Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Prevence ve školách

Oddělení sociálně právní ochrany dětí Magistrátu města Přerova již více jak 10 let působí v rámci primární prevence na žáky základních škol v městě Přerově.

Primární prevencí ve školách se dlouhodobě zabývají zejména kurátorky pro děti a mládež, které se zaměřují na teenagery v 8. třídách, se svým tématem trestní odpovědnosti dětí a mládeže. Děti se dozví více nejen o tom, co pro ně znamená být trestně odpovědným jedincem v naší společnosti, ale také více o samotné činnosti kurátora pro děti a mládež. Získají hlubší vhled do problematiky řešení poruch chování u dětí, ale také čeho je třeba se v životě vyvarovat a co je třeba respektovat.

V posledních letech na primární prevenci participují také sociální pracovnice téhož oddělení, které se věnují tématu dítěte a jeho postavení ve společnosti, dětským právům ale také povinnostem dětí. Téma je cíleno na žáky 5. tříd. V loňském roce se preventivní činnost rozšířila také o nabídku tématu náhradní rodinné péče, která je nabízena na vyžádání.

Preventivní činnost Oddělení sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) je součástí působení Skupiny primární prevence, kterou organizačně zaštiťují preventisté z Městské policie v Přerově. V rámci skupiny působí v Přerově na základních školách zejména samotná Městská policie se svou širokou nabídkou témat, dále samotný OSPOD, Policie ČR a Pedagogicko-psychologická poradna v Přerově.

Nabídka preventivních aktivit je pro školy zdarma, každoročně se nabízí do všech základních škol, které v Přerově působí a je hojně školami využívána. Členové Skupiny primární prevence poskytují školám nabídku, která pokryje svými tématy všechny třídy základní školy tak, že je prevence nejen cíleně mířená vzhledem k věku dětí, ale také se témata vzájemně nekříží, naopak na sebe navazují 
a vzájemně dětem doplňují potřebné informace do života.

Primárně preventivní program pokračuje i v letošním školním roce 2019/2020. Naplánované termíny jsou již pro Základní školu Velká Dlážka, Želátovská a například Za Mlýnem v Přerově a další budou pokračovat. Nad rámec preventivní skupiny si vyslechly přednášku kurátorů šitou na míru i všechny první ročníky na Střední průmyslové škole v Přerově.

Spolupráce OSPOD v rámci prevence jde do škol přes ředitele, ale také jednotlivé školní metodiky prevence. Setkání metodiků základních škol proběhlo 23. 10. 2019, což zaštítila pedagogicko psychologická poradna v Přerově.  I zde měli kurátoři svůj vyhrazený čas pro seznámení s aktuální problematikou výchovný problémů dětí ve školách, jaké jsou možnosti OSPOD při řešení jednotlivých situací, ale také přesahy na další organizace, které se touto problematikou zabývají. Informativně byly připomenuty a revidovány výstupy ze setkání pracovní skupiny „Tým pro řešení šikany a poruch chování“, který se sešel nad palčivými otázkami škol dne 24. 5. 2019.


15.11.2019 13:01:54 | přečteno 1066x | webmaster

Navigace

Sociální oblast a zdravotnictví

 

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49959630
Za týden: 136412
Za den: 13641
Online návštěvníků: 432
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load