Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Vyhodnoceni činnosti 2011-2012

Zhodnocení činnosti Preventivní skupiny Přerov ve školním roce 2011-2012:

I ve školním roce 2011-2012 působila Preventivní skupina Přerov na školách v městě Přerově se svým komplexním primárně preventivním programem (dále jen PPP). Jedná se již o 9. rok činnosti této preventivní skupiny.

Mezi stálé členy skupiny patří:

  • Městská policie Přerov
  • Policie České republiky
  • Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje
  • Magistrát města Přerova, Orgán sociálně-právní ochrany dětí

Ve školním roce 2011/2012 se uskutečnilo celkem 8 setkání jednotlivých organizací, které jsou zapojeny do preventivní skupiny. Tato pracovní setkání koordinují preventisté z Městské policie v Přerově paní Lenka Škodová a Pavel Vojtášek. Setkání probíhá dle domluvy každý poslední čtvrtek
v měsíci a jednou ročně se setkáváme na dvoudenním výjezdním zasedání. Kolegové z Městské policie koordinují nejen pracovní setkání, ale také celou činnost skupiny.(www.mpprerov.cz)

Školy, které se zapojily v tomto školním roce do PPP:

Základní školy

B. Němcové, J. A. Komenského, ZŠ a MŠ Mateřídouška, Svisle, Trávník,
U Tenisu, Velká Dlážka, Za Mlýnem, Želatovská, ZŠ a MŠ Malá Dlážka 4

Víceletá gymnázia

Gymnázium Jana Blahoslava, Gymnázium Jakuba Škody

(Program následně nebyl uskutečněn na ZŠ a MŠ Malá Dlážka 4)

Přednášková činnost byla i v tomto školním roce zkoordinována a realizována (jako i v předchozích letech) tak, aby se jednotlivé přednášky organizací na školách nekryly ani tématicky, ani časově.

Náplň přednášek změněna nebyla, neboť i nadále korespondují s učebními osnovami a jsou tak na školách součástí Minimálního preventivního programu.

Počet realizovaných přednášek na školách v Přerově:

Statistika přednáškové činnosti na ZŠ a gymnáziích v Přerově školní rok 2011/2012:


 školy

OSPOD kurátoři

PPP

MP

PČR

Celkem (dle stupňů)

CELKEM

stupeň

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

II.

 

B. Němcové

 

1

1

 

2

2

   

3

3

6

J.A.Komenského

 

1

   

2

2

 

1

2

4

6

ZŠ a MŠ Mateřídouška

 

1

   

2

2

 

1

2

4

6

Svisle

 

2

2

 

4

4

 

2

6

8

14

Trávník

 

3

   

6

6

 

2

6

11

17

U Tenisu

 

3

3

 

6

5

 

3

9

11

20

Velká Dlážka

 

2

   

6

4

 

2

6

8

14

Za Mlýnem

 

3

   

3

5

 

2

3

10

13

Želatovská

 

2

2

 

6

4

 

2

8

8

16

ZŠ a MŠ Malá Dlážka

                     

Gym. J. Blahoslava

 

1

     

2

 

1

 

4

4

Gym. J. Škody

         

4

 

2

 

6

6

Přednášky celkem

 

19

8

 

37

40

 

18

45

77

 

CELKOVÝ SOUČET

19

8

77

18

122

122

Hodnocení ze strany škol:

Každý školní rok je po ukončení přednáškové činnosti předložen jednotlivým školním metodikům dotazník, ve kterém mají možnost činnost jednotlivých organizací v rámci PPP, popřípadě napsat své připomínky či postřehy. Součástí dotazníku je i vyjádření, zda se zapojí do PPP i v následujícím školním roce.

Z dotazníků školních metodiků byla zjištěna kladná odezva na PPP. Všechny zúčastněné školy vstoupí do dalšího ročníku primárně preventivního programu i ve školním roce 2012/2013.

Některá vyjádření škol k otázkám v dotazníku:

Měl 9. ročník Primárně preventivního programu pro vaši školu význam a jaký?

