Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Prevence kriminality

Součástí bezpečnostní politiky České republiky je politika prevence kriminality, která se zabývá příčinami trestné činnosti i dalších sociálně patologických jevů a omezování příležitostí a motivů k jejich rozvoji zejména nerepresivními prostředky.

Usnesením vlády ČR dne 6. dubna 2022, č. 276, byla schválena nová Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2022-2027. Strategie navazuje na poznatky plynoucí z hodnocení předchozí strategie, určuje priority a cíle v oblasti prevence kriminality a definuje systém prevence kriminality v ČR na úrovni státu i samospráv na další období.

Na místní úrovni jsou do prevence kriminality zapojeny orgány veřejné správy, policie, nevládní organizace a další instituce působící ve městě. Podstatou prevence kriminality na místní úrovni je optimální rozložení působnosti v oblastech sociální a situační prevence s ohledem na místní situaci, potřeby i možnosti.

Priority celorepublikové strategie jsou znázorněny na následujícím obrázku.

Prevence kriminality

Strategie


Navigace

Sociální oblast a zdravotnictví

 
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 0
Za týden: 359917
Za den: 53969
Online návštěvníků: 1164
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load