Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Tisková zpráva z jednání Rady města Přerova - 26. - 27.11.2008

Stavby v Přerově dostanou podporu SFDI

Rada města Přerova schválila uzavření smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 3.283.000 Kč na rok 2008.Finanční prostředky budou určeny na stavby: bezbariérové úpravy chodníků v ul. Čechova a přechod přes silnici v místní části Lýsky.

Výbor SFDI rozhodl, že budou finančně podpořeny i další dvě stavby - cyklistická stezka Přerov-Újezdec a přechod přes komunikaci v Lověšicích. Tyto stavby budou řešeny dodatky k výše uvedené smlouvě.

Rozpočet města Přerova na rok 2009.

Rada města doporučila Zastupitelstvu města schválit v souladu se zákonem o obcích rozpočet Statutárního města Přerova na rok 2009.

Rozpočet je navrhován ve výši 1.011.925 400,- Kč

Dopis pro ministra dopravy ČR.

Rada města uložila primátorovi Ing. Jiřímu Lajtochovi a náměstkyni Mgr. Eleně Grambličkové písemně vyzvat ministra dopravy ČR k dodržení stanovených termínů výstavby úseku dálnice D1 Říkovice - Přerov a Přerov - Lipník.

Hlavním důvodem reakce je ochrana zdraví obyvatel před nepříznivými účinky znečištění ovzduší způsobeného dopravním přetížením vnitřních komunikací města.

Výše nájemného v nemovitostech města se nezvýší.

Rada města po projednání schválila v rámci majetkoprávních úkonů ( nájem nemovitých věcí města ) koeficient pro rok 2009.

Koeficient na rok 2009 = 1,0

To tedy znamená, že nájemné nemovitostí, které jsou v majetku města zůstane i příští rok ve výši roku 2008.

Návrh přímých podpor a grantového programu na rok 2009.

Rada města navrhuje Zastupitelstvu schválit přímé podpory a granty na rok 2009 v následujících oblastech:

Kultura

  • přímá podpora 5.440.000,- Kč
  • granty 520.000,- Kč

sport, volný čas

  • přímá podpora 10.700.000,- Kč
  • granty 2.300.000,- Kč

sociální, zdravotnictví

  • přímá podpora 2.600.000,- Kč
  • granty 1.200.000,- Kč

Rekapitulace :

  • Kultura 5.960.000,- Kč
  • Sport , volný čas 13.000.000,- Kč
  • Soc.,zdravotnictv 3.800.000,- Kč
  • Rezerva Rady města 50.000,- Kč

...................................................................................

celkem 22.810.000,- Kč

Termín pro předání žádostí o finanční podporu (granty) je navrhován na 11. února 2009

30.11.2008 22:16:14 | přečteno 3350x | Mgr. Bohuslav Přidal

Navigace

Tiskové zprávy, archiv 2009 - 2019

 

Tiskové zprávy 2009

Rekonstrukce autobusového nádraží ukončena Hodnocení práce ředitelů škol a školských zařízení Přestřešení podchodu na Tř. 17. listopadu bude rekonstruováno Rekonstrukce autobusového nádraží finišuje Ještě letos budeme mít v kině Hvězda digitální projekci Připravujeme anketu „ Jak dál v Přerově, řekni, občane ! “ Proč uzavírka silnice I/55 v Přerově ? Přerov bude mít nového autodopravce Přerov hledá provozovatele autobusového nádraží V Henčlově se bude stavět Výsadba zeleně na hřbitově v Přerově Slavnostní otevření Zimního stadionu po rekonstrukci Modernizace kina Hvězda Chopin bude v Přerově stavět Záchranná stanice pro handicapované živočichy dostane dotace Termín dokončení stavebních úprav Zimního stadionu se posouvá Realizace úspor energie u objektu Bajákova 18 Realizace úspor energie u objektu Na odpoledni 16 Rozbory hospodaření statutárního města Přerova za I. pololetí roku 2009 Bude mít Přerov Kompostárnu ? Regionální letiště Přerov - Memorandum a příspěvek na provoz Bývalá rehabilitace je na prodej Regenerace městského bloku, náměstí TGM v Přerově Integrovaný plán rozvoje města Přerov - Jih Přerov chce zpět Chopina Přerov podpoří obce postižené povodní Jak dál s Lázněmi v Bochoři ? Nasvětlení přechodů pro chodce v Přerově Galerie výtvarných umělců Rozšíření parkovacích míst v Přerově Městský park Michalov v Přerově bude mít jezírko Přerov pomáhá zaplaveným obcím Přerov pečuje o exteriéry památkově významných staveb na území města ZŠ J.A.Komenského v Přerově Předmostí bude mít novou zdravotechniku Rozšíření dopravní obslužnosti Předmostí Přerov pro zvyšování bezpečnosti na pozemních komunikacích Městská knihovna v Přerově má nového ředitele Bude v Újezdci nová výstavba ? Služby města Přerova budou měnit název Demolice slévárny Heinik v Přerově Změny v zásadách prodeje bytů ZŠ Svisle má nového ředitele Zadluženost města Přerova Restrukturalizace přináší výsledky Zimní stadion Přerov čeká rekonstrukce Rada města stanovila maximální cenu v městské dopravě Přerov řeší zvýšení bezpečnosti dopravy Autobusové nádraží v Přerov před rekonstrukcí. Budova areálu slévárny Heinik bude zdemolována Přerov bude vybírat ředitele Městské knihovny. Ceny Olomouckého kraje v oblasti kultury za rok 2008 - nominace. Vánoční sbírka 2008 ukončena - je to rekord. Výstavba haly pro separaci nebezpečných složek komunálního odpadu a zpětný odběr Tisková zpráva z jednání Rady města Přerova - 26. - 27.11.2008 Půjčky z Fondu oprav, modernizace a rozšiřování bytového fondu Dotace na provoz Hospice na Svatém Kopečku 5. etapa regenerace sídliště v Předmostí Rekonstrukce podchodu na Tř. 17. listopadu

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49963281
Za týden: 540376
Za den: 82980
Online návštěvníků: 1817
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load