Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Přijď a přidej se k nám - 28.3.2014

Sociální pracovníci oddělení sociální prevence a pomoci, odboru sociálních věcí a školství Magistrátu města Přerova v rámci své preventivně osvětové činnosti připravili na pátek 28. 3. 2014 pokračování preventivní akce pod názvem „Přijď a přidej se k nám“.

Cílem pokračování akce je další zapojení rodičů, dětí a mládeže žijících v domácnostech ohrožených sociálním a prostorovým vyloučením v rámci současně již ve statutárním městě Přerov dostupných bezplatných volnočasových aktivit a tím předcházet vzniku nežádoucích sociálně patologických jevů. Sociální pracovníci společně pracovníky o. p. s. Člověk v tísni, Oblastní charity Přerov a Armády spásy ČR navštíví v odpoledních hodinách dne 28. 3. 2014 rodiny s dětmi, které disponují pouze určitou formou dočasného, nejistého nebo nevyhovujícího bydlení a budou diskutovat s rodiči  o možnostech jejich zapojení do nabízených volnočasových aktivit. Za tímto účelem jim opět předloží propagační letáčky zaměřené na různé věkové skupiny dětí a mládeže, které budou sociálními pracovníky rovněž umístěny ve společných prostorách jednotlivých ubytovacích zařízení.

Člověk v tísni
Obecně prospěšná společnost Člověk v tísni provozuje v Přerově čtyři dny v týdnu bezplatný nízkoprahový předškolní klub BROUK pro děti z rodin ohrožených sociálním vyloučením. Jedná se o službu s kapacitou  10-15 dětí a nachází se v prostorách o. p. s. Člověk v tísni v Přerově, Komenského 15. Práce s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí probíhá v pondělí až čtvrtek od 9.00 do 12.00 hod. a je k ní využívána norská vzdělávací metoda Grunnlaget, jejíž princip spočívá v tom, že se děti nejdříve naučí chápat základní pojmy jako je barva, počet či tvar, aby se poté naučily hledat rozdíly mezi nimi či podobnosti. Rozvíjí v nich jazykové dovednosti a způsoby uvažování, které jsou pro schopnost učit se podstatné. Nově získané znalosti jsou pak základním kamenem k dalšímu učení.

Bližší informace o nízkoprahovém zařízení pro předškolní děti  naleznete na:
http://www.clovekvtisni.cz/cs/socialni-prace/9/mikro/prerov-1


Charita
Oblastní charita Přerov provozuje v Přerově, Kojetínská 1946 Romské komunitní centrum ŽÍŽALKA. Centrum poskytuje bezplatné sociálně aktivizační služby rodinám s dětmi do 7 let, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci a jsou ohroženy sociálním vyloučením. Kapacita této registrované sociální služby je 10-15 dětí a jejím cílem je rozvíjet takové schopnosti a dovednosti, které povedou k samostatnosti a předcházení sociálnímu vyloučení. Služba je poskytována na principech tradičních křesťanských hodnot od pondělí do pátku, a to ambulantní formou v době 8.00-12.00 hod. a terénní formou 8.00-16.30 hod. Její součástí je mimo jiné program zaměřený na celkový rozvoj osobnosti dítěte „Školička hrou“.

Bližší informace o Romském komunitním centru ŽÍŽALKA naleznete na:
http://www.prerov.caritas.cz/nase-sluzby/romske-komunitni-centrum-zizalka/


Charita
Oblastní charita Přerov provozuje v Přerově, Kojetínská 1946 také Romské komunitní centrum LAČO JILO - DOBRÉ SRDCE, které poskytuje bezplatné sociálně aktivizační služby dětem a mládeži ve věku 6-18 let ohroženým sociálním vyloučením. Cílem této registrované sociální služby je nabídnout v bezpečném  a podnětném prostředí podporu a odbornou pomoc vedoucí k předcházení sociálnímu vyloučení formou smysluplného využívání volného času, předcházením a snižováním rizika souvisejícího se způsobem života v komunitě, umožněním lepší orientace v běžném životě  a pomáháním řešit jejich vlastní problémy. Služba má kapacitu cca 15 dětí a je poskytována na principech tradičních křesťanských hodnot ambulantní i terénní formou pět dní v týdnu v době 12.30- 16.30 hod.

Bližší informace o Romském komunitním centru LAČO JILO – DOBRÉ SRDCE naleznete na:
http://www.prerov.caritas.cz/nase-sluzby/romske-komunitni-centrum-laco-jilo-dobre-srdce/


Armáda spásy
Armáda spásy ČR provozuje v Přerově, 9. května 107 a Husova 13 pět dní v týdnu v době 13.00-17.00 hod. bezplatné nízkoprahové kluby pro děti a mládež určené dětem a mládeži ve věku 6-18 let ohroženým sociálním vyloučením. Kapacita každého klubu je 20 dětí, kterým poskytují podporu při vzdělávání, radu  a pomoc při řešení problémů a bezpečné prostředí pro trávení volného času s vrstevníky Cílem této registrované sociální služby je předcházet rizikovému chování dětí, napomoci jim v úspěšném dokončení alespoň základního vzdělání a motivovat  k následnému vzdělávání, naučit je samostatné orientaci v prostředí, ve kterém žijí, společensky přijatelně reagovat na podněty prostředí a samostatně žít, vybavit je praktickými dovednostmi  a pomoci jim osvojit si smysl pro plnění povinností.

Bližší informace o nízkoprahovém klubu pro děti a mládež naleznete na:
http://www.armadaspasy.cz/prerov/sbor-komunitni-centrum?strana=komunitni-centrum


 

Fotografie z preventivní akce 28.3. 2014

Přijď a přidej se k nám

Přijď a přidej se k nám

 
Přijď a přidej se k nám

Přijď a přidej se k nám

 
Přijď a přidej se k nám

Přijď a přidej se k nám

 
Přijď a přidej se k nám

Přijď a přidej se k nám

 
Přijď a přidej se k nám

Přijď a přidej se k nám

 
Přijď a přidej se k nám

Přijď a přidej se k nám

 
Přijď a přidej se k nám

Přijď a přidej se k nám

 
Přijď a přidej se k nám

Přijď a přidej se k nám

 
Přijď a přidej se k nám

Přijď a přidej se k nám

 
Přijď a přidej se k nám

Přijď a přidej se k nám

 
Přijď a přidej se k nám

Přijď a přidej se k nám

 
Přijď a přidej se k nám

Přijď a přidej se k nám

 
Přijď a přidej se k nám

Přijď a přidej se k nám

 
Přijď a přidej se k nám

Přijď a přidej se k nám

 
Přijď a přidej se k nám

Přijď a přidej se k nám

 
Přijď a přidej se k nám

Přijď a přidej se k nám

 
Přijď a přidej se k nám

Přijď a přidej se k nám

 
 
20.3.2014 9:16:39 - aktualizováno 1.4.2014 10:33:01 | přečteno 1095x | webmaster
 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 2065
Za týden: 359738
Za den: 56891
Online návštěvníků: 967
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load