Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Sošky Scholar 2023 mají už své majitele. Oceněno bylo čtyřiadvacet přerovských dětí

Scholar 2023

Čtyřiadvacet přerovských školáků je ode dneška držitelem sošky Scholar 2023. Tu každoročně předávají zástupci města žákům, kteří dosahují výborných školních úspěchů, jsou zdatní sportovci, angažují se v kulturní sféře – nebo jsou zkrátka přátelští, svědomití a čestní. Žáci z osmi základních škol převzali z rukou primátora Petra Vrány, náměstka Vladimíra Lichnovského a radního Michala Záchy nejen prestižní sošku Scholar, ale získali také roční volnou vstupenku na bazén a zimní stadión – a tisícikorunový šek do Galerie Přerov.

Kteří školáci získali Scholar a co o nich prozradili jejich učitelé?


Základní škola Trávník

Nina Lapínová – 5. D: Nina má výborné studijní výsledky a zodpovědný přístup k práci. Je všestranně nadaná, dlouhodobě reprezentuje školu v řadě soutěží: recitační, pěvecké, výtvarné. Je iniciativní členkou Žákovského parlamentu a svůj talent uplatňuje také ve školním hanáckém tanečním souboru Trávníček. Aktivně se zapojuje do nejrůznějších akcí a aktivit školy.
Roman Dulovec - 9. C: Roman měl po celou školní docházku výborný prospěch. Ten potvrdil úspěchem při přijímacích zkouškách na Technické lyceum v Přerově a Gymnázium J. Škody. V obou případech se umístil na 1. místě mezi úspěšnými žáky. Aktivně se podílel na organizaci různých školních akcí. Reprezentoval školu na olympiádách, většinou výborně i v okresních kolech. Má rád logické hádanky a hlavolamy.
Petr Lysák - 9. C: Petr je hodný a svědomitý žák s výbornými studijními výsledky a zodpovědným přístupem k práci. Dlouhodobě reprezentuje školu v řadě soutěží, většinou úspěšně i v okresních kolech. Jeho velkým koníčkem je hudba, hraje na kytaru a saxofon.

Základní škola U Tenisu

Teodora Chodilová - 3. B: Teodora je velmi šikovná třeťačka, talentovaná hlavně v oblasti hudby a tance. Ve třídě vystupuje velmi skromně, a to i přesto, že patří mezi výborné žáky. Je empatická, umí nezištně pomáhat druhým. Je bojovnicí -  nevzdává se a případné neúspěchy dokáže překonat. Pět let pilně trénuje pod taktovkou Moravského institutu, ale samotný tanec jí byl blízký snad od miminka. Svým nadšením dokáže nakazit své spolužáky, kteří sledují její cestu k úspěchu a jsou jí často oporou. Teina schopnost vnášet originalitu, procítěnost a nápaditost do každého vystoupení ji dělá silně výjimečným člověkem.
David Široký - 5. A: David je inteligentní, rozumný a ve třídě oblíbený chlapec. Má vynikající studijní výsledky, plní všechny zadané úkoly na sto procent. Baví ho sport a má velmi pozitivní vztah ke vzdělávání v širších souvislostech. Nejvíce ho zajímá zeměpis, příroda a také politika.
Jan Greš - 8. C: Honza je čistá nezkažená duše, vždy ochotně pomůže každému, kdo pomoc potřebuje. Nerozlišuje mezi přáteli či nepřáteli, pomůže komukoliv. Aktivně se účastní jak školních, tak mimoškolních aktivit  -  ať se jedná o organizaci žákovského plesu, pomoc při organizaci dne otevřených dveří, či o práci na projektech, vždy udělá o mnoho více, než je po něm požadováno a obětuje svůj čas a energii pro budování pozitivního image školy. Je precizní, kreativní, cílevědomý a má velký smysl pro detail.

