Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Nový způsob poskytování sociálních a dostupných bytů

Rada města Přerova vydala s účinností od 15. 3. 2016 nový vnitřní předpis č. 3/2016, o hospodaření s obecními byty, který mění dosavadní způsob poskytování obecních bytů. Cílem nově stanoveného systému je zefektivnění a zrychlení procesu přidělování bytů.   

Zásadní změnou je:

  1. rozdělení bytového fondu na byty sociální, byty dostupné a byty obsazované formou výběrového řízení (bližší informace k uvedeným bytům a kritériím budou poskytnuty na Odboru sociálních věcí a školství, oddělení sociálních věcí a zdravotnictví).
  2. zrušení stávající evidence žadatelů o nájem obecního bytu (pořadníku na byt) a tím i veškerých povinností s tím spojených (každoroční aktualizace žádosti).

Nový způsob poskytování sociálních a dostupných bytů:

S účinnosti nového vnitřního předpisu bude zveřejňován na stránkách města seznam aktuálně volných sociálních a dostupných bytů. Seznam těchto bytů obdrží zájemce také na příslušném pracovišti -  Oddělení sociálních věcí a zdravotnictví Odboru sociálních věcí a školství, Smetanova 7, kancelář č. 11 v přízemí – paní Jana Kupková, DiS. Žádosti všech zájemců o vybraný byt předloží Odbor sociálních věcí a školství k projednání komisi a Radě města Přerova, která schválí uzavření nájemní smlouvy s vybraným žadatelem. V rámci posuzování žádosti bude zohledňována aktuální bytová a sociální situace žadatele a splnění potřebných kritérií pro poskytnutí vybraného bytu.

ikona souboruKritéria pro poskytnutí sociálního a dostupného bytu

Žádosti o byty obsazované formou výběrového řízení budou v kompetenci Odboru správy majetku a komunálních služeb, který bude na volné byty vyhlašovat výběrová řízení.

Rovněž s účinností od 15. 3. 2016 novelizovala Rada města Přerova vnitřní předpis 4/2016, k uzavírání nájemních smluv k  bytům zvláštního určení - domech s pečovatelskou službou. Zde dochází ke změně bodového hodnocení žádosti. Nejdůležitějšími bodovými kritérii jsou odběr pečovatelské služby a bytová potřebnost. Další změnou je úprava finanční spoluúčasti pro mimopřerovské obce, jejímuž občanovi město Přerov poskytne byt. Aktuální výše finanční spoluúčasti pro dané obce je 25 000,- Kč.

16.3.2016 9:18:27 | přečteno 1418x | Ing. Jana Pivodová

Navigace

Sociální oblast a zdravotnictví

 

Aktuality z oblasti sociální a zdravotnictví

Informujeme o aktuálním pořadníku Domů s pečovatelskou službou Informace o stěhování - Poradna pro rodinu Přerov Setkání na téma Radosti a starosti pěstounské péče Milostivé léto II Pozvánka na hravé odpoledne pro (nejen vlastní) rodinu Dotační program na podporu zdravotních služeb v roce 2022 Komunitní plánování sociálních služeb – konzultační hodiny pro veřejnost Zet-My: terénní odlehčovací služba a sdílená péče o člověka s postižením Pozvánka na přednášku Projedeme město s vozíčkářem a kočárkem Odpoledne pro (nejen vlastní) rodinu Týden pěstounství Den pro pěstounství Sportovní fitness odpoledne pro děti 12+ spolupracující s OSPOD Magistrátu města Přerova Interdisciplinární setkání k problematice domácího násilí aneb násilí není normální Komunitní plánování sociálních služeb má už své logo Informace o přijímání dětí do městských jeslí v Přerově Týká se vás domácí násilí? Intervenční centrum vám pomůže Staráte se doma o své blízké? Projekt Pečuj doma vám pomůže Děti si užily vodácké odpoledne Týden (pro) pěstounství a Den (pro) pěstounství 2020 Den pro rodinu vlastní i náhradní Koordinátor seniorských aktivit Povídání po telefonu Aktivační centrum Jsme tady hledá pracovníka v sociálních službách Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb na Přerovsku Program pro děti z rozvedených rodin Mikulášské odpoledne na OSPOD Divadelní představení pro seniory Centrum pro bezdomovce Lorenc bylo slavnostně otevřeno Řešení problematiky bezdomovectví „Senioři, řekněte nám…“ - výsledky dotazníkového průzkumu Kroužek-dětský průvodce rozvodem Středisko výchovné péče Tršice Kappa - help - Centrum pomoci a bezpečí Nový způsob poskytování sociálních a dostupných bytů

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (270)
 
8% (25)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49961419
Za týden: 135719
Za den: 26050
Online návštěvníků: 537
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load