Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Pracovní skupina primární prevence

1. Vznik

Prevencí sociálně patologických jevů u dětí a mládeže se zabývá ve městě Přerově několik státních i nestátních organizací. Každá organizace realizuje svůj vlastní preventivní program a individuálně spolupracuje se školami a působí v rámci různých akcí pro děti a mládež. V této formě však často docházelo k duplicitě předávaných informací různými organizacemi, cílení preventivního působení jen na některé věkové kategorie, přičemž celkově aktivity nedosahovaly plné efektivity.

Na základě těchto zjištění a při spolupráci jednotlivých organizací bylo dosaženo závěru, že je nutné preventivní aktivity koordinovat a dosáhnout tím co nejvyšší možné efektivity.

Proto ve školním roce 2004/2005 vznikla Preventivní skupina Přerov.

2. Preventivní skupina Přerov

Skupina sdružuje v rovině spolupráce tyto organizace:

 1. Magistrát města Přerova, Odbor sociálních věcí a školství, orgán sociálně - právní ochrany dětí
 2. Městská policie Přerov, Oddělení prevence kriminality
 3. Krajské ředitelství PČR, Územní odbor Přerov - Preventivně informační skupina
 4. Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje, pracoviště Přerov

Členství ve skupině funguje na bází dobrovolnosti a bezplatnosti. Činnost skupiny zahrnuje veškeré primárně preventivní aktivity zmíněných organizací a jako takové, ve formě tzv. balíčku, je nabízena školám v městě Přerově.

3. Cíle a organizace

Cílem celého programu je vzájemná spolupráce, informovanost, koordinace preventivních aktivit a samozřejmě také předcházení sociálně patologických jevů, jak na půdě škol tak v běžném životě dětí a mládeže. Balíček nabízených preventivních aktivit se skládá převážně z nabídky přednáškové činnosti. Je určen pro všechny základní školy v Přerově a také pro víceletá gymnázia, kde si děti plní povinnou školní docházku.

Témata jednotlivých přednášek daných organizací jsou koncipována tak, aby korespondovala se školními vzdělávacími programy a za léta fungování se stala již nedílnou součástí Minimálního preventivního programu ve školách a školských zařízeních.

4. Proč právě Odbor sociálních věcí a školství, orgán sociálně - právní ochrany dětí ?

Činnost orgánu sociálně - právní ochrany dětí vychází ze zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Zde je mimo jiné v § 11, definována rovněž kompetence k poradenství a pořádání přednášek, kurzů, zaměřených na předcházení
a řešení výchovných, sociálních a jiných problémů, které se týkají dětí a mládeže. Předcházení výchovným problémům u dětí, dětské kriminalitě, toxikomanii, alkoholismu, tabakismu, ale také problémům v rodině, ve vztazích, je důležitou součástí činnosti pracovníků, kteří jako orgán sociálně - právní ochrany dětí, působí a má pro společnost velký význam.

5. Činnost Preventivní skupiny Přerov

Organizace, činné v rámci preventivní skupiny, realizují během školního roku preventivní aktivity dle stanoveného časového harmonogramu. Balíček preventivních aktivit je vždy předem školního roku nabídnut všem školách v městě Přerově, kde je plněna povinná školní docházka. Školy se rozhodnou, zda se do programu zapojí či nikoliv. Při kladné odezvě, jsou zařazeny do časového harmonogramu a podle plánu dojde k navázání kontaktu školy již s příslušnou organizací, která daný preventivní program realizuje.

Samotná činnost je dále zdokonalována v rámci pravidelných schůzek skupiny, které se konají 1x měsíčně, pod záštitou Oddělení prevence kriminality Městské policie Přerov, která zajišťuje organizaci setkávání. Dochází rovněž k vzájemné výměně informací o průběhu preventivních aktivit.

Konec přednáškového školního roku je uzavírán seminářem, který je určen pro členy Preventivní skupiny Přerov, a také pro pozvané hosty, kteří se prevencí rovněž zabývají nebo se kterými je spolupracováno v oblasti řešení negativních sociálně - patologických jevů na Přerovsku.

6. Konkrétní oblasti primární prevence

Magistrát města Přerova, orgán sociálně - právní ochrany dětí

 • Trestní odpovědnost dětí a mládeže, činnost kurátora pro mládež

Městská Policie Přerov, Oddělení prevence kriminality

 • Bezpečné chování (dopravní výchova)
 • Bezpečná jízda na kole
 • Jak se zachovat v určitých situacích (chodec, cyklista)
 • Trestní odpovědnost mladistvých (definování pojmů, vysvětlení, oprávnění strážníka..atd.)

Pedagogicko psychologická poradna Olomouckého kraje, pobočka Přerov

 • Povídejme si o toleranci

Policie ČR - Územní Odbor Přerov

 • Šikana

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 1045
Za týden: 359841
Za den: 54311
Online návštěvníků: 1045
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load