ZŠ Želatovská

David Šlinc - 5. A: David je velmi zvídavý chlapec, aktivní, cílevědomý a velký čtenář. Zadané úkoly řeší pohotově, ve stěžejních předmětech dostává složitější úkoly než ostatní děti, jelikož je třeba rozvíjet jeho intelekt. Hlásil se na gymnázium a u přijímacích zkoušek uspěl, bude pokračovat ve studiu na Gymnáziu Jakuba Škody.
Samuel Košík - 9. A: Sam ve třídě patří k prospěchově nejlepším žákům. Je laskavý a přátelský. Dokáže si poradit v každé situaci, i když to nemá vždy jednoduché. Na svůj věk je zodpovědný a vždy je ochoten pomoci. Ve volném čase se věnuje ekologii, sám se aktivně podílí na ochraně přírody.
Hana Horáčková - 9. B: Hanka patří k prospěchově nejlepším žákům ve třídě. Je kamarádská, ochotná, vždy usměvavá a vstřícná. V jednání se spolužáky i s dospělými je otevřená a upřímná. V kolektivu se neprosazuje, přesto pozitivně ovlivňuje ostatní. Ve volném čase aktivně sportuje, věnuje se umělecké gymnastice. Na Mistrovství ČR obsadila 5. místo ve cvičení s kužely a stuhou, ve cvičení s obručemi dokonce získala zlatou medaili.

ZŠ Boženy Němcové

Marie Pavlicová - 3. třída: Marie se svědomitě připravuje na vyučování. Svým zvídavým přístupem ke vzdělávání je dobrým příkladem pro ostatní žáky. Jejím oblíbeným předmětem je matematika, ve které dosahuje velmi dobrých výsledků. U Marie je třeba zdůraznit poctivé a čestné jednání vůči pedagogům i spolužákům. Je aktivní, skromná a svým kamarádským přístupem napomáhá k udržení přátelské atmosféry ve třídě.
Leontýna Janová - 4. třída: Leontýna je milá, pečlivá, přemýšlivá a klidná dívka, která se snaží o svědomitou přípravu do vyučování. Vždy ráda pomůže spolužákům i paní učitelce. Dokáže se nadchnout pro věc. S nadšením se účastní všech školních akcí a vždy pomůže s jejich přípravou. Ráda tancuje.
Tomáš Sivák - 7 třída: Tomáš je žákem sedmé třídy a v kolektivu spolužáků je oblíbený pro svůj smysl pro humor, ale i pro spravedlnost. Svými vtipnými poznámkami dokáže navodit v kolektivu pohodovou atmosféru. Rád sportuje a zajímá se o dění ve světě. Ve škole je cílevědomý a má chuť se stále zlepšovat.

ZŠ J. A. Komenského, Předmostí

Lucie Benešová - 2. C: Lucie příkladně a zodpovědně plní zadané úkoly. Pozorně a soustředěně pracuje. Vzorně se připravuje na výuku. Ochotně pomáhá svým spolužákům, a když je potřeba i dospělým lidem. Svým klidným a přátelským chováním je inspirací pro okolí. Pravidelně reprezentuje školu v miniházené, ve které dosahuje výborných výsledků.
Adam Beránek - 8. A: Adam vyniká svou snahou po dosažení výborných studijních výsledků. Jeho pevná vůle se odráží ve sportovních výkonech - je výborným atletem a pro školu získal několik cenných kovů za běžecké disciplíny. Ochotně se podílí na kulturním životě školy, byl iniciátorem několika veřejných vystoupení. Ve školním kolektivu je příkladem kamarádského a férového jednání.
Karolína Stredová - 8. A: Karolína si všechny získává svým milým a přátelským projevem a upřímnou povahou. Je všestranně nadaná, reprezentuje školu ve sportu jak v individuálních, tak kolektivních disciplínách. S oceněným Adamem Beránkem a s dalšími spolužáky navštívila Českou televizi Ostrava, kde si mohla poměřit síly se soupeři v soutěži Bludišťák. Je úspěšnou recitátorkou, zpěvačkou a zajímá se o dramatické čtení. V kolektivu je oblíbená pro svoji vstřícnost a ochotu pomoci.

