Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Aktivity EYC 2013 - 2014

Rok 2013 byl Evropskou unií vyhlášen Evropským rokem občanů. Je organizován 20 let poté, co bylo v Maastrichtské smlouvě definováno občanství EU. Rok před evropskými volbami  a nadcházejícími navrhovanými změnami této smlouvy je Rok občanů příležitostí pro všeobecnou diskusi o budoucnosti Evropy.

Evropský rok občanů 2013

Cílem kampaně Evropského roku občanů 2013 je rozšířit povědomí o právech EU  a povzbuzovat obyvatele Unie v tom, aby byli aktivnějšími občany, kteří se účastní diskusí  a debat o problémech, jež se jich týkají. Kampaň se zaměřuje na všechny občany EU, zejména studenty, pracující, uchazeče o práci, dobrovolníky, spotřebitele, podnikatele, mladé lidi  a seniory.

Evropský rok občanů 2013V průběhu Evropského roku občanů je v celé EU organizována řada akcí, které mají za cíl vysvětlit lidem, jak mohou svých práv co nejlépe využívat. Evropská komise úzce spolupracuje s orgány členských států (na národní, regionální a místní úrovni)  a organizacemi občanské společnosti.

Koordinací Evropského roku byl v ČR pověřen Úřad vlády ČR. Spolu se Zastoupením Evropské komise v ČR a dalšími partnery budou organizovány různé akce na podporu informovanosti veřejnosti o právech občanů EU.

„Evropský rok občanů je pro nás příležitostí vám naslouchat a dozvědět se, co vás zajímá
a jak společně budovat Evropskou unii budoucnosti.“

 Viviane Redingová, místopředsedkyně Evropské komise

Evropský rok občanů - video  

 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 8380
Za týden: 364723
Za den: 53304
Online návštěvníků: 1588
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load