Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Sociální prevence

Oddělení sociální prevence a pomoci Odboru sociálních věcí a školství provádí zejména následující činnosti:

 • poskytuje sociální poradenství při těchto sociálních událostech
  • zdravotní postižení nebo duševní onemocnění
  • závislost na péči jiné osoby
  • sociální vyloučení – v důsledku stáří, zdravotního postižení, chudoby, nemoci, příslušnosti k národnostní menšině, apod.
  • rizikový způsob života – zneužívání alkoholu, prostituce, závislost na hracích automatech, zneužívání omamných a psychotropních látek, trestná činnost
  • oběti agrese, trestné činnosti a domácího násilí
  • ztráta přístřeší, nejisté či neadekvátní bydlení
  • nezaměstnanost a materiální problémy – nízké příjmy, nekompetence hospodařit s finančními prostředky, zadlužení, neschopnost dostát stanoveným vyživovacím povinnostem, apod.
  • imigrace
 • poskytuje poradenství a pomoc při uplatňování nároku na dávky státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi, pro občany zdravotně znevýhodněné a příspěvku na péči, nemocenského a důchodového pojištění
 • vyhledává klienty sociální práce v jejich přirozeném prostředí
 • provádí posouzení životní situace klienta
 • provádí individuální plánování cílů klienta a kroků, které povedou k jejich naplnění
 • realizuje přímou sociální práci s klientem zaměřenou na změnu klienta
 • zplnomocňuje klienty, aby dokázali sami ovlivňovat své sociální prostředí a měnit podmínky svých životů
 • realizuje činnosti zaměřené na změnu sociálního prostředí klienta
 • spolupracuje s navazujícími organizacemi při řešení životní situace klienta
 • realizuje preventivní aktivity, jejichž cílem je předcházet vzniku nepříznivých životních situací klientů (formou přednášek a besed)
 • spolupracuje s příslušnou krajskou pobočkou Úřadu práce ČR
 • eviduje sociální události klientů do „Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka klienta“, který je součástí jednotného informačního systému MPSV ČR
 • spolupracuje s jinými státními, samosprávnými či neziskovými institucemi v oblasti nastavení a efektivní realizace sociální sítě v dané lokalitě
 • spolupracuje s jinými subjekty v prostředí dané lokality a v přirozeném prostředí klienta
 • spolupodílí se na realizaci plánování rozvoje sociálních služeb
 • na dožádání provádí šetření různých aspektů životní situace klientů
 • vydává a eviduje parkovací průkazy držitelům průkazů ZTP, ZTP/P
 • zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb a podílí se na vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče na daném území
 • vykonává činnosti zvláštního příjemce
 • zabezpečuje provoz Městského sociálního šatníku. 
 • zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb a podílí se na vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče na daném území
 • vykonává činnosti zvláštního příjemce
 • zabezpečuje provoz Městského sociálního šatníku
 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 7748
Za týden: 338670
Za den: 63378
Online návštěvníků: 1298
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load