ZŠ Velká Dlážka

Anna Kalabusová - 4. A: Anna je sportovně nadaná žákyně s výbornými studijními výsledky. Pro spolužáky je příkladem nejen pro své povahové vlastnosti, ale i pro svou pracovitost, spolehlivost a ohleduplnost. Ve škole je komunikativní, vstřícná a ochotná pomáhat svým spolužákům. Ve volných chvílích se věnuje rope skippingu - je nejúspěšnější českou závodnicí ve své kategorii a mimo jiné i držitelkou zlaté medaile za rychlostní disciplínu Single Rope Speed Endurance.
Veronika Vachutková - 8. A: Veronika je žákyní sportovní třídy se zaměřením na volejbal. Školní povinnosti plní výborně, je ctižádostivá, snaživá, pečlivá a zodpovědná. Je také velmi dobrá kamarádka i spolužačka. S volejbalem začala už v přípravce a hraje volejbal dodnes. Podává výborné výkony.  Nyní ve 13 letech hraje a trénuje za starší žákyně a vypracovala se až do skupiny extraligových kadetek přerovského klubu. Se staršími žákyněmi zatím dosáhla postupu na Mistrovství České republiky, kde děvčata po boji vyhrála 2. místo. Ve volném čase ráda cestuje a tráví čas s rodinou.
Vojtěch Peluha - 9. A: Vojtěch je matematicky nadaný chlapec, který se na druhém stupni pravidelně účastnil školních kol matematických soutěží Klokan, Pythagoriáda a Matematická olympiáda. V soutěži Klokan byl vždy vítězem školních kol a v soutěžích Matematická olympiáda a Pythagoriáda byl vždy úspěšným řešitelem a pravidelně reprezentoval školu v okresních kolech. Vojtěchova velká záliba jsou šachy. V 6. a 7. třídě navštěvoval školní kroužek, kde se svou hrou kvalifikoval a reprezentoval školu na krajské úrovni. V budoucnu by rád pokračoval v prohlubování svých matematických znalostí a dovedností studiem na matematicko fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Základní škola Za Mlýnem

Sofie Kosinová - 5. B: Sofii k dnešní nominaci přivedla nejen její píle, svědomitost a aktivita ve vyučování, ale zejména úspěšnost v soutěžích jako Přerovský slavík, kde ukázala svou pěveckou interpretační suverenitu - a účast v matematických soutěžích jako je Logická olympiáda, Matematická olympiáda, Pangea. Umístila se na 2. místě v okresním kole Matematické olympiády.
Nikol Kalinová - třída 9. A: Nikol má výborné studijní výsledky, patří k nejlepším žákům ve třídě, skoro celou školní docházku měla na vysvědčení samé jedničky. Školu často reprezentovala v různých soutěžích, například v recitační nebo chemické. Získala 1. místo ve školním kole a 3. místo v okresním kole olympiády v českém jazyce. Ve třídě je oblíbená, nezkazí žádnou legraci, dovede ostatním pomoci s vysvětlením učiva, bez řečí poskytne svůj vzorně vedený sešit na dopsání spolužákovi. Ve škole je velkou oporou i pro učitele, vždy ochotně pomůže s organizací a realizací různých nápadů či akcí, často provázela hosty po škole při dnech otevřených dveří. Ve studiu bude dále pokračovat na gymnáziu.
Štěpán Děrda - 9. B: Štěpán je aktivní jak ve škole, tak i ve svém volném čase. Rád běhá, jezdí na kole, posiluje, fotografuje, zajímá se o techniku. Školu reprezentuje ve sportovních soutěžích a daří se mu také při řešení fyzikálních olympiád. Má přehled, vytrvale si jde za svým cílem a za všech okolností zůstává klidný, zdvořilý a přátelský.

Základní škola Svisle

Šimon Sova - 5. B: Šimon si vzorně plní školní povinnosti a je příkladem pro ostatní žáky. Působí ve školním parlamentu, chodí do kroužku zábavné logiky a deskových her. Ve svém volném čase se věnuje florbalu a navštěvuje základní uměleckou školu. Vyniká v matematice, což potvrdil získáním 1. místa v soutěži Matematický klokan.
Sabina Grečmalová - 7. B: Sabina byla nominována za vynikající prospěch, zodpovědný přístup ke studiu i nepovinným aktivitám, prezentační dovednosti, mimořádnou osobní integritu a morální vlastnosti. Ve své třídě je inspirující a samostatnou osobností, nebojí se vystoupit se svým názorem a zastat se slabšího. Chová se čestně. Ve škole se účastní i dobrovolných aktivit nad rámec svých povinností, účastní se soutěží, pomáhá s organizací školních akcí. Ochotně a bez pobízení pomáhá s provozními záležitostmi třídy. Sabina byla s rodiči na dovolené, ocenění převzal ředitel školy Miroslav Fryštacký.
Michal Seifert - 9. A: Michael dosáhl řady úspěchů v technických soutěžích.  K těm nejvýznamnějším patří 1. místo v celorepublikové soutěži technických dovedností a tvořivosti žáků TechnoChallenge. Je vstřícný, ochotně pomáhá při organizaci školních akcí, připravuje velmi zajímavé aktivity pro děti. Pracoval ve školním badatelském kroužku, kde se zabýval elektronickými a robotickými stavebnicemi - i jejich programováním. Centrem jeho zájmu se stala zejména elektřina. Je empatickým, citlivým mladým člověkem, na kterého je spolehnutí.


