Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Quo vadis?

Sociální pracovníci Oddělení sociální prevence a pomoci Odboru sociálních věcí a školství, Magistrátu města Přerova připravili pro studenty 3. a 4. ročníků středního vzdělávání preventivní, výchovně vzdělávací akci, která nese název Quo vadis? (Kam kráčíš?).

Jedná se o bezplatný zážitkový multimediální blok, jehož cílem je přimět mladé lidi k zamyšlení nad významem práce pro člověka, jako činnosti směřující k racionálnímu využití jeho sil a uspokojení jeho potřeb, ústřední činnosti, na jejímž základě je společensky posuzován a zařazován. Naproti tomu k zamyšlení nad realitou nezaměstnanosti, především dlouhodobé nezaměstnanosti, se všemi jejími důsledky. 

Formou přednášky a diskuze, s uvedením konkrétních příkladů z praxe a ukázkami z filmů, přiblíží zkušenost rozbití struktury denního času, změny vnímání času, deprivaci z absence pravidelných činností, sociální izolaci plynoucí z redukce sociálních kontaktů, ztrátu participace na cílech širších skupin a společenství, ztrátu sociálního statusu, sociální důstojnosti či prestiže v dané společnosti - důsledky této ztráty pro osobní identitu a sebeúctu. Přiblíží zkušenost rozkladu rodinných vztahů a změny postavení v rodině, ztrátu hodnot a respektu k veřejným autoritám, vydělení se z hlavního proudu společenského života.  

Prostřednictvím poskytnutých informací chtějí sociální pracovníci pomoci mladým lidem pochopit tuto problematiku v jejich širších souvislostech - vést je k pochopení nutnosti přijetí odpovědnosti za svůj život.

Převzetí odpovědnosti se dnes po dětech a mladých lidech chce obecně méně, než tomu bylo dříve. Z pohledu sociální práce je to chyba, neboť její převzetí a zažívání důsledků vlastního chování významně ovlivňuje osobnost mladého člověka a posouvá ho kupředu.

Důležité je tedy posilovat u mladých lidí přesvědčení o vlastní účinnosti a vlivu. Posilovat také víru, že jsem to já, kdo volí a rozhoduje, vyhodnocuje rizika, zvažuje důsledky svých rozhodnutí a přijímá za ně odpovědnost. Odpovědnost úzce souvisí s nastavením cílů, ke kterým člověk směřuje - vytrváním na cestě k jejich naplnění!

„Já jsem ten jediný, kdo může změnit můj život. Nikdo jiný to za mě neudělá.“
  Carol Burnett


Multimediální bloky „QUO VADIS?“ proběhnou v úzkých třídních kolektivech na půdě jednotlivých vzdělávacích institucí a budou zahájeny 19. 1. 2015 na Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole, Přerov.


Předběžný kalendář konání jednotlivých multimediálních bloků:

  1. Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov  - od 19. 1. do 4. 2. 2015
  2. Gymnázium Jakuba Škody Přerov - od 6. 2. do 17. 2. 2015
  3. Gymnázium Kojetín - 12. 3. 2015 
  4. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov - 24. 3. do 26. 3. 2015
  5. Střední zemědělská škola Přerov - 30. 3. 2015 

  6. Střední průmyslová škola Přerov - od 22. 4. do 24. 4. 2015

  7. Střední řezbářská škola Tovačov  - od 7. 5. do 15. 5. 2015


Fotografie ze zážitkových multimediálních blokůPartneři preventivní, výchovně vzdělávací akce „QUO VADIS?“:   

Znak města Přerov  Střední zemědělská škola Přerov Gymnázium Jakuba Škody, Přerovgymnázium KojetínStřední průmyslová škola Přerov SŠ Řezbářská, TovačovObchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 1223
Za týden: 358538
Za den: 54282
Online návštěvníků: 1223
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load