Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Městský sociální šatník

Úroveň společnosti lze hodnotit podle toho, jak je schopna postarat se o své „slabé“. Jakým způsobem se dokáže vypořádat s „ jinakostí“.
MSŠ

Od 1. 9. 2014 začali sociální pracovníci Oddělení sociální prevence a pomoci Odboru sociálních věcí a školství, Magistrátu města Přerova provozovat v prostorách ve dvorním traktu budovy Smetanova 7 Městský sociální šatník, dále jen (MSŠ), který je určen výhradně pro potřeby klientů sociálních pracovníků odboru, kteří se sociálními pracovníky spolupracují a vykazují aktivní snahu svoji tíživou životní situaci řešit. Výhodou MSŠ je poskytnutí pomoci na místě samém, v případě krizové situace neprodleně.

Na oddělení sociální prevence jde o klienty přímé sociální práce na agendách rodin s dětmi a nezaměstnaných a na agendách pro seniory a osoby zdravotně znevýhodněné. Na oddělení sociálních věcí a zdravotnictví o klienty sociálně-právní ochrany dětí v oblastech terénní sociální práce, náhradní rodinné péče, sociálních kurátorů pro děti a mládež, dále o klienty opatrovnictví u osob omezených ve svéprávnosti a klienty sociálního kurátora.

MSŠ ilustraceBezplatná materiální pomoc z MSŠ cíleně poslouží těm, kteří ji skutečně potřebují. Pomůže při zmírnění důsledků sociálního vyloučení a usnadní jejich další integraci. Půjde zejména o osamělé seniory žijící na hranici chudoby, mladé rodiny s malými dětmi, osoby bez přístřeší, obyvatele ubytoven a azylových domů, osoby v hmotné nouzi, osoby propuštěné z výkonu trestu, mladé lidi z dětských domovů, osoby postižené živelnými pohromami atd.

Pro výdej materiální pomoci z Městského sociálního šatníku předloží každý zájemce obsluze MSŠ žádanku s udáním důvodu a účelu poskytnutí pomoci s doporučením příslušného sociálního pracovníka odboru, který s klientem pracuje. Sociálním pracovníkům odboru se tak pro potřeby sociální práce s klientem nově nabízí účinný motivační nástroj.

Potřeba materiální pomoci vychází nejen z potřeb samotných klientů, kteří mnohdy žijí v nedůstojných životních a hygienických podmínkách a je jim této služby zapotřebí, ale také 
z požadavků veřejného zdraví.

Výměna kontaminovaného šatstva snižuje riziko přenosu parazitů na ostatní spoluobčany například při jednáních na úřadech, v prostředcích veřejné hromadné dopravy apod.

Za účelem získání první materiální pomoci do MSŠ byla dne 4. 7. 2014 vyhlášena dobrovolná sbírka materiální pomoci z řad zaměstnanců statutárního města Přerova -ikona souboruleták sbírky.

Za účelem získání materiální pomoci do MSŠ byla dne 14. 4. 2015 vyhlášena dobrovolná sbírka školních potřeb:

Provoz byl zahájen  1. 9. 2014. 

Od 1. 9. 2014 mohou materiální pomoc přinášet do Městského sociálního šatníku i zájemci z řad občanské veřejnosti.

Příjem materiální pomoci

Každé první pondělí v měsíci od 13:00 do 16:30 hodin.

Výdej materiální pomoci

Výdej materiální pomoci probíhá po předchozí domluvě se sociálním pracovníkem oddělení sociální prevence a pomoci.

Kontaktní osoba:

  • Martina Chrástková, DiS.
  • Sociální pracovník
  • Tel.: 581 268 750
  • E-mail: martina.chrastkova@prerov.eu

Odpovědná osoba:

  • Mgr. Kateřina Steffanová
  • Vedoucí oddělení sociální prevence a pomoci
  • Tel.: 581 268 502
  • E-mail: katerina.steffanova@prerov.eu


Městský sociální šatník

Městský sociální šatník - slavnostní otevření

Městský sociální šatník - slavnostní otevření

 
Městský sociální šatník - slavnostní otevření

Městský sociální šatník - slavnostní otevření

 
Městský sociální šatník - slavnostní otevření

Městský sociální šatník - slavnostní otevření

 
Městský sociální šatník - slavnostní otevření

Městský sociální šatník - slavnostní otevření

 
Městský sociální šatník - slavnostní otevření

Městský sociální šatník - slavnostní otevření

 
Městský sociální šatník - slavnostní otevření

Městský sociální šatník - slavnostní otevření

 
Městský sociální šatník - slavnostní otevření

Městský sociální šatník - slavnostní otevření

 
Městský sociální šatník

Městský sociální šatník

 
Městský sociální šatník

Městský sociální šatník

 
Městský sociální šatník

Městský sociální šatník

 
Městský sociální šatník

Městský sociální šatník

 
Městský sociální šatník

Městský sociální šatník

 
Městský sociální šatník

Městský sociální šatník

 
Městský sociální šatník

Městský sociální šatník

 
Městský sociální šatník

Městský sociální šatník

 
 
9.7.2014 15:11:28 - aktualizováno 3.7.2020 10:41:23 | přečteno 2425x | Oddělení sociální prevence a pomoci

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 5814
Za týden: 359948
Za den: 60459
Online návštěvníků: 1096
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load