Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením

Jde o službu známou jako sociální kurátor. Ten dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů § 92, odst. 2, koordinuje poskytování sociálních služeb a poskytuje odborné sociální poradenství osobám hrozícím sociální vyloučení, převážně po návratu z výkonu trestu odnětí svobody. Přitom spolupracuje se zařízeními pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, s Vězeňskou službou České republiky, Probační a mediační službou České republiky, správními úřady a územními samosprávnými celky. Podporuje rovnost uživatelů a slouží také ochraně společnosti před šířením nežádoucích jevů (kriminalita, závislosti všeho druhu, rizikový život na ulici atp.).

Obecní úřad obce s rozšířenou působností zaměstnává sociálního kurátora s působností pro celý správní obvod (vč. Kojetína). Umožňuje mu výkon kontinuální sociální práce s pachateli trestné činnosti, tj. zejména návštěvy ve věznicích a vazebních věznicích, a to během vazby, výkonu trestu odnětí svobody a před propuštěním z výkonu trestu.

Po návratu osoby z výkonu trestu odnětí svobody, mimo zmíněného odborného sociálního poradenství, může doporučit Referátu hmotné nouze a dávek pro osoby se zdravotním postižením Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Olomouci, pracoviště Přerov, poskytnutí mimořádné okamžité pomoci až do výše 1 000,- Kč.

21.9.2008 14:00:26 - aktualizováno 26.1.2012 12:56:36 | přečteno 527x | Oddělení sociální prevence a pomoci
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 2016
Za týden: 362034
Za den: 55299
Online návštěvníků: 1015
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load