Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Prevence kriminality v Přerově

Cíle prevence kriminality na lokální úrovni

  • snižování míry a závažnosti trestné činnosti,
  • zvyšování pocitu bezpečnosti občanů,
  • spolupráce mezi orgány státní správy, samosprávy, Policie ČR, Městské policie Přerov, občany a nevládními organizacemi, včetně racionálního využívání personálních i finančních zdrojů,
  • prohlubování povědomí veřejnosti o legálních možnostech ochrany před trestnou činností.

Manažer prevence kriminality Magistrátu města Přerova průběžně mapuje a analyzuje bezpečnostní situaci ve městě Přerově, zpracovává koncepční a programové materiály města z oblasti prevence kriminality a sociálně patologických jevů a hodnotí jejich naplňování, zajišťuje nebo se podílí na realizaci preventivních projektů a aktivit města, navrhuje k realizaci vhodná preventivní opatření, koordinuje činnosti projektů města Přerova v oblasti prevence kriminality a sociálně patologických jevů (oblast primární, sekundární a terciární prevence).

Primární prevence zahrnuje především výchovné, vzdělávací, volnočasové, osvětové a poradenské aktivity zaměřené zejména na nejširší veřejnost. Zvláštní pozornost je zaměřena na pozitivní ovlivňování zejména děti a mládeže (využívání volného času, možnosti sportovního vyžití). Těžiště primární prevence spočívá v rodinách, ve školách a v lokálních společenstvích.

Sekundární prevence se zabývá rizikovými jedinci a skupinami osob, u nichž je zvýšená pravděpodobnost, že se stanou pachateli nebo oběťmi trestné činnosti (specializovaná sociální péče), na sociálně patologické jevy (např. drogové a alkoholové závislosti, záškoláctví, gamblerství, povalečství, vandalismus, interetnické konflikty, dlouhodobá nezaměstnanost) a příčiny kriminogenních situací.

Terciární prevence spočívá v resocializaci kriminálně narušených osob (pracovní uplatnění vč. rekvalifikace, sociální a rodinné poradenství, pomoc při získávání bydlení apod.). Jejím cílem je udržet dosažené výsledky předchozích intervencí a rekonstrukce nefunkčního sociálního prostředí.

Pracovní skupina prevence kriminality složená ze zástupců samosprávy, státní správy, městské policie, orgánů činných v trestním řízení a neziskových organizací na svých pravidelných jednáních projednává koncepční materiály z oblasti prevence kriminality, navrhuje preventivní opatření v rámci města, řeší otázku nezaměstnanosti v sociálně vyloučených lokalitách, činnost asistentů prevence kriminality a podílí se na koncepčních záměrech města v rámci projektu aktivní politiky zaměstnanosti. Pracovní skupinu prevence kriminality svolává a koordinuje manažer prevence kriminality.

Strategie prevence kriminality města Přerova

6.4.2017 11:48:14 - aktualizováno 6.1.2022 10:08:38 | přečteno 1662x | webmaster

Navigace

Sociální oblast a zdravotnictví

 
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49971161
Za týden: 551401
Za den: 84264
Online návštěvníků: 1610
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load