Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Restrukturalizace přináší výsledky

Dne 10. prosince 2007 schválilo Zastupitelstvo města Přerova na svém 11. zasedání změnu provozovatele některých sportovišť v majetku statutárního města, a to plaveckého areálu Přerov včetně koupaliště Penčice a zimního stadionu v Přerově včetně hotelu. Do 30. 4. 2008 zajišťovala provoz příspěvková organizace Služby města Přerova, od 1. 5. 2008 pak společnost Teplo Přerov a. s.

Činnost obou organizací byla financována poměrnou částí původního ročního rozpočtu, tj bez navýšení. Společnost Teplo Přerov a. s. dosáhla za dobu provozu značných úspor nákladů a tím levnějšího provozu zařízení. Jedním z podstatných důvodů snížení nákladů byla optimalizace počtu pracovníků sportovních zařízení a spolupráce mezi nimi a ostatními pracovníky společnosti. Nemalých úspor také bylo dosaženo díky zavedení mnohých úsporných opatření, např. striktní dodržováním výběrových řízení na jednotlivé akce při dodávkách materiálu a prací. Probíhala také důsledná kontrola nákladů včetně následných opatření, investování do obou areálů s cílem snížit provozní náklady a na druhé straně snaha zvýšit příjmy tržbami od návštěvníků. Cílem společnosti bylo zatraktivnit stávající sportoviště, aby výsledkem byl spokojený zákazník.

V roce 2008 byla z finančních prostředků vyčleněných na sportoviště provedena celá řada investičních akcí, mezi ně patří instalace turniketů na bazéně i koupališti Penčice, úpravy dětského bazénu v Přerově, opravy v restauraci na bazéně, modernizace technologie bazénu, rekonstrukce oken a dveří na zimním stadionu a další. Nejrozsáhlejšími akcemi pak byla celková rekonstrukce šaten (5 598 tis. Kč) a instalace whirlpoolů (5 946 tis. Kč), obě byly realizovány na přerovském bazéně.

Dle sdělení zástupců společnosti Teplo Přerov a. s. dojde v roce 2009 k úspoře nákladů, a to až ve výši cca 1 milion korun měsíčně. Společnost má v plánu provést další opravy investičního charakteru, a to přístavbu dětského bazénu včetně vybavení v celkové výši 9 500 tis. Kč, vybudována bude dvoupruhová skluzavka na koupališti Penčice, nové sauny a výměna prosklené stěny na bazéně a jiné.

Restrukturalizace již dříve proběhla v příspěvkové organizaci Domovní správa města Přerova. Do roku 2004 byl organizaci poskytován příspěvek na správu a opravy majetku ve vlastnictví města jako celkový příspěvek na provoz. Od 1. 1. 2005 došlo k podstatné změně, kdy je organizaci poskytován příspěvek odděleně zvlášť za správu a zvlášť za opravy bytových a nebytových prostor v majetku města a ostatních nákladů s opravami spojených. Za správu je financování založeno na poskytování prostředků dle počtu bytových jednotek, u nebytových prostor dle metrů čtverečních, a to formou pevně stanovených částek za jednotku. V současné době je určena cena za správu jednoho bytu ve výši 180,00 Kč, u nebytového prostoru 3,57 Kč/ m2. Tyto ceny byly stanoveny v porovnání s cenami za správu bytů ve srovnatelných městech. Oproti původnímu návrhu financování (varianty I - 9,6 mil. Kč, varianty II - 12,4 mil. K) byla nakonec stanovena částka 5,7 mil. Kč, která se ukázala jako naprosto dostačující. Samostatně jsou hrazeny náklady spojené s právními službami. Příspěvková organizace rovněž provedla úsporná opatření, v závislosti na tomto způsobu financování. Tímto postupem město uspořilo nemalé prostředky, o které byl naopak zvýšen příděl do oprav bytového majetku.

Příloha : Teplo a.s.

