradní rodinnou péči.

26.8.2021 14:33:58 | přečteno 278x | Alžběta Štajnarová | Celý článek
 

Sportovní fitness odpoledne pro děti 12+ spolupracující s OSPOD Magistrátu města Přerova

Fitness odpoledne
Ve středu 23. června měly děti ve věku 12+ spolupracující s oddělením sociálně právní ochrany dětí Magistrátu města Přerova možnost zažít si trénink pod dohledem odborných fitness trenérů ve Fitclubu nové generace Superjan Fitness.

24.8.2021 9:27:19 | přečteno 586x | Alžběta Štajnarová | Celý článek
 

Interdisciplinární setkání k problematice domácího násilí aneb násilí není normální

Interdisciplinární setkání 1

Intervenční centrum Olomouc, odloučené pracoviště v Přerově, uspořádalo 2. června 2021 v prostorách Magistrátu města Přerova interdisciplinární setkání se zástupci ostatních subjektů podílejících se na řešení problematiky domácího násilí v přerovském regionu. 

8.6.2021 6:38:31 | přečteno 315x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Komunitní plánování sociálních služeb má už své logo

logo Komunitní plánování sociálních služeb

V rámci projektu „Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb na Přerovsku“ vyhlásilo statutární město Přerov a realizátor projektu Centrum pro komunitní práci východní Morava výtvarnou soutěž pro žáky základních škol o logo komunitního plánování sociálních služeb.

24.5.2021 9:58:10 | přečteno 364x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Informace o přijímání dětí do městských jeslí v Přerově

Městské jesle v Přerově přijímají žádosti o poskytování služby péče o dítě a následně uzavírají smlouvy o poskytování služby péče o dítě v souladu se zákonem č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

10.9.2015 10:15:24 - aktualizováno 3.6.2021 9:54:14 | přečteno 5261x | Lucie Jemelková, DiS. | Celý článek
 

Týká se vás domácí násilí? Intervenční centrum vám pomůže

Projekt NENECH.SE

Intervenční centrum Olomouc, pracoviště Přerov, poskytuje - v rámci registrované sociální služby intervenční centra - pomoc a podporu osobám ohroženým domácím násilím. Cílem služby je pomoci těmto osobám při řešení jejich složité životní situaci a podpořit je prostřednictvím individuální psychologické pomoci a také sociálního a právního poradenství. 

26.4.2021 10:53:25 | přečteno 554x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Staráte se doma o své blízké? Projekt Pečuj doma vám pomůže

Logo projektu Pečuj doma

Pečujete v domácím prostředí o blízkého člověka? Ocenili byste poradenství či podporu v oblasti neformální péče? Pak je právě vám určen projekt Pečuj doma s Diakonií ČCE, který rozvíjí koncept komplexní podpory neformálním pečujícím v 7 krajích ČR.

11.3.2021 10:49:16 | přečteno 555x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Děti si užily vodácké odpoledne

Vodácké odpoledne pro děti

Vodácké odpoledne pro děti zorganizovali ve dnech 2. a 9. září úředníci z oddělení sociálně - právní ochrany dětí přerovského magistrátu. Akce se konala v loděnici a byla určena dětem od desíti do patnácti let. 

21.9.2020 15:51:47 | přečteno 447x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Týden (pro) pěstounství a Den (pro) pěstounství 2020

Týden (pro) pěstounství a Den (pro) pěstounství 2020

Ve dnech 7. – 13. 9. 2020 proběhne již 3. ročník Týdne (pro) pěstounství, kdy v rámci Olomouckého kraje budete mít možnost navštívit na různých místech v kraji akce, konající se na podporu pěstounství. 

10.8.2020 12:36:54 | přečteno 972x | Pavlína Jiskrová, DiS | Celý článek
 

Den pro rodinu vlastní i náhradní

Den pro rodinu a pěstounství

Olomoucký kraj ve spolupráci se Statutárním městem Olomouc a organizacemi doprovázejícími pěstounské rodiny Vás zve na akci Den pro rodinu vlastní i náhradní, včetně Dne (pro) pěstounství

13.7.2020 9:25:02 | přečteno 568x | Pavlína Jiskrová, DiS | Celý článek
 

Koordinátor seniorských aktivit

Sladění aktivit pro seniory, propojení informací, spolupráce s kluby, které navštěvují lidé dříve narození – to je cílem koordinačního centra pro seniory.

15.5.2020 12:47:01 | přečteno 543x | Alžběta Štajnarová | Celý článek
 

Povídání po telefonu

Na zasedání krizového štábu města Přerova dne 25. 3. 2020 bylo mj. projednáno navázání spolupráce s organizací Jsme tady, která v Přerově poskytuje sociální služby pro zdravotně postižené občany. 
26.3.2020 7:41:40 | přečteno 953x | Alžběta Štajnarová | Celý článek
 

Aktivační centrum Jsme tady hledá pracovníka v sociálních službách

Logo Jsme tady

Centrum denních služeb Jsme tady, o.p.s. nabízí volné pracovní místo na pozici pracovník v sociálních službách. 

4.3.2020 10:46:50 | přečteno 1794x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb na Přerovsku

12.4.2021 12:56:59 - aktualizováno 12.4.2021 13:09:05 | přečteno 1020x | Alžběta Štajnarová | Celý článek
 

Program pro děti z rozvedených rodin

Nezisková organizace Dětský průvodce rozvodem, z.s. bude v březnu 2020 otevírat skupinový program pro děti ve věku 7 -12 let, které se po rozpadu rodiny ocitly v obtížné situaci a potřebují se v této situaci zorientovat a více jí porozumět.

