Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Komunitní plány rozvoje sociálních služeb

Aktuální stav plánování

Aktuálně platným strategickým dokumentem KPSS na Přerovsku je Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Přerovsku na období 2022 – 2024. Dokument byl schválen Zastupitelstvem města Přerova na jeho zasedání dne 6. prosince 2021.

Střednědobé plánování sociálních služeb 

Statutární město Přerov v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a s politikou plánování sociálních služeb na území Olomouckého kraje pravidelně zpracovává střednědobý plán rozvoje sociálních služeb. Jedná se o strategický dokument schvalovaný orgány obce na dobu 3 let, který je výsledkem vyjednávání mezi zadavateli, poskytovateli a uživateli sociálních služeb. Obsahem plánu je:

  • popis stávajícího stavu sociálních služeb na území ORP
  • vyhodnocení podkladových analýz
  • popis způsobu zpracování plánu
  • strategie zajišťování a rozvoje sociálních služeb
  • postup sledování a vyhodnocování plnění plánu

Střednědobé plánování sociálních služeb se skládá ze 4 částí: přípravné, analytické, strategické a implementační. Statutární město Přerov ve spolupráci s organizací CpKP východní Morava v současné době připravuje nový střednědobý plán pro roky 2022 - 2024. Přípravná i analytická část plánování byla již dokončena. Nyní se nacházíme ve strategické fázi plánování.

1. přípravná část

Během úvodní přípravné části se nastavuje postup zpracování plánu (včetně určení časového harmonogramu střednědobého plánu), je ustanovena organizační struktura, tj. personální obsazení a kompetence řídící skupiny a pracovních skupin KPSS, zjišťují se možnosti spolupráce s obcemi na území ORP a je vytyčena forma zapojení veřejnosti do procesu KPSS. Důležitou aktivitou přípravné části je také vyhodnocení dokumentů z předchozího plánovacího období, v našem případě Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 2016-2019 a akčních plánů pro rok 2020 a 2021.

2. analytická část

Při přípravě plánu rozvoje sociálních služeb se vychází ze stávající situace. Za účelem zjištění stávajícího stavu sociálních služeb v regionu a potřeb uživatelů se provádí analýzy, jež poskytují cenné informace, jejichž syntéza umožňuje vytvořit ucelenou představu o aktuální situaci v regionu: které služby existují a jaká je jejich kvalita, které služby chybí, jak služby uspokojují přání a potřeby lidí.

SWOT analýzy (bude doplněno)

3. strategická (návrhová) část

Cílem strategické části plánování je společná dohoda o plánu rozvoje sociálních služeb, jeho prioritách a realizaci. Jednotliví aktéři procesu KPSS přednášejí své potřeby, přání a nápady, a zároveň musí hledat cestu ke konsenzu na tom, co je možné a realizovatelné v daných podmínkách.

Během strategické fáze je především tvořen plán zajišťování a rozvoje sociálních služeb. Každá pracovní skupina má své cíle, které se rozpracovávají do jednotlivých opatření. Opatření pak mají ve výsledném plánu formu tabulky, jejíž struktura je jednotná ve všech ORP Olomouckého kraje. 

4. implementační část

Jedná se o realizaci konkrétních aktivit, které povedou k naplňování cílů a opatření vytyčených ve třetí fázi. Výstupy realizace plánu musí být každoročně monitorovány a vyhodnocovány. Výsledky vyhodnocení budou veřejně přístupné, aby byla podpořena participace občanů na realizaci plánování sociálních služeb.

Předchozí komunitní plány

14.4.2021 14:51:44 | přečteno 368x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 
14.4.2021 14:51:39 - aktualizováno 11.11.2022 7:48:25 | přečteno 368x | Ing. Jana Pivodová

Navigace

Sociální oblast a zdravotnictví

 

Komunitní plány rozvoje sociálních služeb

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 0
Za týden: 354032
Za den: 54816
Online návštěvníků: 725
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load