Investice r. 2008

Pořizovací cena

Architektonická studie bazén

76 180,72

Zimní stadion budova - sprchy

143 815,51

Penčice turniket

378 944,74

Bazén turniket

396 040,71

Bazén rekonstrukce šaten

5 597 773,87

Bazén kamerový systém

148 589,50

Restaurace Brabansko

276 054,72

Dětský bazén

1 721 717,31

Whirpooly

5 945 968,55

Bazén zabezpečovací systém

77 580,00

Bazén modernizace technologie

398 447,91

Bazén rekonstrukce sprch

79 770,20

Zimní stadion vstupenkový systém

139 013,00

ZS zabezpečovací systém

125 863,90

ZS kamerový systém

110 313,15

ZS rekonstrukce oken a dveří

266 242,15

Celkem

15 882 315,94

Plánované investice v r. 2009

Investiční náklady

Výměna stávajících dřevěných oken za plastová

300 000,-

Výměna prosklené stěny

3 200 000,-

Realizace přístavby dětského bazénu vč. vybavení

9 500 000,-

Dvou pruhová skluzavka v Penčicích

250 000,-

Sauny

400 000,-

Celkem

13 650 000,-

17.3.2009 11:03:30 | přečteno 3054x | Mgr. Bohuslav Přidal

Navigace

Tiskové zprávy, archiv 2009 - 2019

 

Tiskové zprávy 2009

Rekonstrukce autobusového nádraží ukončena Hodnocení práce ředitelů škol a školských zařízení Přestřešení podchodu na Tř. 17. listopadu bude rekonstruováno Rekonstrukce autobusového nádraží finišuje Ještě letos budeme mít v kině Hvězda digitální projekci Připravujeme anketu „ Jak dál v Přerově, řekni, občane ! “ Proč uzavírka silnice I/55 v Přerově ? Přerov bude mít nového autodopravce Přerov hledá provozovatele autobusového nádraží V Henčlově se bude stavět Výsadba zeleně na hřbitově v Přerově Slavnostní otevření Zimního stadionu po rekonstrukci Modernizace kina Hvězda Chopin bude v Přerově stavět Záchranná stanice pro handicapované živočichy dostane dotace Termín dokončení stavebních úprav Zimního stadionu se posouvá Realizace úspor energie u objektu Bajákova 18 Realizace úspor energie u objektu Na odpoledni 16 Rozbory hospodaření statutárního města Přerova za I. pololetí roku 2009 Bude mít Přerov Kompostárnu ? Regionální letiště Přerov - Memorandum a příspěvek na provoz Bývalá rehabilitace je na prodej Regenerace městského bloku, náměstí TGM v Přerově Integrovaný plán rozvoje města Přerov - Jih Přerov chce zpět Chopina Přerov podpoří obce postižené povodní Jak dál s Lázněmi v Bochoři ? Nasvětlení přechodů pro chodce v Přerově Galerie výtvarných umělců Rozšíření parkovacích míst v Přerově Městský park Michalov v Přerově bude mít jezírko Přerov pomáhá zaplaveným obcím Přerov pečuje o exteriéry památkově významných staveb na území města ZŠ J.A.Komenského v Přerově Předmostí bude mít novou zdravotechniku Rozšíření dopravní obslužnosti Předmostí Přerov pro zvyšování bezpečnosti na pozemních komunikacích Městská knihovna v Přerově má nového ředitele Bude v Újezdci nová výstavba ? Služby města Přerova budou měnit název Demolice slévárny Heinik v Přerově Změny v zásadách prodeje bytů ZŠ Svisle má nového ředitele Zadluženost města Přerova Restrukturalizace přináší výsledky Zimní stadion Přerov čeká rekonstrukce Rada města stanovila maximální cenu v městské dopravě Přerov řeší zvýšení bezpečnosti dopravy Autobusové nádraží v Přerov před rekonstrukcí. Budova areálu slévárny Heinik bude zdemolována Přerov bude vybírat ředitele Městské knihovny. Ceny Olomouckého kraje v oblasti kultury za rok 2008 - nominace. Vánoční sbírka 2008 ukončena - je to rekord. Výstavba haly pro separaci nebezpečných složek komunálního odpadu a zpětný odběr Tisková zpráva z jednání Rady města Přerova - 26. - 27.11.2008 Půjčky z Fondu oprav, modernizace a rozšiřování bytového fondu Dotace na provoz Hospice na Svatém Kopečku 5. etapa regenerace sídliště v Předmostí Rekonstrukce podchodu na Tř. 17. listopadu

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (270)
 
8% (25)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49957993
Za týden: 258602
Za den: 58674
Online návštěvníků: 1882
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load