Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Přijď a přidej se k nám

Život v sociálním vyloučení je bezútěšný a pro mnohé bezvýchodný. Specifické prostředí sociálního vyloučení je spojené s řadou problémů ekonomických, sociálních, pracovních a bytových. Řešit situaci rodin s dětmi a mládeže žijících v sociálním vyloučení nebo ohrožených takovým vyloučením, je z pohledu sociálních pracovníků absolutní prioritou, a to i v těch rodinách, kde se sociální práce s rodinou příliš nedaří. Děti a mládež nacházející se v tomto prostředí nemohou svou situaci vlastními silami ovlivnit buď vůbec, anebo minimálně, přesto důsledky života v sociálním vyloučení na ně dopadají nejvíce.

Nedostatek finančních prostředků a snížená dovednost hospodařit, přivádí rodiny s dětmi ke každodenní snaze o zajištění základních životních potřeb, dlouhodobě pak k omezenému materiálnímu vybavení domácnosti a výdajům spojeným se školními a mimoškolními aktivitami. Děti a mládež, vyrůstající v prostředí sociálního vyloučení, mívají často omezený životní prostor, neboť v domácnosti zpravidla žije větší počet členů široké rodiny a děti nemají dostatečné soukromí ani vhodné podmínky pro školní přípravu. Omezená síť mezilidských kontaktů, často pouze na obyvatele sociálně vyloučených lokalit, kde se setkávají s nízkým vzděláním, absencí příjmu z výdělečné činnosti, dlouhodobou závislostí na sociálních dávkách, drogovými závislostmi, týráním, alkoholismem nebo využíváním nezákonných způsobů obživy, způsobuje u dětí zvnitřnění pokřivených morálních a životních hodnot. Z nedostatku podnětů a kontaktů se děti mnohdy uchylují k jednotvárnému a rizikovému způsobu využití volného času doprovázeného pocity nudy a proto mohou hledat možnosti zvrátit tyto stereotypy nalézáním zábavy v hernách, zábavních podnicích, experimentováním s drogami a vandalstvím. Ojedinělá není ani trestná činnost. Tyto děti často čelí hostilnímu až rasistickému přístupu a diskriminaci na nejrůznějších úrovních, vnímají a zakoušejí napětí mezi většinovou společností a obyvateli sociálně vyloučených lokalit a zpětně se ztotožňují s rolí vyloučeného jedince. Ve většinových kolektivech mívají problémy s přijímáním, protože s ostatními nesdílí obdobné zájmy, mnohdy odlišně mluví, často nejsou úspěšné při výuce a nesou na sobě známky chudoby a odlišnosti.

Preventivní akcí „Přijď a přidej se k nám“ hodlají sociální pracovníci oddělení sociální prevence a pomoci postupně oslovit státní, samosprávné či neziskové instituce zabývající se touto problematikou s nabídkou vzájemné spolupráce a podpory s cílem zvýšit informovanost veřejnosti o dostupnosti poskytovaných sociálních služeb vedoucích k ochraně dětí a mládeže ohrožených sociálním vyloučením před kriminalitou a drogami, vedoucích k posílení jejich sociálních, rodičovských a pracovních dovedností, motivaci ke vzdělávání, omezení nezdravého a pasivního životního stylu. Společně pak oslovit a motivovat konkrétní cílenou nabídkou těchto sociálních služeb rodiče, děti a mládež, kterým jsou určeny, a zefektivnit tak jejich nastavení, propojení a využívání v zájmu předcházení negativním důsledkům sociálního vyloučení v daném regionu.


Člověk v tísniCharitaArmáda spásyKappaZnak města Přerov

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 17935
Za týden: 388638
Za den: 71827
Online návštěvníků: 976
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load