Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Budujeme partnerství

Statutární město Přerov se na základě usnesení Rady města Přerova 1682/43/9/2012 ze dne 27. června 2012 připojilo k projektu spřáteleného slovenského města Bardějov, který je organizován Komunitní nadací Bardějov v rámci programu Evropa pro občany pod názvem „Budujeme partnerství“.

Hlavním cílem projektu je poskytnout příležitost občanům partnerských měst zapojených v projektu spolupodílet se na vytváření stále více propojené Evropy, rozvíjení občanství EU prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností a poznávání její kulturní rozmanitosti.

Specifickým cílem je pomáhat při hledání partnerů a vytváření sítě mezi současnými a potenciálními účastníky projektu.

Současné účastníky projektu představuje následující mapka:

Účastníci projektu Budujeme partnerství, obrázek se otevře v novém okně

Cílové skupiny:

  1. Místní neziskové organizace a městské organizace pracující s mladými lidmi
  2. Místní neziskové organizace a městské organizace zaměřené na seniory
  3. Místní samosprávy
  4. Veřejnost

K naplnění cílů projektu dojde umožněním cílovým skupinám poznávat aktivní lidi a jejich aktivity v jednotlivých partnerských městech, umožněním vzájemné výměny zkušeností 
v zapojení se do veřejného života ve městě, a obeznámením se s podmínkami, jaké vytvářejí pro jejich aktivity příslušné místní samosprávy. Zároveň cílové skupiny projektu získají poznatky o úspěších EU, její politice směrem k jednotlivým cílovým skupinám, o možnostech ovlivňovat tvorbu politiky EU zdola. Zároveň se k nim budou vyjadřovat ve společných debatách.

Aktivity projektu:

Občanský průzkum, který se uskuteční v každém partnerském městě a je zaměřen na zmapování zapojení obyvatel do veřejného dění ve městě, jejich názorů na společnou EU a jejich vyjádření se k politice EU. Průzkumný dotazník vypracuje koordinátor projektu ve čtyřech jazykových mutacích (CZ, F, PL, I) za odborné asistence sociologa a odborníka z Info centra Evropa Direct v Košicích a připomínkován bude prostřednictvím místních koordinátorů projektu ve všech partnerských městech. Realizovat průzkum s jednotlivými respondenty podle demografického složení obyvatel v každém městě budou dobrovolníci 
z  cílové skupiny – mladí lidé. Zároveň zpracují výsledný sumář za každé město.

Workshopy se společnými debatami, které se uskuteční ve dvou partnerských městech, a to v Mariboru - zaměřený na mladé lidi a v Přerově - zaměřený na seniory.

Konference v průběhu 3 Dnů Evropských partnerství Bardějově a v Krynici.

Kulturní vystoupení umělců z jednotlivých partnerských měst v průběhu Dní Evropských partnerství povedou od dosavadního aktivního občanství v jednotlivých partnerských městech k aktivnímu evropskému občanství a vytvoření sítě mezi partnerskými městy i všemi subjekty zúčastněnými v projektu. Vytvořené partnerské sítě si v závěru projektu sestaví svůj Akční plán budoucí spolupráce.

Klíčovými nástroji při tvorbě a fungování partnerství budou komunikační a propagační média vytvořená v projektu (společné webové stránky, DVD a brožura o projektu a jeho partnerech), propagující zároveň EU a její politiku zaměřenou na zlepšování života mladých lidí i seniorů.

Jedním z výstupů projektu budou návrhy a doporučení aktivních účastníků debat na workshopech a konferencích – na DG pro komunikaci při Evropské komisi, místním a regionálním samosprávám v regionech partnerských měst projektu. 

 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 8380
Za týden: 364723
Za den: 53304
Online návštěvníků: 1588
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load