Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Krizové bydlení pro dvě osoby

Pro osoby v krizové životní situaci - jednotlivce, seniory, zdravotně znevýhodněné osoby

1. Cíl krizového bydlení

„Krizové bydlení“ (dále jen KB) slouží jako náhradní krátkodobé ubytování k překlenutí krizové životní situace maximálně 2 osob, a to osob blízkých, s ohledem na velikost a dispozici bytu. Pobyt zde je omezen na dobu nezbytně nutnou. KB je realizováno ve vhodných prostorách vybavených dvěma lůžky, sociálním zařízením, kuchyňským koutem a základním vybavením domácnosti.

Realizátorem KB je oddělení sociální prevence a pomoci odboru sociálních věcí a školství Magistrátu města Přerova (dále jen SPP).

Termín zahájení KB: 1. 7. 2016.

2. Základní pojmy

Klíčový sociální pracovník - sociální pracovník SPP, který je určen Kazuistickou skupinou k výkonu sociální práce s klientem KB.

Kazuistická skupina  - skupina sociálních pracovníků SPP, která odborně posoudí a schvaluje návrh sociálního pracovníka SPP na umístění klienta do KB.

Krizové bydlení - bytové prostory na adresách:

 • Přerov I - Město, Na Hrázi 32  v domě s pečovatelskou službou (dále jen DPS), 
 • Přerov I - Město, Kojetínská ulice,

které jsou kompletně vybavené vhodným nábytkem a zařizovacími předměty pro dvě osoby.

3. Klient KB

Klienty KB jsou občané České republiky nebo cizinci zejména s trvalým pobytem na území města Přerova, a to jednotlivci, partnerské páry, případně jiné blízké osoby nacházející se především v těchto krizových životních situacích:
 • oběti živelních událostí (např. vytopení, vyhoření bytu),
 • žadatelé o přidělení bytu v  DPS po dobu administrativního procesu, a to v případech, kdy klient nemá prozatím, kde bydlet a musel by být tzv. „na ulici“.
 • občané, kteří jsou odkázáni na péči jiné fyzické osoby, tuto pečující osobu nemají a nemohou využívat služeb pečovatelské služby zejména z  toho důvodu, že v bytě či domě, který užívají, není možné tuto službu sjednat a realizovat,
 • žadatelé o umístění do pobytových zařízení sociálních služeb po dobu administrativního procesu.

KB není určeno pro:

osoby, které svým zdravotním stavem, chováním či životními návyky mohou ohrozit bezpečnost nebo zdraví zaměstnanců či jiných osob (např. osoby aktuálně závislé na alkoholu či na psychotropních látkách, osoby s akutním infekčním onemocněním).

4. Systém přijímaní klientů do KB

KB mohou využívat osoby, které jsou vybrány a schváleny Kazuistickou skupinou. Kazuistické skupině je potenciální klient KB doporučen zpravidla sociálním pracovníkem SPP. Sociální pracovník SPP zpracuje potřebné údaje o potenciálním klientovi KB do „Návrhu na umístění žadatele do KB“ (dále jen návrh), který je následně projednán v Kazuistické skupině.

Přidělení bytu KB navrhuje Kazuistická skupina a schvaluje Rada města Přerova, v urgentním případě jí pověřená osoba.  Sociální služby města Přerova, p.o. v případě potřeby na žádost klienta poskytnou úkony pečovatelské služby. Klíčový sociální pracovník spolupracuje s klientem KB při řešení jeho krizové životní situace.

Nájemní smlouva k bytu je uzavřena mezi statutárním městem Přerov a klientem KB na dobu určitou, s možností jejího prodloužení.  Klient KB neskládá pronajímateli jistotu (kauci). Movité vybavení bytu je upraveno v nájemní smlouvě včetně odpovědnosti klienta KB za poškození, příp. zcizení tohoto vybavení.

5. Předčasné ukončení KB

V případě, že klient KB aktivně nespolupracuje na plnění Individuálního plánu sociální práce k odstranění jeho krizové životní situace anebo porušuje ustanovení nájemní smlouvy, navrhne Kazuistická skupina ukončení KB a podá návrh Radě města Přerova na ukončení nájmu.

6. Sociální práce s klienty KB

Sociální pracovníci SPP jsou nositeli činností přímé sociální práce ve prospěch klientů, a to zejména:

 • vyhledávají vhodné klienty do systému KB,
 • podávají návrh na umístění žadatele do KB,
 • poskytují činnosti sociální práce klientům KB spočívající v sestavení Individuálního plánu sociální práce, kde ve spolupráci s klientem KB určí reálné cíle vedoucí k odstranění krizové životní situace a ukončení umístění v KB,
 • dohlížejí, pomáhají a podporují klienta v plnění individuálního plánu a podle potřeby navštěvují klienta v KB,
 • pravidelně kontrolují úhradu nákladů na KB,
 • motivují klienty k aktivnímu přístupu vedoucímu k odstranění jejich krizové životní situace,
 • v případě potřeby zajištění odpovídající péče o klienta KB klíčový sociální pracovník zprostředkuje prostřednictvím nezbytně nutné služby (sociální, zdravotní a jiné).

7. Předpoklad úhrady od klientů KB

Výše nájemného za užívání KB činí částku 40,- Kč/m2 podlahové plochy bytu měsíčně. Klientu KB (nájemci) není účtována jistota. Běžný úklid bytu a praní prádla si zajišťuje klient KB. Úklid bytu včetně vypraní prádla po ukončení KB (nájmu) provedou Sociální služby města Přerova, p.o., náklady hradí klient KB, kterému je nájem KB ukončen. 
V individuálních a zcela ojedinělých případech může být úklid bytu uhrazen z prostředků určených na „sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým“, kterými disponuje oddělení sociální prevence a pomoci ve svém rozpočtu.


Krizové bydlení pro dvě osoby

Přerov I - Město, Kojetínská ulice

Přerov I - Město, Kojetínská ulice

 
Přerov I - Město, Kojetínská ulice

Přerov I - Město, Kojetínská ulice

 
Přerov I - Město, Kojetínská ulice

Přerov I - Město, Kojetínská ulice

 
Přerov I - Město, Kojetínská ulice

Přerov I - Město, Kojetínská ulice

 
Přerov I - Město, Kojetínská ulice

Přerov I - Město, Kojetínská ulice

 
Přerov I - Město, Kojetínská ulice

Přerov I - Město, Kojetínská ulice

 
Přerov I - Město, Na Hrázi 32

Přerov I - Město, Na Hrázi 32

 
Přerov I - Město, Na Hrázi 32

Přerov I - Město, Na Hrázi 32

 
Přerov I - Město, Na Hrázi 32

Přerov I - Město, Na Hrázi 32

 
Přerov I - Město, Na Hrázi 32

Přerov I - Město, Na Hrázi 32

 
Přerov I - Město, Na Hrázi 32

Přerov I - Město, Na Hrázi 32

 
Přerov I - Město, Na Hrázi 32

Přerov I - Město, Na Hrázi 32

 
Přerov I - Město, Na Hrázi 32

Přerov I - Město, Na Hrázi 32

 
Přerov I - Město, Na Hrázi 32

Přerov I - Město, Na Hrázi 32

 
 
13.4.2017 9:06:13 - aktualizováno 2.10.2019 11:40:09 | přečteno 1711x | webmaster

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49972514
Za týden: 146002
Za den: 31631
Online návštěvníků: 794
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load