Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Rodina, děti a mládež

Problematika rodin s nezletilými dětmi (tj. děti do 18 let věku) je řešena orgánem sociálně-právní ochrany dětí. Činnost orgánu sociálně-právní ochrany lze rozdělit na tři základní oblasti:

 • oblast náhradní rodinné péče (pěstounská péče a osvojení)
 • oblast týkající se trestné činnosti dětí a mládeže včetně závažných výchovných problémů dětí
 • oblast týkající se terénní sociální práce, kolizního opatrovnictví a trestné činnosti páchané na dětech a mládeži (děti týrané, zanedbávané a zneužívané)

Zaměstnanci orgánu sociálně-právní ochrany dětí pomáhají rodičům a dětem a zprostředkovávají kontakty na různá odborná pracoviště. Jsou v kontaktu se státními a nestátními subjekty, které spolupůsobí v oblasti péče o rodinu a děti. Oddělení spolupracuje s

 • okresním soudem
 • krajským soudem
 • policií ČR
 • Městskou policií Přerov
 • Poradnou pro rodinu Olomouckého kraje ( Přerov, Velká Dlážka 44, ( 581 202 980)
 • Pedagogicko-psychologickou poradnou (Přerov, Bří Hovůrkových 17, ( 581 217 760)
 • Azylový domem pro matky s dětmi (Přerov, 9.května 107, ( 581 210 769)
 • Armádou spásy (Přerov, 9.května 107, ( 581 331 179)
 • Českým červeným křížem (Přerov, U Bečvy 1, ( 581 204 828)
 • Oblastní charitou (Přerov, 9.května 82, ( 581 204 717)
 • Kontaktním místem státní sociální podpory (Přerov, Smetanova 4, ( 581 272 111)
 • pediatry, psychology, psychiatry
 • základními a mateřskými školami
 • dětskými domovy a výchovnými ústavy

Činnost Magistrátu města Přerova jako obecního úřadu obce s rozšířenou působností na úseku péče o rodinu a děti je specifikována zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Je nutno připomenout, že každý občan má právo upozornit orgán sociálně-právní ochrany na porušení povinnosti nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti nebo na skutečnost, že rodiče nemohou plnit své povinnosti vyplývající z rodičovské zodpovědnosti. I každé dítě má právo požádat o pomoc při ochraně svého života nebo práv orgán sociálně-právní ochrany dětí a tento orgán je povinen dítěti poskytnout odpovídající pomoc.

Magistrát města Přerova je ustanovován opatrovníkem dětí, mezi jejichž rodiči dochází k neshodám a kde probíhá soudní řízení týkající se úpravy práv a povinností k nezletilým dětem. Zaměstnanci orgánu sociálně-právní ochrany dětí mají povinnost vystupovat v zájmu všech dětí a činit opatření na jejich ochranu. Velká pozornost je věnována dětem fyzicky nebo psychicky týraným a zneužívaným.

Navigace

Sociální oblast a zdravotnictví

 

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49958865
Za týden: 135647
Za den: 12876
Online návštěvníků: 318
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load