Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Senioři, zastavte se na slovíčko…

Sociální pracovníci oddělení sociální prevence a pomoci v rámci Evropského roku občanů 2013 připravili zážitkovou, preventivně osvětovou akci na téma možnosti Systému sociálního zabezpečení ČR v kontextu EU pod názvem „Senioři, zastavte se na slovíčko…“ 

Evropský rok občanů 2013 malý

Prakticky se jedná o dvouhodinový bezplatný zážitkový multimediální blok určený občanům 60+ žijícím ve svém přirozeném domácím prostředí, a to nejen ve statutárním městě Přerov, ale i v ostatních obcích v rozsahu místní příslušnosti oddělení sociální prevence a pomoci.

Sociální pracovníci se s multimediálním blokem „Senioři, zastavte se na slovíčko…“ vydají mezi seniory jednotlivých domů s pečovatelskou službou, klubů důchodců a dalších organizací.

Sociální pracovníci přiblíží seniorům možnosti současného Systém sociálního zabezpečení ČR, a to především s ohledem na specifika této populační skupiny. Vysvětlí nároky na dávky plynoucích z nemocenského a důchodového pojištění. Upřesní možnosti nepojistných dávkových systémů státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na péči  a dávek pro zdravotně znevýhodněné občany. Na konkrétních anonymních případových studiích představí seniorům možnosti účinné pomoci v rámci přímé sociální práce s klienty. Dále porovnají vybraná kriteria současného Systému sociálního zabezpečení ČR s kriterii platnými v jiných členských zemích EU a seznámí seniory se statistickými údaji ze sociální oblasti a údaji o postavení seniorů v rámci EU. Sociální pracovníci vhodným způsobem seznámí seniory s Evropským rokem občanů (EYC 2013) a povedou je k zamyšlení nad jeho stěžejním předpokladem, že lepší obeznámenost, pochopení a využívání práv, která vyplývají  z evropského občanství, je přínosem nejen pro samotné občany zemí EU, ale i pro hospodářství Unie a celou společnost.

Série multimediálních bloků „Senioři, zastavte se na slovíčko…“ bude zahájena dne 18. 11. 2013 ve společenských prostorách Domu s pečovatelskou službou Přerov - Předmostí, Tyršova 68 a potrvá zhruba do poloviny roku 2014.

Předběžný kalendář akcí:

Domy s pečovatelskou službou

 1. DPS Přerov, Tyršova 68 v pondělí 18. listopadu 2013, ikona souborupropagační leták
 2. DPS Přerov, Trávník 1 v pondělí 25. listopadu 2013, ikona souborupropagační leták
 3. DPS Přerov, Jižní čtvrť I/25 v pondělí   9. prosince 2013, ikona souborupropagační leták
 4. DPS Přerov, Fügnerova 1, Mervartova 9 v pondělí 13. ledna. 2014, ikona souborupropagační leták
 5. DPS Přerov, Na hrázi 32, U Strhance 13 v pondělí 20. ledna 2014,  ikona souborupropagační leták
 6. DPS Přerov, U Žebračky 18 v pondělí 27. ledna 2014, ikona souborupropagační leták

Kluby důchodců

 1. Klub důchodců Přerov XII - Žeravice ve středu 26. 3. 2014, ikona souborupropagační leták
 2. Klub důchodců Přerov VII - Čekyně ve středu 26. 3. 2014, ikona souborupropagační leták
 3. Klub důchodců Přerov VI - Újezdec v pondělí 28. 4. 2014, ikona souborupropagační leták
 4. Klub důchodců Přerov VI - Újezdec ve středu 30. 4. 2014, ikona souborupropagační leták
 5. Centrum SONUS Přerov I - Město v pondělí 5. 5. 2014, ikona souborupropagační leták
 6. Klub důchodců Přerov VIII - Henčlov v pondělí 12. 5. 2014, ikona souborupropagační leták

Senioři - rozšířená působnost (obec III. stupně)

 1. Senioři z obcí Radvanice, Buk, Lazníky v pondělí 15. 9. 2014, ikona souborupropagační leták
 2. Klub seniorů Tovačov  ve středu 17. 9. 2014, ikona souborupropagační leták
 3. Troubecký klub seniorů (TKS)  v pondělí 22. 9. 2014, ikona souborupropagační leták
 4. Senioři z obcí Domaželice, Čechy, Líšná v pondělí 6. 10. 2014, ikona souborupropagační leták
 5. Senioři z obcí Kokory, Rokytnice, Nelešovice, Čelechovice v pondělí 13. 10. 2014,
  ikona souborupropagační leták


Zážitkový multimediální blok "Senioři, zastavte se na slovíčko...", který se uskutečnil v období od 18. 11. 2013 do 13. 10. 2014 na 17 místech našeho regionu přímo oslovil okolo 1000 občanů 60+ žijících ve svém přirozeném domácím prostředí a nepřímo pak řadu dalších

Cílem sociálních pracovníků podílejících se na této akci bylo poskytnout dané cílové skupině aktuální informace o současných možnostech Systému sociálního zabezpečení ČR vedoucích k: 

 • sociální reaktivizaci, tzn. podpoře formulace vlastních zájmů, hledání řešení problémů na lokální úrovni, podpoře sdružování a sebe-organizování skupin s obdobnými potřebami 
 • sociální prevenci, ve smyslu prevence sociálního vyloučení, tzn. pomoci umožňující lidem setrvat co nejdéle v přirozeném prostředí a v co největší možné míře nezávisle rozhodovat o vlastním životě 
 • individualizované pomoci a podpoře pomáhající udržet nebo obnovit rovnováhu mezi jedincem a prostředím, v němž žije.

Fotogalerie z proběhlých akcí

Význam a rozsah této společensky prospěšné akce pochopili, partnersky a sponzorsky ji podpořili:

PřerovSociální služby města PřerovaEvropská komise   Gymnázium Jakuba Škody, Přerov   Billa ZUŠ B. Kozánka, Přerov  Ovoce zelenina BHV AGRIGymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3  ZELTRAlbert  Tesco  ZŠ Trávník   Společnost Hruška, spol. s r.o.Zubr  MeoptaStředisko volného času
Hanácká KyselkaCoop

Obec TovačovObec TroubkyObec RadvaniceObec Líšná Obec DomaželiceObec LazníkyObec BukObec Čechy Kokory Rokytnice Nelešovice Čelechovice

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 17935
Za týden: 388638
Za den: 71827
Online návštěvníků: 976
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load