Předávání cen Scholar 2023

Ceny Scholar 2023

Ceny Scholar 2023

 
Nina Lapínová, ZŠ Trávník

Nina Lapínová, ZŠ Trávník

 
Roman Dulovec, ZŠ Trávník

Roman Dulovec, ZŠ Trávník

 
Petr Lysák, ZŠ Trávník

Petr Lysák, ZŠ Trávník

 
Teodora Chodilová, ZŠ U Tenisu

Teodora Chodilová, ZŠ U Tenisu

 
David Široký, ZŠ U Tenisu

David Široký, ZŠ U Tenisu

 
Jan Greš, ZŠ U Tenisu

Jan Greš, ZŠ U Tenisu

 
David Šlinc, ZŠ Želatovská

David Šlinc, ZŠ Želatovská

 
Samuel Košík, ZŠ Želatovská 8

Samuel Košík, ZŠ Želatovská 8

 
Hana Horáčková, ZŠ Želatovská

Hana Horáčková, ZŠ Želatovská

 
Marie Pavlicová, ZŠ Boženy Němcové 16

Marie Pavlicová, ZŠ Boženy Němcové 16

 
Leontýna Janová, ZŠ Boženy Němcové

Leontýna Janová, ZŠ Boženy Němcové

 
Tomáš Sivák, Boženy Němcové 16

Tomáš Sivák, Boženy Němcové 16

 
Lucie Benešová, ZŠ J  A  Komenského, Předmostí

Lucie Benešová, ZŠ J A Komenského, Předmostí

 
Adam Beránek, ZŠ J A Komenského, Předmostí

Adam Beránek, ZŠ J A Komenského, Předmostí

 
Karolína Stredová, ZŠ J A  Komenského, Předmostí

Karolína Stredová, ZŠ J A Komenského, Předmostí

 
Anna Kalabusová, ZŠ Velká Dláža   kopie

Anna Kalabusová, ZŠ Velká Dláža kopie

 
Veronika Vachutková, ZŠ Velká Dlážka

Veronika Vachutková, ZŠ Velká Dlážka

 
Vojtěch Peluha, ZŠ Velká Dlážka

Vojtěch Peluha, ZŠ Velká Dlážka

 
Sofie Kosinová, ZŠ ZŠ Za Mlýnem

Sofie Kosinová, ZŠ ZŠ Za Mlýnem

 
Nikol Kalinová, ZŠ Za Mlýnem

Nikol Kalinová, ZŠ Za Mlýnem

 
Štěpán Děrda, ZŠ Za Mlýnem

Štěpán Děrda, ZŠ Za Mlýnem

 
Šimon Sova, ZŠ Svisle

Šimon Sova, ZŠ Svisle

 
Michal Seifert, ZŠ Svisle

Michal Seifert, ZŠ Svisle

 
Ceny Scholar 2023

Ceny Scholar 2023

 
Ceny Scholar 2023

Ceny Scholar 2023

 
Ceny Scholar 2023

Ceny Scholar 2023

 
Ceny Scholar 2023

Ceny Scholar 2023

 
Ceny Scholar 2023

Ceny Scholar 2023

 
Ceny Scholar 2023

Ceny Scholar 2023

 
Ceny Scholar 2023

Ceny Scholar 2023

 
Ceny Scholar 2023

Ceny Scholar 2023

 
Ceny Scholar 2023

Ceny Scholar 2023

 
Ceny Scholar 2023

Ceny Scholar 2023

 
Ceny Scholar 2023

Ceny Scholar 2023

 
Ceny Scholar 2023

Ceny Scholar 2023

 
Ceny Scholar 2023

Ceny Scholar 2023

 
Ceny Scholar 2023

Ceny Scholar 2023

 
Ceny Scholar 2023

Ceny Scholar 2023

 
Ceny Scholar 2023

Ceny Scholar 2023

 
Ceny Scholar 2023

Ceny Scholar 2023

 
Ceny Scholar 2023

Ceny Scholar 2023

 
 
22.6.2023 15:13:13 | přečteno 987x | Bc. Lenka Chalupová

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (271)
 
10% (31)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 18936
Za týden: 589710
Za den: 81972
Online návštěvníků: 2130
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load