Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Senior symposium 2014

"Krásní mladí lidé jsou hříčkou přírody,
ale krásní staří lidé jsou umělecká díla."
Johan Wolfgang von Goethe

Na první den v měsíci říjnu připadá každoročně Mezinárodní den seniorů, který je věnován našim rodičům, babičkám, dědečkům, prababičkám, pradědečkům a vlastně i všem starým lidem kolem nás. Je to den, který ukazuje na to, že bychom se měli zastavit a uvědomit si, že jim všem patří naše poděkování za své celoživotní zásluhy pro rodinu, blízké a také pro společnost.

Statutární město Přerov, Odbor sociálních věcí a školství, Oddělení sociální prevence a pomoci pod záštitou náměstka primátora Dušana Hluzína připravilo pro seniory statutárního města Přerova k příležitosti Mezinárodního dne seniorů preventivní, výchovně vzdělávací akci pod názvem „Senior symposium 2014“, navazující na úspěšnou akci z roku 2012, která se uskutečnila v Přerově, Kojetíně, Tovačově, Dřevohosticích a v Brodku u Přerova v rámci Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity.

„Senior symposium 2014“ opět představuje setkání seniorů se skupinou profesionálů působících v nejrůznějších oblastech péče o seniory. Vybraní odborníci vystoupí v sérii přednášek obsahově zaměřených k nejrůznějším aspektům aktivního stárnutí. Přednášky jsou uspořádány do obsahových bloků  a proloženy kulturními vystoupeními, která umožňují prezentovat své dovednosti dětem a mládeži ze základních a středních škol, členům různých zájmových sdružení, pěveckých sborů a hudebních skupin. „Senior symposium 2014“ umožní prezentovat služby nabízené seniorům občanským sdružením, neziskovým organizacím, obecně prospěšným společnostem, zdravotnickým organizacím a dalším. V rámci těchto prezentací mohou zájemci z řad seniorů například ochutnat zdravé potraviny, nechat si zdarma přeměřit krevní tlak, tělesný tuk, cukr nebo kvalitu zraku, ale také získat bohaté informace o nabídce služeb pro seniory v regionu.

Akce se uskuteční: 

VE STŘEDU 1. 10. 2014, v Městském domě Přerov (MDP), Kratochvílova 1.
  • Dopolední program od 9.30 do 12.00 hod. v malém sále, přísálí a vstupních prostorách MDP je určen široké seniorské veřejnosti statutárního města Přerova.
  • Odpolední program od 13.00 do 18.00 hod. ve velkém sále MDP je určen seniorům s platnou vstupenkou s místenkou.

Účast na celé akci je bezplatná.
Vstupenky s místenkou na odpolední program budou k dispozici od 20. 8. 2014 na sekretariátu Odboru sociálních věcí a školství, Magistrátu města Přerova, v budově Smetanova 7, I. patro, kancelář č. 113 u paní Hany Štěpánové (tel.: 581 268 761).
 

Kontakt: 

Mgr. Marta Šintáková marta.sintakova@prerov.eu , Magistrát města Přerova www.prerov.eu
Pracovní schůzka k přípravám akce se uskutečnila dne 5. 9. 2014 na půdě MMPr:

Pracovní schůzka - 5. 9. 2014, obrázek se otevře v novém okně Pracovní schůzka - 5. 9. 2014, obrázek se otevře v novém okně Pracovní schůzka - 5. 9. 2014, obrázek se otevře v novém okněSponzoři a partneři:


EU, obrázek se otevře v novém okně ČČK, obrázek se otevře v novém okně Atals a Bios Přerov, obrázek se otevře v novém okně Gemini, obrázek se otevře v novém okně Feno, obrázek se otevře v novém okně AS, obrázek se otevře v novém okně GJŠ, obrázek se otevře v novém okněMaltéz, obrázek se otevře v novém okně Charita, obrázek se otevře v novém okně Nemocnice Přerov, obrázek se otevře v novém okně Oční optika, obrázek se otevře v novém okně Martina Juřenová, obrázek se otevře v novém okně SSMP, obrázek se otevře v novém okně MK, obrázek se otevře v novém okně STP, obrázek se otevře v novém okně U3V, obrázek se otevře v novém okně Služby pro seniory, obrázek se otevře v novém okně ZŠ Trávník, obrázek se otevře v novém okně KIS, obrázek se otevře v novém okně Znak města Přerov, obrázek se otevře v novém okně Mamma Help, obrázek se otevře v novém okně Česká spořitelna, obrázek se otevře v novém okněZubr, obrázek se otevře v novém okně MEOPTA, obrázek se otevře v novém okně Most k životu, obrázek se otevře v novém okně Kappa, obrázek se otevře v novém okně Lázně Bochoř, obrázek se otevře v novém okněVšeobecná zdravotní pojišťovna, obrázek se otevře v novém okně Softir, obrázek se otevře v novém okně MFK centrum, obrázek se otevře v novém okně SPCCH, obrázek se otevře v novém okně Svaz diabetiků, obrázek se otevře v novém okně Lékárna Komenského Přerov, obrázek se otevře v novém okně Zařízení školního stravování, obrázek se otevře v novém okněAlbert, obrázek se otevře v novém okně Makovec, obrázek se otevře v novém okně Pekárna Racek, obrázek se otevře v novém okně Hanácká Kyselka, obrázek se otevře v novém okněCentrum, obrázek se otevře v novém okněAlfa, obrázek se otevře v novém okně Probační a mediační, obrázek se otevře v novém okně
Prezentace služeb nabízených seniorům: 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 0
Za týden: 546438
Za den: 63774
Online návštěvníků: 511
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load