18.2.2020 15:19:23 | přečteno 556x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Mikulášské odpoledne na OSPOD

Mikuláš 1

Pracovnice Oddělení sociálně – právní ochrany dětí navázaly letos po více jak 10 letech na tradici pořádání mikulášských besídek.  4. 12. 2019 se v sále magistrátu na Smetanové ulici rozzářila vánoční výzdoba pro více jak 30 dětí ve věku 4 – 12 let.

18.12.2019 11:23:42 | přečteno 616x | MMPr | Celý článek
 

Divadelní představení pro seniory

Podvodníci stále zkouší okrádat důvěřivé seniory. Pod různými záminkami se snaží získat jejich peníze. Správnou cestou, jak kriminální jednání na seniorech minimalizovat, je vzdělávat a poučovat ohroženou skupinu osob, jak rozpoznat manipulativní a falešné chování a jak na něj reagovat.

6.11.2019 16:24:43 | přečteno 554x | Alžběta Štajnarová | Celý článek
 

Centrum pro bezdomovce Lorenc bylo slavnostně otevřeno

Centrum Lorenc

Nízkoprahové centrum Lorenc, které má pomáhat přerovským bezdomovcům, bylo dnes slavnostně otevřeno. Pomoc budou od dnešního dne poskytovat lidem bez přístřeší pracovníci Charity. 

1.11.2019 13:31:53 | přečteno 1432x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Řešení problematiky bezdomovectví

Rada města Přerova na své schůzi dne 13. 6. 2019 schválila znění dokumentu Řešení problematiky bezdomovectví

18.6.2019 10:52:28 | přečteno 720x | Alžběta Štajnarová | Celý článek
 

„Senioři, řekněte nám…“ - výsledky dotazníkového průzkumu

V týdnu od 18. března do 22. března 2019 se konalo v Přerově a místních částech dotazníkové šetření, které bylo určeno lidem nad šedesát let s trvalým pobytem v Přerově nebo místních částech. Lidé se mohli vyjádřit ke službám pro seniory a k otázkám domů s pečovatelskou službou. Celkem se průzkumu zúčastnilo 457 osob starších šedesáti let.

6.5.2019 10:22:30 | přečteno 781x | Alžběta Štajnarová | Celý článek
 

Kroužek-dětský průvodce rozvodem

Dětská doprovázející skupina v Přerově - jedná se o skupinu, která má pomoci výhradně dětem rozvádějících/rozcházejících se nebo již rozvedených/rozejitých rodičů.

Tento program již pomohl mnoha dětem naučit se vyjadřovat své emoce a zorientovat se v tom, co se v jejich životě odehrává. Cílem tohoto programu pro děti je vytvoření bezpečného a neutrálního prostředí, kde se děti mohou pravidelně setkávat, vyjadřovat své myšlenky, přání, pocity a zkušenosti hravou a nenásilnou formou.


7.2.2019 14:39:33 | přečteno 1126x | Alžběta Štajnarová | Celý článek
 

Středisko výchovné péče Tršice

7.3.2018 11:18:13 | přečteno 3066x | Alžběta Štajnarová | Celý článek
 

Kappa - help - Centrum pomoci a bezpečí

20.12.2017 9:32:42 | přečteno 1624x | Alžběta Štajnarová | Celý článek
 

Nový způsob poskytování sociálních a dostupných bytů

Rada města Přerova vydala s účinností od 15. 3. 2016 nový vnitřní předpis č. 3/2016, o hospodaření s obecními byty, který mění dosavadní způsob poskytování obecních bytů. Cílem nově stanoveného systému je zefektivnění a zrychlení procesu přidělování bytů.   

16.3.2016 9:18:27 | přečteno 1383x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 
28.5.2009 14:23:45 - aktualizováno 1.12.2021 14:40:17 | přečteno 1383x | webmaster

Aktuality z oblasti sociální a zdravotnictví

Milostivé léto II Pozvánka na hravé odpoledne pro (nejen vlastní) rodinu Informujeme o aktuálním pořadníku Domů s pečovatelskou službou Dotační program na podporu zdravotních služeb v roce 2022 Komunitní plánování sociálních služeb – konzultační hodiny pro veřejnost Zet-My: terénní odlehčovací služba a sdílená péče o člověka s postižením Pozvánka na přednášku Projedeme město s vozíčkářem a kočárkem Odpoledne pro (nejen vlastní) rodinu Týden pěstounství Den pro pěstounství Sportovní fitness odpoledne pro děti 12+ spolupracující s OSPOD Magistrátu města Přerova Interdisciplinární setkání k problematice domácího násilí aneb násilí není normální Komunitní plánování sociálních služeb má už své logo Informace o přijímání dětí do městských jeslí v Přerově Týká se vás domácí násilí? Intervenční centrum vám pomůže Staráte se doma o své blízké? Projekt Pečuj doma vám pomůže Děti si užily vodácké odpoledne Týden (pro) pěstounství a Den (pro) pěstounství 2020 Den pro rodinu vlastní i náhradní Koordinátor seniorských aktivit Povídání po telefonu Aktivační centrum Jsme tady hledá pracovníka v sociálních službách Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb na Přerovsku Program pro děti z rozvedených rodin Mikulášské odpoledne na OSPOD Divadelní představení pro seniory Centrum pro bezdomovce Lorenc bylo slavnostně otevřeno Řešení problematiky bezdomovectví „Senioři, řekněte nám…“ - výsledky dotazníkového průzkumu Kroužek-dětský průvodce rozvodem Středisko výchovné péče Tršice Kappa - help - Centrum pomoci a bezpečí Nový způsob poskytování sociálních a dostupných bytů

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49998182
Za týden: 442499
Za den: 102120
Online návštěvníků: 2414
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load