„Význam jistě měl, žáci dostali šanci dozvědět se o problematice i podrobnosti, které je zajímají
a které my jim mnohdy neumíme zodpovědět. Navíc odborníci mohou problematiku doplnit příklady z praxe“. (ZŠ Velká Dlážka, Přerov)

„Témata byla probírána s profesionály v daném oboru s důrazem na praxi. Žáci si měli možnost objasnit či více zažít neznámé nebo méně běžné pojmy.“ (ZŠ Trávník, Přerov)

„PPP má pro naši školu  - a myslím si, že školy obecně - význam velký. Jednotlivé přednášky jsou přizpůsobeny věku žáků a ti se tak adekvátní formou dozvídají o mnohých užitečných věcech
z praktického života. Žáci projevují o přednášky zájem, je to pro ně příjemné, ale hlavně užitečné zpestření výuky.“ (Gym. J. Blahoslava, Přerov)

Máte nějaké postřehy ke způsobu přednášek, popř. přednášející?

„Líbí se mi, že většina přednášek je vedena workshopy a nutí děti, aby se aktivně zapojily. Přednášející působí profesionálně a zkušeně.“ (ZŠ U Tenisu, Přerov)

„Vyučující, kteří byli přítomni přednáškám si chválí připravenost a také schopnost reagovat na dotazy žáků nebo jejich přednášejících, jsou vstřícní, udávají příklady z praxe, jsou schopni diskuse, takže žáci jsou vtaženi do tématu a besedy též hodnotí kladně.“ (ZŠ Mateřídouška, Přerov-Předmostí)

„Oceňujeme snahu přednášejících využívat názorných materiálů, práce ve skupině, modelových situací a dalších aktivizačních metod, které umožňují větší zapojení žáků (což je na 1. stupni nutnost
a na 2. stupni výhoda).“  (ZŠ Trávník, Přerov)

Požadavky a přání škol vůči Preventivní skupině Přerov:

Školy mají zájem o rozšíření přednášek o témata šikany, kyberšikany, nebezpečí alkoholových
i nealkoholových drog v přerovském regionu.

O jednotlivých požadavcích bylo jednáno (a ne jen o nich) na výjezdovém pracovním setkání týmu v měsíci červnu 2012. Budeme se snažit školám vyjít maximálně vstříc.

Cíle preventivní skupiny pro školní rok 2012-2013

  1. Všem školám zapojeným do PPP ve školním roce 2012/2013 předložit komplexní nabídku preventivních programů s obsahy přednášek zúčastněných organizací včetně časového harmonogramu, kdy a v kterých třídách se na škole uskuteční daná přednáška.
  2. V rámci stanovených časových plánů i nadále zodpovědně působit v rámci primární prevence na školách v Přerově.
  3. Podchycovat a předcházet problémům u dětí přímo ve školách.
  4. Zabývat se speciálními požadavky v oblasti prevence škol zapojených do  PPP a v rámci svých možností je se školami řešit.
  5. V rámci jednotlivých organizací, být aktivní v rámci přípravy nových projektů v oblasti prevence  a inovovat dle potřeb vlastní preventivní programy.

Preventivní působení jednotlivých organizací i mimo Preventivní skupinu Přerov:

Kromě pracovní skupinu, která je zaměřená na školy v Přerově, se jednotlivé organizace zabývají prevencí i jinak, a to každý ve svém správním obvodu.

Orgán sociálně-právní ochrany dětí, kurátoři pro mládež realizovali mimo preventivní skupinu i další přednášky.

Preventivní činnost Orgánu sociálně-právní ochrany dětí – kurátorů pro mládež, mimo preventivní skupinu ve školním roce 2011-2012

školy

II. stupeň ZŠ

I. ročník SŠ

ZŠ Kojetín, Sv. Čecha

1

 

ZŠ Kokory

1

 

ZŠ Tovačov

1

 

ZŠ Dřevohostice

1

 

ZŠ Osek nad Bečvou

2

 

SŠ řezbářská Tovačov

 

3

SŠ technická K. Kouřílka Přerov

 

4

SŠ průmyslová Přerov

 

4

Přednášky celkem

6

11

CELKOVÝ SOUČET

17

Dále spolupracujeme také s Policií ČR a Městskou policií Přerov na preventivních akcích v terénu, zaměřených na potírání nalévání alkoholu osobám mladším 18 let.

24.8.2012 14:16:24 | přečteno 350x | webmaster

Vyhodnoceni činnosti 2011-2012

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 17935
Za týden: 388638
Za den: 71827
Online návštěvníků: 976
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load