Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Komunitní plány rozvoje sociálních služeb

Aktuální stav plánování

Aktuálně platným strategickým dokumentem KPSS na Přerovsku je ikona souboruAkční plán rozvoje sociálních služeb na území správního obvodu ORP Přerov 2021. V současné době není v platnosti žádný strategický dokument střednědobého charakteru.

Od března 2020 do února 2022 plánuje statutární město Přerov rozvoj sociálních služeb ve spolupráci s Centrem pro komunitní práci východní Morava, a to v rámci projektu Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb na Přerovsku. Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Hlavním výstupem projektu bude střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 2022 - 2024, dále akční plán pro rok 2022 a elektronický katalog poskytovatelů sociálních služeb. Více informací o projektu poskytne projektová manažerka Marcela Porvazníková, e-mail: marcela.porvaznikova@cpkp.cz, tel.: 776 175 112.

ikona souboruKPSS na Přerovsku – letáček 

Od 1. ledna 2022 bude v platnosti strategický dokument s názvem Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Přerovsku na období 2022 – 2024. Dokument byl schválen Zastupitelstvem města Přerova na jeho zasedání dne 6. prosince 2021.

Střednědobé plánování sociálních služeb 

Statutární město Přerov v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a s politikou plánování sociálních služeb na území Olomouckého kraje pravidelně zpracovává střednědobý plán rozvoje sociálních služeb. Jedná se o strategický dokument schvalovaný orgány obce na dobu 3 let, který je výsledkem vyjednávání mezi zadavateli, poskytovateli a uživateli sociálních služeb. Obsahem plánu je:

  • popis stávajícího stavu sociálních služeb na území ORP
  • vyhodnocení podkladových analýz
  • popis způsobu zpracování plánu
  • strategie zajišťování a rozvoje sociálních služeb
  • postup sledování a vyhodnocování plnění plánu

Střednědobé plánování sociálních služeb se skládá ze 4 částí: přípravné, analytické, strategické a implementační. Statutární město Přerov ve spolupráci s organizací CpKP východní Morava v současné době připravuje nový střednědobý plán pro roky 2022 - 2024. Přípravná i analytická část plánování byla již dokončena. Nyní se nacházíme ve strategické fázi plánování.

1. přípravná část

Během úvodní přípravné části se nastavuje postup zpracování plánu (včetně určení časového harmonogramu střednědobého plánu), je ustanovena organizační struktura, tj. personální obsazení a kompetence řídící skupiny a pracovních skupin KPSS, zjišťují se možnosti spolupráce s obcemi na území ORP a je vytyčena forma zapojení veřejnosti do procesu KPSS. Důležitou aktivitou přípravné části je také vyhodnocení dokumentů z předchozího plánovacího období, v našem případě Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 2016-2019 a akčních plánů pro rok 2020 a 2021.

2. analytická část

Při přípravě plánu rozvoje sociálních služeb se vychází ze stávající situace. Za účelem zjištění stávajícího stavu sociálních služeb v regionu a potřeb uživatelů se provádí analýzy, jež poskytují cenné informace, jejichž syntéza umožňuje vytvořit ucelenou představu o aktuální situaci v regionu: které služby existují a jaká je jejich kvalita, které služby chybí, jak služby uspokojují přání a potřeby lidí.

SWOT analýzy (bude doplněno)

3. strategická (návrhová) část

Cílem strategické části plánování je společná dohoda o plánu rozvoje sociálních služeb, jeho prioritách a realizaci. Jednotliví aktéři procesu KPSS přednášejí své potřeby, přání a nápady, a zároveň musí hledat cestu ke konsenzu na tom, co je možné a realizovatelné v daných podmínkách.

Během strategické fáze je především tvořen plán zajišťování a rozvoje sociálních služeb. Každá pracovní skupina má své cíle, které se rozpracovávají do jednotlivých opatření. Opatření pak mají ve výsledném plánu formu tabulky, jejíž struktura je jednotná ve všech ORP Olomouckého kraje. 

4. implementační část

Jedná se o realizaci konkrétních aktivit, které povedou k naplňování cílů a opatření vytyčených ve třetí fázi. Výstupy realizace plánu musí být každoročně monitorovány a vyhodnocovány. Výsledky vyhodnocení budou veřejně přístupné, aby byla podpořena participace občanů na realizaci plánování sociálních služeb.

Předchozí komunitní plány

14.4.2021 14:51:44 | přečteno 251x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 
14.4.2021 14:51:39 - aktualizováno 10.12.2021 7:48:39 | přečteno 251x | Ing. Jana Pivodová
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Městská policie Přerov Sportoviště Přerov s.r.o. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49957993
Za týden: 494973
Za den: 77315
Online návštěvníků: 1488
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load