Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

V pátek se otevřou volební místnosti. Přerované budou vybírat 35 zastupitelů

Volby

Již zítra v Přerově – stejně jako v dalších obcích České republiky - začínají volby do obecního zastupitelstva. Volby se konají ve dvou dnech, v pátek 23. září 2022 od 14 hodin do 22 hodin a v sobotu 24. září 2022 od 8 hodin do 14 hodin. Přerované si budou vybírat z jedenácti politických stran a v zastupitelstvu po volbách zasedne 35 členů. Ti ze svého středu zvolí městskou radu, primátora a jeho náměstky. Kdo může volit, kde volit, jakým způsobem označit volební lístek a další důležité informace shrnuje Pavel Šlesinger, vedoucí oddělení spisové služby a voleb Magistrátu města Přerově.

Kdo může volit v letošních komunálních volbách?

Volit může občan České republiky, který nejpozději 24. září 2022 dovrší 18 let a má v Přerově trvalý pobyt. Občané jiných členských států EU, kteří mají v Přerově trvalý nebo registrovaný přechodný pobyt mohou také volit, ale musí si požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.

Jak volič získá hlasovací lístek?

Hlasovací lístky byly doručeny do domovní schránky všem voličům na adresu jejich trvalého pobytu. V případě potřeby zájemci obdrží hlasovací lístek i ve volební místnosti.

Kde se volí? Kam má volič přijít?

V Přerově a místních částech máme celkem 51 volebních okrsků. Volič hlasuje v tom volebním okrsku, kam podle místa svého trvalého pobytu patří. Volební místnosti jsou v Přerově umístěny ve stejných budovách, jako při posledních volbách do poslanecké sněmovny. Pouze u okrsku č. 39 došlo ke změně a u okrsků č. 46 a 48 (budova Gymnázia Jana Blahoslava) bude tentokrát vstup bránou z Denisovy ulice. ikona souboruSeznamy volebních okrsků a k nim příslušných adres jsou k dispozici na webu města a budou umístěny i v každém volebním místě. Volič může požádat o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost (doma). K tomuto hlasování se přistupuje pouze ze závažných, zejména zdravotních důvodů. Ve dny voleb lze žádost podat telefonicky na telefonním čísle 581 268 224 nebo přímo požádat okrskovou volební komisi např. prostřednictvím jiného voliče.

Čím se volič musí ve volební místnosti prokázat?

Volič musí prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky. Stačí předložit platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas České republiky. Jde-li o cizince, prokáže se průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu. Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné a pro komunální volby se nevydávají voličské průkazy. Pokud se volič dostatečně neprokáže, nebude mu hlasování umožněno.

Jak hlasovat?

Po prokázání totožnosti obdrží volič prázdnou šedou úřední obálku opatřenou úředním kulatým razítkem Magistrátu města Přerova. Vstoupí do prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku, kde může hlasovací lístek upravit a vloží ho do úřední obálky. Následně pak obálku vhodí do volební urny umístěné před volební komisí.

Jak upravit hlasovací lístek?

V Přerově volíme zastupitelstvo, které má 35 členů. Volič má tedy 35 hlasů, které může na kandidátní listinu rozdělit třemi způsoby. 

  • Volič chce volit pouze jednu vybranou volební stranu

Volič dá všechny hlasy jedné jediné volební straně tak, že na hlasovacím lístku nakreslí křížek do čtverečku před názvem vybrané politické strany. Dává hlas všem kandidátům označené volební strany.

  • Volič chce volit pouze jednotlivé kandidáty napříč všemi volebními stranami

Volič označí křížkem rámeček před jménem vybraných kandidátů z celé kandidátní listiny bez ohledu na to, u které volební strany je kandidát uveden. Takto může označit maximálně 35 kandidátů. Hlas získává označený kandidát a zároveň i volební strana, za kterou kandiduje.

  • Volič chce volit jednu vybranou volební stranu a zároveň chce dát hlas i kandidátům z jiných volebních stran

Volič zapíše křížek do čtverečku před název volební strany, kterou chce volit. Zároveň vybere kandidáty jiných volebních stran a označí křížkem rámeček před jejich jmény. Takto dává přednostně hlas jednotlivě označeným kandidátům. Označené straně dává tolik hlasů, kolik mu zbylo hlasů do počtu 35, tedy rozdíl mezi počtem volených zastupitelů a křížků před jednotlivými jmény. Ve vybrané straně získávají hlas kandidáti dle pořadí, v němž jsou na hlasovacím lístku uvedeni.

Jaké jsou nejčastější chyby při označování hlasovacího lístku? Na co si dát pozor?

Stává se, že volič nejasně či špatně označí vybranou stranu či kandidáta. K označení kandidáta nebo volební strany se používá výhradně křížek. Pokud volič použije např. kroužek, je takový hlas neplatný. Také v případě, že volič udělá křížek zcela mimo vyznačený rámeček nebo naopak přes více rámečků, je jeho hlas vyřazen. Volič svůj hlas promarní i v případě, když hlasovací lístek nevloží do úřední obálky nebo naopak do úřední obálky vloží více než jeden hlasovací lístek. Platnost pozbývá také hlas, kdy na hlasovacím lístku není křížkem označena žádná volební strana a zároveň ani žádný kandidát (lístek je prázdný), nebo naopak je křížek vepsaný do čtverečku před název více volebních stran. Pokud volič křížkuje napříč volebním spektrem, musí dát pozor, aby neoznačil více než 35 kandidátů, a to bez ohledu na to, zda v počtu označených je i odvolaný kandidát nebo kandidát, který se kandidatury vzdal.

Podrobné informace k volbám do zastupitelstva 2022

ikona souboruKam mám jít volit - seznam volebních místností

22.9.2022 14:37:23 | přečteno 762x | Ing. Jana Pivodová

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (270)
 
8% (25)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49962298
Za týden: 128672
Za den: 21603
Online návštěvníků: 573
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load